Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Pride har förvandlats till en politisk aktör

Sophia Ahlin: ”Självklart att visa att man står upp för alla värderingar”.
Pride har i flera fall förvandlats från något som skulle förena alla, oavsett politiska ståndpunkter, till en politisk aktör. En politisk aktör som medvetet försökt tränga bort dem som upplevs ha ”fel” åsikter, i en sann exkluderande agenda, skriver Louise Erixon.
Foto: SHUTTERSTOCK
Louise Erixon (SD) är kommunstyrelsens ordförande i Sölvesborg.

Vi välkomnar Pride som företeelse. Vi välkomnar vad Pride egentligen borde stå för och handla om. Tyvärr har olika arrangörer valt att politisera verksamheten genom att mobba människor enbart på grund av deras politiska hemvist.

Vi har tagit ställning för att kommunhuset bör fredas från politiska ställningstaganden i samband med flaggning, skriver Louise Erixon (SD), kommunstyrelsens ordförande i Sölvesborg.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Samstyret i Sölvesborg har i fullmäktige klubbat igenom ett ambitiöst handlingsprogram på 220 punkter. Av detta omfattande dokument som rör mängder av kommunalpolitiska områden, är det en punkt som tyckts intressera våra politiska motståndare mer än någonting annat – traditionell flaggningspolicy. Utifrån detta har man hetsat fram en onyanserad debatt byggd på medvetna lögner och illvilliga tolkningar. 

Socialliberala krafter som har intresse av att stoppa vår koalitionsform har ihärdigt försökt sätta bilden av att vi skulle vara negativt inställda till människors självklara rätt att älska vem man vill – och inget kunde vara mer fel. Faktum är att det förhåller sig precis tvärtom. Vi välkomnar Pride som företeelse. Vi välkomnar vad Pride egentligen borde stå för och handla om. Vi välkomnar även ett Pridetåg i vår kommun. Detta står inte i paradox till att kommunledningen vill se ett neutralt förhållningssätt till flaggning, på samma vis som massvis av andra kommuner samt Sveriges riksdag förhåller sig i dag. Vad detta handlar om är alltså huruvida kommunhuset, i rollen som stadens demokratiska vagga, aktivt ska ta ställning för politiska aktörer, vilka än de må vara. 

Regelverket beslutades av S

Fakta när det gäller detta är följande: Det kommunala regelverket i Sölvesborg – som beslutades under S-ledningen – tillåter endast att man hissar den svenska flaggan och FN-flaggan på kommunens flaggstänger. Fakta är även att regelverket fastställer på vilka dagar flaggning ska ske. Därutöver finns ett personligt utrymme för kommunstyrelsens ordförande att genom egenmäktiga beslut göra undantag. Det var denna möjlighet som föregående kommunalråd i Sölvesborg utnyttjade i samband med Stockholm Pride.

De människor som inte omfamnas av Priderörelsens politiska sortering skulle säkerligen inte uppskatta om deras egen kommun aktivt tog ställning för samma rörelse som satt i system att misskreditera dem.

Min utgångspunkt är att kommunen ska slå vakt om neutralitetsprincipen fullt ut, i alla lägen. Även om det finns utrymme att frångå denna princip ska objektivitetskravet värnas över tid. Att inta en motsatt hållning genom att låta subjektivt tyckande vara vägledande skulle vara början på ett sluttande plan. Vi strävar efter att hålla en rak och tydlig linje, baserad på ett i grunden neutralt förankrat förhållningsätt. Svårare än så är det inte.

Pride inte längre opolitiskt

Då återstår frågan om Pride. Är det en politisk rörelse eller är det endast en neutral symbol för människors självklara rätt till att älska vem man vill? Tyvärr har olika arrangörer valt att politisera verksamheten. Genom att mobba och åsidosätta människor enbart på grund av deras politiska hemvist har man implicit tagit politisk ställning. Pride har i flera fall förvandlats från något som skulle förena alla, oavsett politiska ståndpunkter, till en politisk aktör. En politisk aktör som medvetet försökt tränga bort dem som upplevs ha ”fel” åsikter, i en sann exkluderande agenda.

Det må finnas olika uppfattningar om detta. Och det respekterar jag. Men de människor som inte omfamnas av Priderörelsens politiska sortering skulle säkerligen inte uppskatta om deras egen kommun aktivt tog ställning för samma rörelse som satt i system att misskreditera dem. Lika självklart som det finns HBT-personer inom Samstyrets företrädare, representerar våra partier också icke heterosexuella väljare som inte heller accepteras av rörelsen.

Kommunhuset ska fredas

Samstyrets kommande ändring av kommunens flaggpolicy har väldigt lite med regnbågsflaggor att göra, för sådana har aldrig funnits med däri från början. Vi har heller aldrig pekat ut någon opinionsbildande organisation som mindre önskvärd än någon annan på vårt kommunhus – det är en skamlig medielögn. Dock har vi tagit ställning för att kommunhuset bör fredas från politiska ställningstaganden i samband med flaggning. Och det är allt.


Av Louise Erixon (SD)

Kommunstyrelsens ordförande i Sölvesborg

0