Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Politikerna måste rädda mjölkbönderna

Ge de svenska mjölkbönderna rimliga villkor framöver, skriver Helena Jonsson och Palle Borgström.
Foto: Johanna Norin och LRF

I många andra länder tar nu politikerna krafttag för att säkerställa att mjölkbönderna klarar sig igenom krisen.

Det är dags för svenska politiker att göra detsamma, skriver Helena Jonsson och Palle Borgström.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Lydiah Wålsten, Timbro, skriver på Expressen debatt, att ett högre mjölkpris inte räddar bönderna.

Wålsten har rätt i att mjölkböndernas kris i Sverige i mångt och mycket är ett kostnadsproblem. Mjölkböndernas lönsamhet påverkas starkt av intäkter som påverkas av de internationella mjölkpriserna men produktionskostnaderna är till stor del hemmamarknadsbaserade.

De svenska regelverken, skatter och avgifter, är inte anpassade till våra konkurrentländer och det måste vi göra något åt för att ge de svenska mjölkbönderna rimliga villkor framöver. 

Just den här frågan har den statliga Konkurrenskraftutredningen tittat närmare på och föreslagit anpassningsåtgärder kring. För att underlätta situationen för bönderna är det nu viktigt att politikerna tar dessa förslag på allvar.


Det finns kritiker som menar att om de svenska regelverken anpassas och moderniseras så förlorar den svenska mjölkproduktionen sitt signum och konsumenterna lika väl kan köpa importerade mjölkprodukter. 

Men kritikerna missar att det finns många andra värden som motiverar konsumenterna att köpa svenskt.

För de svenska böndernas del handlar det om att ge bönderna vettiga konkurrensvillkor och ansvaret att utan specifika svenska regelverk fortsätta sköta sin produktion väl.

En bättre väg framåt än den nuvarande är att låta ansvarstagande företagare ta fullt ansvar för ett gott djurskydd utöver EU-nivån. 

Om det av politiska skäl anses angeläget att lägga den svenska nivån högre måste de svenska mjölkbönderna kompenseras för det ekonomiskt. Detta eftersom möjligheterna att få betalt för dessa åtgärder är betydligt bättre om de inte är lagstiftade.


LRF menar att det finns viktiga svenska mervärden att slå vakt om. 

EU:s lägsta antibiotikaförbrukning, friska djur, öppna landskap och biologisk mångfald är exempel på samhällsnytta som många svenskar värdesätter och bevisligen är villiga att betala mer för. Vi ska inte rädda mjölkbönderna bara för böndernas egen skull, vi ska göra det för konsumenternas skull.

I många andra länder tar nu politikerna krafttag för att säkerställa att mjölkbönderna klarar sig igenom krisen. Det är dags för svenska politiker att göra detsamma.


Helena Jonsson, förbundsordförande LRF

Palle Borgström, mjölkbonde och ordförande LRF:s mjölkdelegation