Gå direkt till sidans innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Polisens nedprioritering av sexbrott mot barn är en skam

Straffen måste skärpas. Genom höjda straff kommer brotten att prioriteras högre, skriver Annie Lööf.
Foto: SHUTTERSTOCK
Centerpartiets partiledare Annie Lööf.
Foto: FREDRIK WENNERLUND/STELLA PICTURES

Att polisen rutinmässigt sorterar bort uppgifter om sexualbrott mot barn via nätet och inte agerar mot högprioriterade misstänkta är en skandal. 

Bristerna i hanteringen är alarmerande och måste åtgärdas. Skärp straffen för gärningsmännen, skriver Annie Lööf (C).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Bakom varje foto eller film av pornografiskt material på barn, är det en ung tjej eller kille som blivit utsatt. Ett flickrum som fyllts av oönskade minnen. Ett pojkrum som blivit en brottsplats. I en rapport från Polisens Nationella operativa avdelning (NOA) avslöjas massiva brister i hanteringen av sexualbrott mot barn via nätet. Det är en skam att Sverige inte kommit längre 2020. Nu måste vi växla upp arbetet för att skydda våra barn på internet, och i barnrummen. 

Viktigt avslöjande i ”Veckans brott”

I rapporten som avslöjades av Caroline Engvall i ”Veckans brott” framgår det att polisen rutinmässigt sorterar bort uppgifter om sexualbrott mot barn via nätet och agerar inte på högprioriterade misstänkta. Att vara högprioriterad misstänkt betyder att den misstänkte gärningsmannen tros aktivt leta efter barn eller har tillgång till egna barn. 

Straffen måste skärpas. Genom höjda straff kommer brotten att prioriteras högre.

Det är viktigt att ha med sig att på flera håll finns en stark vilja inom polismyndigheten att prioritera dessa brott mer, och många utredare gör i dag ett viktigt och krävande arbete. Men med denna internrapport blir det tyvärr tydligt att polismyndighetens arbete mot sexualbrott mot barn går på knäna, med brist på personal och krävande arbetsmiljö. 

1 000 ärenden ligger outredda

Enligt uppgifterna ligger hela 1 000 brottsärenden i nuläget på hög hos polisen runtom i landet. Brott som begåtts av människor som utnyttjar barn sexuellt på internet. 1 000 ärenden där det finns misstanke om att barn farit illa. Arbetet för att skydda våra barn måste prioriteras, och det går alldeles för långsamt.

Bristerna i hanteringen av sexualbrott mot barn är alarmerande, och oacceptabla. Brottsärenden mot barn behöver prioriteras högre, vilket Centerpartiet har lyft under en längre tid. Nu krävs att både politiken och polismyndigheten växlar upp arbetet och ser till att de resurser som behövs finns på plats. 

Tre områden behöver förbättras

Det finns tre områden som jag och Centerpartiet specifikt vill lyfta:

1. Utredningsresurserna måste öka. Det behövs fler personer för att utreda och lösa brott. Det satsas nu stort på att öka antalet polisanställda så att de uppgår till 10 000 år 2024. Här är det viktigt att just sexualbrott mot barn får ökade resurser när polismyndigheten blir fler.

2. Det behövs utbildning för alla som jobbar med dessa brott så som poliser/civila utredare, åklagare, nämndemän och domare. Kompetensutveckling krävs för att höja kunskapsläget om den nya digitala miljön men det krävs också specialisttjänster på utredningssidan runtom i hela landet. Det behövs då dessa fall är komplexa, och med rätt kompetens kan fler brott lösas.

3. Straffen måste skärpas. Genom höjda straff kommer brotten att prioriteras högre. Det är också viktigt att såväl den som drabbas, som samhället i stort, upplever att straffen för sexualbrott generellt sett uppfattas som proportionerliga i förhållande till den fruktansvärda upplevelse det innebär att bli utsatt. Sexualbrott mot barn ska aldrig vara ett bötesbrott. Det bör även införas en ny brottsrubricering, grovt sexuellt ofredande. Centerpartiet vill även skärpa minimistraffet för köp av sexuell handling av minderårig. 

Nu är det 2020, sexuella övergrepp mot barn som begås digitalt måste prioriteras i minst lika hög grad som andra brott. Tillsammans kan vi skapa en tryggare uppväxt för alla barn.


Av Annie Lööf

Partiledare Centerpartiet