Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Polisen behöver tullens hjälp mot skjutningarna

Om tullen har tillräckliga resurser att strypa tillförseln av vapen vid gränsen kan polisen, sociala myndigheter och vården avlastas i senare led, skriver Johan Lindgren.
Foto: Foto: Christine Olsson / TT / TT
Johan Lindgren, ordförande för fackförbundet Tull-Kust.
Foto: Fotograf: Björn Roos / TULL-KUST

De vapen som används i den kriminella miljön kommer i första hand från utlandet och att enbart satsa på polisen räcker inte. 

För att stoppa inflödet behövs fler tulltjänstemän, skriver Johan Lindgren, ordförande för fackförbundet Tull-Kust.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. I förra veckan debatterades i riksdagen gängkriminaliteten och dess utbredning i samhället. Exemplen på förödande skjutningar och sprängningar är många. Senast helgens skjutningar, som misstänks vara en gänguppgörelse.

Detta är en utveckling som måste stoppas nu. Alla brottsförebyggande myndigheter måste mobiliseras för att hindra gängkriminaliteten som breder ut sig i Sverige. Ett första steg är mer effektiva kontroller vid gränsen för att hindra vapnen från att smugglas in i landet. 

Att stärka upp med fler tullare kan göras relativt snabbt, till skillnad från polisen där det tar flera år att utbilda och rekrytera.

Vi har hittills sett att politiker framför allt ropar efter fler poliser när kampen mot brottsligheten utmanas av kriminella krafter. Och poliser är utan tvekan en viktig pusselbit i att öka tryggheten på gator och torg. Men det löser inte allt. Polisens att göra-lista är redan lång. 

I stället krävs ett helhetsgrepp om trygghetsutmaningarna, där politiken ser alla de samhällsekonomiska vinsterna som finns att göra genom att involvera fler aktörer än enbart polisen i arbetet med att förebygga, förhindra och upptäcka brottslighet. 

500 fler tullare för säkrare gräns

Ett första, och nödvändigt, steg är att minska tillgången till vapen i samhället. Med mer resurser kan Tullverket göra en viktig insats som avlastar polisens arbete. En sammanhållen strategi och en varaktig anslagsförstärkning som möjliggör 500 fler tullare skulle möjliggöra för tullen att effektivt bidra till en säkrare gräns och ökad säkerhet i samhället. Att stärka upp med fler tullare kan dessutom göras relativt snabbt, till skillnad från polisen där det tar flera år att utbilda och rekrytera. 

Det är tydligt att det som för några år sedan sågs som enstaka händelser eller undantag i dag är normalläge.

Polisens statistik visar att det skett över 300 skjutningar under 2018, det vill säga nästan en om dagen, varav 45 med dödlig utgång. I förhållande till sin folkmängd har Sverige haft fyra till fem gånger fler skottlossningar med dödlig utgång än Tyskland. Det är tydligt att det som för några år sedan sågs som enstaka händelser eller undantag i dag är normalläge. En majoritet av skjutningarna 2018 skedde på allmän plats i tätbebyggda områden. Detta riskerar leda till en växande likgiltighet och en urholkad tilltro till samhällets förmåga att garantera medborgarnas trygghet. 

Skjutvapen från utlandet

Polisen kan inte – och ska inte – ensamma hantera denna utveckling. Deras kärnuppgift vid gränsen handlar om att kontrollera att de personer som reser in i Sverige har rätt att komma in och vistas i landet. Tullverkets gränsverksamhet handlar främst om att kontrollera flödet av varor, som att exempelvis stoppa narkotika och illegala vapen. I Brottsförebyggande rådets (Brå) studie Skjutningar i kriminella miljöer, konstateras att de skjutvapen som används i den kriminella miljön i första hand kommer från utlandet. Genom att strypa tillförseln vid gränsen tack vare en effektiv tullverksamhet, kan polisen, sociala myndigheter och vården avlastas i senare led. 

Bistå i kampen mot gängkriminalitet

Även rikspolischefen Anders Thornberg framhåller i en skrivelse till Justitiedepartementet, att en del av åtgärdspaketet borde vara ökade resurser till Tullverket för att hindra vapen, narkotika och internationella brottsnätverk. Det är en absolut nödvändighet att Tullverket, precis som Polismyndigheten förordar, ges förutsättningar att på ett effektivt sätt bistå samhället i kampen mot gängkriminalitet och våld. 

Politiken är ansvarig för att ge de brottsbekämpande myndigheterna rätt förutsättningar att lyckas. I dag finns inte de förutsättningarna, vilket i första hand beror på otillräckliga resurser. Tullverket begär därför 480 miljoner kronor extra åren 2020–2022 för att rekrytera 500 nya tullare. Samhället har inte råd att vänta med satsningar på tullen. 


Av Johan Lindgren

Förbundsordförande Tull-Kust