Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Oskuldskontroller hör hemma på stenåldern

Amineh Kakabaveh är oberoende socialistisk riksdagsledamot och ordförande för Varken hora eller kuvad.
Foto: MELI PETERSSON ELLAFI

I två program i P1:s ”Människor och tro” uppmärksammades nyligen bland annat hur olika religiösa samfund legitimerar så kallade oskuldsintyg. 

Föreställningar om kvinnors oskuld och kyskhet är kärnan i den hederskultur som det svenska samhället och makthavarna måste bekämpa, skriver Amineh Kakabaveh.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. I dessa stenålders patriarkala föreställningar måste en flicka som gifts bort vara oskuld och detta anses bevisat först genom samlag på bröllopsnatten om hennes ”mödomshinna” spräcks och hon börjar blöda. Det är mot bakgrund av dessa antivetenskapliga föreställningar som det inom en hederskultur finns krav på utfärdade oskuldsintyg från läkare. Könsstympning är också en del av kyskhetskulturen. Det är också i denna kontext som flickor och kvinnor sökt hjälp med så kallade oskuldsoperationer (hymenoperationer), det vill säga kirurgiska ingrepp som åstadkommer en blödning vid samlag. 

I en forskningsöversikt som Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) 2011 tog fram på regeringens uppdrag konstateras att svensk sjukvård bidragit till såväl utfärdandet av oskuldsintyg och genomförandet av hymenoperationer. Experterna pekade i sina slutsatser på att det saknades kunskaper om omfattningen av utfärdade hymenoperationer men också otydlighet i riktlinjer och lagstiftning.

Fördöms av FN

FN har fördömt denna form av oskuldskontroller och påtalat att dessa strider mot läkareden. Socialstyrelsen i Sverige har i ett uttalande från 2015 klargjort att det strider mot regeringsformen att tvinga någon att genomgå en läkarundersökning och att läkare som upprättar oskuldsintyg bryter mot patientsäkerhetslagens krav på att all sjukvård ska bedrivas utifrån ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. 

Jag har frågat kulturministern om hon vill dra in statsanslagen till de trossamfund som bidrar till att upprätthålla dessa normer.

Trots detta förtydligande så finns det inget känt fall av utfärdande av oskuldsintyg eller genomförande av hymenoperation som fått några rättsliga följder. I Frankrike har president Emmanuel Macron, som ett led i att förhindra islamistisk separatism, aviserat en lag som ska göra det möjligt att straffa läkare som utfärdar oskuldsbevis. Sveriges regering borde visa samma handlingskraft.   

Vad gör regeringen?

I tre olika interpellationer har jag vänt mig till regeringen för att få svar om vilka åtgärder man planerar att vidta för att motverka dessa förtryckande oskuldsnormer. 

Av socialminister Lena Hallengren har jag efterfrågat en utredning som kartlägger utbredningen av oskuldsintyg och hymenoperationer inom svensk sjukvård, privat såväl som offentlig. Denna utredning bör också ges i uppdrag att tydliggöra riktlinjer till hälso- och sjukvård som bland annat innebär att läkare som utfärdar sådana intyg och genomför sådana kirurgiska ingrepp ska kunna förlora sin legitimation. 

Till justitieminister Morgan Johansson har jag ställt frågor om han är beredd att låta en sådan utredning få mandatet att föreslå ny straffrättslig lagstiftning så att de som genomför eller uppmuntrar till oskuldskontroller ska kunna straffas. 

Jag har också frågat kulturminister Amanda Lind om hon vill dra in statsanslagen till de trossamfund som bidrar till att upprätthålla dessa patriarkala oskuldsnormer. Det kommer också behövas riktade utbildningsinsatser för att bryta dessa normer, om detta har jag också skrivit motion i början av oktober.

Visa vems sida ni står på!

Det är dags att det svenska samhället och makthavare mobiliserar för att bryta de föreställningar om kvinnors oskuld som är kärnan i hederskulturen. Regeringen måste visa att de står på de utsatta flickornas och kvinnornas sida.


Av Amineh Kakabaveh

Oberoende socialistisk riksdagsledamot och ordförande för Varken hora eller kuvad


LÄS MER: Stoppa bidragen till hedersförtryckarnas samfund