Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Patienterna vet inte hur illa ställt det är

Johan Tjärnström.
Hans Wingstrand.
Susanna Sandberg.
Bengt Järhult.
Bengt Hanson.
Gunnar Akner.
Bengt Hjelmqvist.
Christian Ingvar.
Christer Pettersson.
C G Sandberg.
1 / 10

Vi känner stort obehag när vi numera sitter framför en patient som delger oss sin allra mest personliga information – i tron att vi fortfarande har journalsekretess i sjukvården, skriver debattörerna.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Varför har den avskaffade journalsekretessen i sjukvården inte uppmärksammats mer? Svaret är att allmänheten, det vill säga våra patienter, inte vet hur illa det står till. Vårdgivarna – landsting och regioner – har inte velat diskutera eller informera om detta.

Vi känner som läkare stort obehag när vi numera sitter framför en patient som delger oss sin allra mest personliga information i tron att vi fortfarande har journalsekretess i sjukvården.

Journalsekretessen har avskaffats under de senaste tio åren i de datajournalsystem vi försetts med. Vi som arbetar i vården vet att vem som helst av hundratusentals vårdmedarbetare i landet med minimal risk för upptäckt kan läsa alla patientjournaler. Man behöver inte ens logga in med eget lösenord för att läsa en enskild journal och risken att avslöjas via det inloggningsregister som vårdgivarna för fram som ett alibi för integritetsskydd är mycket liten eftersom det naturligtvis är omöjligt att granska alla hundratusentals inloggningar som görs varje dygn. 


Man har i stället inväntat ett utredningsförslag

Vårdgivarna säger sig numera "äga" alla journaldata, men har sedan 2008, trots att Datainspektionen upprepade gånger kraftigt kritiserat detta, ignorerat Patientdatalagen (PDL) på flera punkter. Man inhämtar inte patientens ”samtycke” till exponering i ”Nationell patientöversikt”, som gör journalen tillgänglig vid alla vårdinrättningar i landet och man förvägrar patienten sin lagliga rätt att själv få avgöra av vem, var och när journalen ska få läsas. Den ”spärr” som erbjuds kringgås enkelt med ett klick på skärmen.

I en planerad journaldatabas, ”Nationell läkemedelslista” (NLL), ska all information om patientens läkemedelskonsumtion läggas ut och vara tillgänglig för anställda på landets alla vårdinrättningar. Eftersom en person med basal medicinsk utbildning även ur NLL kan utläsa det mesta om tidigare genomgångna, aktuella och kroniska sjukdomar har Datainspektionen kraftigt kritiserat även detta. Det är alltså lika viktigt att patienten själv får avgöra av vem, när och var informationen i NLL får läsas. 

Datainspektion har flera gånger ålagt vårdgivarna att följa PDL, vilket man efter nio år fortfarande inte gör. Man har i stället inväntat ett utredningsförslag till en ny PDL där man även formellt vill ta ifrån patienten rätten att få ge ”samtycke” innan journalen görs tillgänglig i ett nationellt journalregister och även formellt vill ta ifrån patienten rätten att få sin journal ”spärrad” för läsning. Man vill också att tjänstemän vid socialtjänsten, Försäkringskassan, kanske också Arbetsförmedlingen, Kriminalvården ska ha möjlighet att läsa journalerna i sina datorer. 


Var tog etiken och förnuftet vägen i all information?

I ett demokratiskt samhälle som vårt hör detta inte hemma. Om vi säger oss värna om individens rättigheter ska det vara patienten, inte vårdgivare, läkare, politiker, myndigheter, eller andra intressenter som ska få avgöra vem som skall ha tillgång till patientens journal- och läkemedelsinformation. Den patient som väljer ”öppenhet” ska alltså få göra det, den som vill ”spärra” sina uppgifter ska få göra det! Det finns ingen motsättning i detta. 

Datainspektionen och justitiekanslern  har kraftigt kritiserat de förslag till ny Patientdatalag och Läkemedelslista som presenterats.

Var tog etiken och förnuftet vägen i all information? Nu krävs nya tekniska behörighetslösningar som skyddar våra patienters integritet. Vi uppmanar därför sjukvårdsminister Annika Strandhäll att nu tillse att vårdgivarna följer lagen, att värna våra patienters rätt till integritet och journalsekretess och att därför förkasta liggande utredningsförslag på dessa punkter.Hans Wingstrand

Läkare, professor i ortopedi, Lund

Gunnar Akner

Specialist i internmedicin och geriatrik, professor i geriatrik, Linnéuniversitetet, Kalmar

Bengt Hanson

Allmänläkare, chefläkare, allmänmedicin, Landstinget i Värmland

Bengt Hjelmqvist

Allmänläkare, med dr, Cityläkarna, Kalmar

Christian Ingvar

Läkare, professor i kirurgi, Lund

Bengt Järhult

Specialist i allmänmedicin, Ryd

Christer Petersson

Specialist i allmänmedicin, med dr, Växjö

C G Sandberg

Specialist i psykiatri och företagshälsovård, adjungerad professor, Michigan State University, USA

Susanna Sandberg

Specialistläkare i Hud och könssjukdomar, Hudmottagningen samt STI-mottagningen, Centralsjukhuset Karlstad

Johan Tjärnström

Specialist i kirurgi, med dr, Trollhättan