Politikerna bär ansvaret för den försvunna torsken

Det är politikerna som är ansvariga för det kollapsade torskbeståndet, skriver Sportfiskarna.
Foto: Markus Scholz / TT NYHETSBYRÅN
Joakim Ollén, förbundsordförande Sportfiskarna.
Sten Frohm, generalsekreterare Sportfiskarna.

I stället för att polarisera debatten om det kollapsade torskbeståndet i Kattegatt borde yrkesfiskarna göra gemensam sak med Sportfiskarna. 

Det är politikerna som måste hållas ansvariga, skriver Joakim Ollén och Sten Frohm från Sportfiskarna.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

SLUTREPLIK. Vi beskrev nyligen hur överfiske varit huvudanledningen till kollapsen av torskbeståndet i Kattegatt. I artikeln pekas tydligt på en bristande fiskeriförvaltning, för vilken politikerna är ansvariga. 

Därför är det förvånande och missriktat när en av yrkesfiskets organisationer, SFPO, så kraftigt tagit åt sig av kritiken. SFPO väljer att polarisera debatten och blandar dessutom bort korten när skarvar, vindkraftverk och två miljoner imaginära sportfiskare runt Kattegatt är de stora problemen.

Vi borde gemensamt hålla politikerna ansvariga i stället.

Vi gläder oss över att SFPO delar vår uppfattning om att ett långsiktigt hållbart fiske är nödvändigt för att få fisk på bordet och för friluftslivet. Ett långsiktigt hållbart fiske innefattar dock inte kustnära bottentrålning, vars negativa effekter är välutredda. I en färsk studie från norska Havforskningsinstituttet, Europas största marina forskningsinstitut, pekas bottentrålning och högt fisketryck ut som starkt bidragande till många fiskarters kraftiga tillbakagång i Oslofjorden och inre Skagerrak. Delar av svenska Västkusten tillhör världens mest trålade havsområden och studiens huvudförfattare liknar långvarigt trålade bottnar med plöjda åkrar.

Helt felaktigt

SFPO skriver att sportfisket är fritt och okontrollerat, vilket är helt felaktigt. Torsken skyddas på Västkusten genom minimimått och fredningstid innanför trålgränsen. Det finns ett samhällskontrakt för nyttjandet av den gemensamma resursen. Det samhällskontraktet uppfyller Sportfiskarna och våra 66 000 medlemmar med råge genom många tiotusen ideella fiskevårdsdagar. Sportfiskare skördar av den gemensamma resursen, men bidrar genom att så.

Vi uppmanar nu Havs- och vattenmyndigheten, HaV, och regeringen att på allvar skydda våra fiskbestånd. Genom en utflyttning av trålgränsen skapas marina skyddade områden värda namnet, som kan nyttjas bland annat av det skonsamma burfisket efter havskräfta. HaV måste kraftfullt motverka de senaste årens olyckliga trend med minskad selektivitet i fisket, inte minst eftersom skattepengar används till framtagandet av selektiva redskap.

Fiskerikontrollen behöver stärkas

Därtill behöver fiskerikontrollen stärkas avsevärt. Myndigheten deklarerade så sent som i vintras, efter kritik från flera håll, att ”i nuläget har vi och andra myndigheter få möjligheter att kontrollera vad fiskarna väljer att göra med fångsten ombord”. Helt oacceptabelt.

Vi får hoppas att sista chansen till ett bra torskfiske i Kattegatt inte försvann med trålfisket på 90-talet. Den historien känner vi tyvärr igen. Utanför Kanadas ostkust stängdes torskfisket helt 1992. 35 000 arbetstillfällen försvann och torsken är fortfarande inte tillbaka. Med omedelbara kraftfulla åtgärder som inkluderar Danmark tror vi dock på en möjlig räddning. Åtgärderna kommer oavsett styrka att drabba väldigt få arbetstillfällen. Sannolikt desto fler sportfiskare, men det ställer vi gärna upp på.


Av Joakim Ollén

Förbundsordförande Sportfiskarna

Sten Frohm

Generalsekreterare Sportfiskarna