Pandemins osynliga offer lever i ett helvete

Våldet ökar och skuggpandemin växer. Vi vet också att både barns och vuxnas utsatthet riskerar att öka vid ledigheter som ofta också är kopplade till alkohol. Därför blir påsken nu en extra stor risk, skriver Nina Rung.
Foto: FREDRIK SANDBERG/TT
Nina Rung, kriminolog och initiativtagare till den ideella föreningen Huskurage.
Foto: Johan Nilsson/TT

En markant ökning av hemarbete och nedstängning av stora delar av samhället har skapat en ohållbar situation för många familjer – vilket har resulterat i en skrämmande ökning av misshandelsfall och stödbehov, skriver Nina Rung.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Nu presenterar föreningen Huskurage en rapport som visar på en alarmerande ökning av misshandel mot närstående under Coronaåret 2020. Totalt anmäldes 16 461 misshandelsfall mot kvinna i en närstående relation under förra året, en ökning med 15,4% jämfört med 2019. Antalet anmälningar gällande våld mot män i närstående relation ökade också, men från ett lägre antal. 4 678 anmälningar inkom 2020, vilket innebär en ökning på 14 procent jämfört med 2019.

Tidigare kriser och sjukdomsutbrott visar att kvinnor och flickor löper en större risk att utsättas för våld i hemmet i tider av oro och instabilitet. Coronapandemin har inte visat sig vara något undantag. En markant ökning av hemarbete och nedstängning av stora delar av samhället har skapat en ohållbar situation för många familjer vilket resulterat i en skrämmande ökning av misshandelsfall och stödbehov. 

Påsken en högriskhelg

När samhället stänger ned, möjligheterna att söka stöd och hjälp blir färre och när myndigheter ändrar arbetssätt som leder till att färre utsatta fångas upp, så ökar våldet och skuggpandemin växer. Vi vet också att både barns och vuxnas utsatthet riskerar att öka vid ledigheter som ofta också är kopplade till alkohol. Därför blir påsken nu en extra stor risk.

Vi vet att grannar kan rädda liv. Vi vet det därför att grannar har gjort precis det.

”Hon föll till golvet och fick motta fler knivhugg mot kroppen och huvudet samtidigt som hon försökte skydda barnet. XX stod över henne och högg henne överallt. Hon fruktade för sitt och sina barns liv. Om grannen inte hade kommit hade XX dödat henne”. Citatet är hämtat ur en dom som föll 2020. Och den utsatta kvinnan är inte ensam. Det grövsta våldet mot kvinnor – utövat av en partner, har ökat under pandemin.

Rekordmånga samtal

Och det är inte bara den anmälda misshandeln som ökat. Kvinno-, tjej- och ungdomsjourerna i Unizon larmar om att de aldrig tidigare haft en så stor tillströmning av stödsökande och att våldet de utsatta kvinnorna vittnar om är grövre och mer allvarligt. Bris har tagit emot rekordmånga samtal från utsatta barn och ungdomar gällande psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. Jämfört med tidigare år rör det sig om en trettioprocentig ökning. Inte någon gång tidigare har kuratorerna tagit emot lika många samtal om utsatthet för våld och sexuella övergrepp mot barn. 

Allt det här sker samtidigt som vi uppmanas att hålla oss hemma så mycket vi kan. Att inte gå till arbetet eller delta i andra sociala sammanhang där man tidigare hade haft ett andningshål innebär ett än större tryck på redan pressade livssituationer. En än större isolering, en större sårbarhet och utsatthet. Nu, inför påsk, behöver vi uppmana alla grannar att hjälpa till att bryta isoleringen. Grannar kan vara de enda som ser, hör och uppmärksammar våld eller annan utsatthet i lägenheten eller huset bredvid. Det innebär att grannar också kan vara de enda som kan avbryta och stoppa våldet. 

Grannar kan rädda liv

Vi vet att grannar kan rädda liv. Vi vet det därför att grannar har gjort precis det. De har kommit ut i trapphuset, hämtat hjälp av andra, knackat på, och ringt polis. Och därmed avbrutit våld och flera gånger förhindrat mord.

I Sverige anmäls i snitt drygt femtio fall av våld mot en närstående om dagen. 

Det är fler än två i timmen. Dygnet runt, året om. Var tredje vecka mördar en man sin partner, oftast sker mordet i hennes eget hem. Och oftast har det föregåtts av allvarligt våld tidigare. Våld som hade kunnat förhindras och stoppas. Under pandemin har det blivit än värre. Nu har vi siffrorna och kunskapen om vad som krävs för att avbryta våldet. Nu har vi möjlighet att agera. Nu krävs handling.

Bostadsbolagen har ett ansvar

Tre steg mot en tryggare hemmiljö:

Bostadsbolag bör engagera sig, införa policys och informera boende så att de vet hur de ska agera vid oro för att någon far illa.

Samtliga kommuner bör anta policys i allmännyttan som en kommunal strategi mot mäns våld mot kvinnor och våld mot närstående.

Som enskild individ kan du genom ett mejl eller telefonsamtal påverka din hyresvärd eller bostadsrättsförening att ta ställning.

Tillsammans kan vi stoppa våldet, rädda liv och ge fler chansen att leva i trygga hem fria från våld.


Av Nina Rung

Kriminolog och initiativtagare till den ideella föreningen Huskurage som verkar för att förebygga våld mot närstående genom att sprida kunskap och metoder till grannar, bostadsbolag och kommuner.