Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Prioritera kvinnovården – låt Stockholm visa vägen

Socialstyrelsen uppskattar att 100 000 personer i Sverige har endometriosrelaterade besvär som i någon mån påverkar deras liv.
Foto: Shutterstock
Désirée Pethrus, gruppledare för Kristdemokraterna, Region Stockholm.
Foto: Nicklas Thegerström/TT

Jag hoppas att regeringen snarast ser över möjligheten till en nationellt styrd sjukvård, men till dess vill Region Stockholm gärna vara en förebild. 

Regeringen måste leva upp till sina ord och visa i handling vad en feministisk regering faktiskt betyder i praktiken. Prioritera kvinnovården! skriver Désirée Pethrus (KD).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Smärta, obehag och psykiskt lidande är tyvärr vardag för många kvinnor. Det beror på att det saknas tillräcklig kunskap om orsaken bakom många av de sjukdomar som drabbar just kvinnor. Saknas goda underlag blir diagnostiseringen svår och effektiv behandling riskerar att utebli. Vi kristdemokrater menar att en förbättrad kvinnohälsa förutsätter satsningar på forskning. Det bedrivs redan i dag mycket forskning runtom i Sverige, men för att kunskapsläget ska bli bättre kring sjukdomar som i större utsträckning eller enbart drabbar kvinnor behövs ytterligare insatser – framför allt från nationellt håll. 

Region Stockholm i framkant

Landets 21 regioner bedriver var för sig på många sätt en högklassig vård, men insatser behövs nationellt för att åstadkomma en mer jämlik, kvalitetssäker och förbättrad kvinnovård. Regeringen bör prioritera kvinnors hälsa mer. Vackra ord räcker inte, det krävs handling. Och Region Stockholm kan visa vägen!

Vi redan tagit viktiga steg för att förbättra vård och behandling för olika kvinnosjukdomar. Några av dessa är:

Endometrios, som en av tio kvinnor i fertil ålder bedöms ha. Socialstyrelsen uppskattar att 100 000 personer i Sverige har endometriosrelaterade besvär som i någon mån påverkar deras liv. Långt ifrån alla får diagnos, så vi kan ha ett stort mörkertal.  Sedan årsskiftet 2020/2021 bedrivs därför komplex och avancerad kirurgi för att behandla svår endometrios på Södersjukhuset.

Klimakteriebesvär, som omkring 70 procent av kvinnor i åldern 47–56 år lider av. Av dessa beräknas en tredjedel drabbas av besvär exempelvis i form av ångest eller sömnsvårigheter. Nu inför Region Stockholm därför klimakterierådgivning i hela vårdkedjan.

Livmoderhalscancer, som är den tredje vanligaste cancerformen hos kvinnor mellan 20 och 49 år efter bröstcancer och hudcancer. Varje år dör 150 kvinnor av livmoderhalscancer i Sverige. Många av de 550 kvinnor som diagnostiseras varje år är unga. Det handlar om barn som förlorar sin mamma, unga människor som aldrig kommer att kunna bli gravida, föräldrar som förlorar en dotter. Så behöver det inte vara. I Region Stockholm har vi sedan i höstas ett erbjudande till alla kvinnor mellan 22–26 år om att få en så kallad catch-up vaccination. Det gäller de kvinnor som inte vaccinerades mot hpv-virus i skolåldern. Kvinnor som får HPV-vaccin skyddas mot livmoderhalscancer till 90 procent, vilket är ett gott skydd.

Satsa mer på mammografi

När det gäller att upptäcka bröstcancer i tid vill vi göra ytterligare insatser i Region Stockholm. Ju tidigare upptäckten görs desto större möjlighet att överleva. Här har mammografin en nyckelroll. I Sverige går drygt 80 procent av de kvinnor som kallas på mammografi. Men det har länge varit känt att kvinnor i utsatta områden går på mammografibesök i mindre utsträckning än andra kvinnor. 

Här handlar det om språksvårigheter, men också att de generellt inte alltid vill gå på läkarundersökningar särskilt när det gäller bröst eller underliv. Därför vill vi se fler mammografimottagningar och mammografibussar samt höjd ålder för mammografi för en mer jämlik vård oavsett var man bor eller hur gammal man är. 

Nationell vård bättre än 21 regioner

Vi kan inte lösa alla kvinnosjukdomar på regional nivå. Regeringen som säger sig vara feministisk måste visa vad den går för och prioritera kvinnors hälsa. Den ska inte längre behöva vara underforskad, underdiagnostiserad och underbehandlad. Det ansvaret kan inte läggas på 21 regioner där var och en agerar utifrån sin plånbok och prioriteringar. Det måste göras nationellt.

Vi föreslår att regeringen instiftar ett nationellt center för forskning på sjukdomar som främst eller enbart drabbar kvinnor. Detta center kan med fördel placeras i Stockholm där mycket forskning redan i dag bedrivs.

Är regering feministisk även i handling?

Det är dags att lyfta dessa och fler kvinnosjukdomar på agendan för att få en mer jämlik vård. Region Stockholm ligger i framkant med kvinnosjukvården. Men vi tycker att alla kvinnor borde få bra vård. Ingen kvinna ska behöva lida i tysthet och i ensamhet. Ingen kvinna ska behöva vänta i sju år på att få diagnosen endometrios. Ingen kvinna ska få ”Ta en Ipren” till svar. Varje kvinna ska kunna lita på att det finns hjälp och adekvat vård att få när hon behöver det. 

Jag hoppas att regeringen snarast ser över möjligheten till en nationellt styrd sjukvård, men till dess vill Region Stockholm gärna vara en förebild. Regeringen måste leva upp till sina ord och visa i handling vad en feministisk regering faktiskt betyder i praktiken. Prioritera kvinnovården!


Av Désirée Pethrus

Gruppledare för Kristdemokraterna, Region Stockholm

0