Protesterna handlar om så mycket mer än polisen

Black lives matter-demonstranter i Göteborg.
Foto: JOHAN VALKONEN/STELLA PICTURES
Evin Incir är EU-parlamentariker för Socialdemokraterna.
Foto: Viktor Wrange

Tomas Tobé (M) försöker blanda ihop korten med påståenden om att Black lives matter-demonstrationerna endast skulle handla om rasism inom poliskåren, skriver Evin Incir (S).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

REPLIK. I december 2017 gjorde Novus en undersökning, på uppdrag av Forum för levande historia, som visade att åtta av tio svenskar tycker att det finns grupper i samhället som utsätts för rasism. Samtidigt har politiken alltför länge stått tyst inför den strukturella diskrimineringen som finns i Sverige och Europa. Det hjälper inte heller att politiker som Europaparlamentariker Tomas Tobé (M) försöker blanda ihop korten med påståenden om att demonstrationerna, som går under parollen ”Black lives matter”, endast skulle handla om rasism inom poliskåren.

Visst håller jag med Tobé om att det inte går att jämföra den svenska poliskåren med den amerikanska. Vi har mycket att vara stolta över här i Sverige. Det visar även Kantar Sifos förtroendebarometer från 11 mars i år. Stödet för den svenska polisen har aldrig varit högre och det är den samhällsinstitution som besitter störst förtroende. Finns det dock misstanke om brott får vi aldrig stå tysta.

Många har upplevt rasism

Låt oss nu i stället tala om vad demonstrationerna egentligen handlar om. De spred sig som en löpeld från land till land, som en protest mot mordet på den afroamerikanske George Floyd genom det övervåld som användes mot honom av amerikansk polis medan han bad om sitt liv med orden ”I can't breathe”. Jag hoppas att Tomas Tobé (M) förstår att demonstrationerna även är en konsekvens av många människors erfarenhet och känsla av att utsättas för rasism på grund av hudfärg, etnisk tillhörighet, religion eller annan grupptillhörighet i USA likväl som i Europa och Sverige.

Det är politikens uppdrag att presentera konkreta åtgärder för att minska polariseringen i samhället och öka sammanhållningen. I ett starkare Sverige och Europa finns det ingen plats för rasism. 

Afrosvenskar diskrimineras

För snart två år sedan tog länsstyrelsen i Stockholm fram rapporten ”Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden”. Den gjorde mig både förbannad och ledsen att läsa, men jag blev inte förvånad. Afrosvenskar har nämligen lägre lön, lägre status och är starkt underrepresenterade i högstatusyrken. Samma mönster ser vi bland andra grupper av människor med icke-vit hudfärg och med utomeuropeisk bakgrund.

Tiden är här nu för att krossa rasismen, men kampen mot orättvisor och för samhällsförändring måste ske utan våld och förödelse och vi måste följa myndigheternas rekommendationer för att inte göra en redan svår situation svårare.

Rasismen tas upp på EU-nivå

I veckan har vi plenarsession här i Europaparlamentet. Vi kommer bland annat att förhandla en resolution för att adressera mordet på George Floyd i USA, men också den strukturella rasism som finns i Europa. Som den europeiska socialdemokratiska gruppens förhandlare för resolutionen anser jag att det är på tiden att frågan på allvar kommer upp på bordet. Jag hoppas att Tomas Tobé (M) och hans partigrupp också inser vikten och engagerar sig i frågan i stället för att försöka blanda ihop korten.

Låt oss krossa rasismen tillsammans.


Evin Incir (S)

Europaparlamentariker