OS-uttagningarna strider mot EU-rätten

Många svenska idrottare tvingades stanna hemma från OS på grund av SOK:s topp 8-regel. Godtyckligt, menar bordtennisspelaren Matilda Ekholm med advokater.
Foto: Janerik Henriksson

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Flera svenska elitidrottare får följa OS i London framför tv:n trots att de uppfyllt de internationella förbundens kvalregler för att få delta i OS. Sveriges olympiska kommitté (SOK) har nämligen beslutat att inte låta flera idrottare delta trots att de uppfyllt kvalgränserna i sina respektive grenar.

Det har gällt cyklister, friidrottare och tennisspelare med flera. SOK:s styrelse har i strid med de aktivas och specialförbundens vilja nekat dem rätt att delta och hänvisat till en regel som antagits inom SOK, som säger att endast den som kan konkurrera om en topp 8-placering ska få delta. Det är SOK som gör bedömningen om en viss idrottare kan ha chans att komma topp 8.

OS är det största idrottsliga arrangemanget i världen. Deltagande i OS är av stor betydelse för elitidrottare såväl idrottsligt, personligt som ekonomiskt. Upprördheten över SOK:s agerande har varit så stor hos vissa idrottare och specialförbund att de stämt SOK för att få till en ändring.

Bordtennisspelaren Matilda Ekholm har med stöd av Svenska Bordtennisförbundet stämt SOK. Matilda vann den särskilda kvaltävling inför OS som det Internationella Bordtennisförbundet (ITTF) arrangerade, och säkrade därmed en plats i OS. Men SOK tyckte trots det att Matildas meriter var för dåliga och att hon inte skulle kunna konkurrera om en topp 8-placering.


Topp 8-kravet är i sig märkligt eftersom det motverkar OS-tanken om universellt deltagande. Om alla länder skulle tillämpa en sådan regel skulle OS snabbt bli oerhört stympat eftersom endast 8-10 aktiva i varje gren rimligen kan konkurrera om en topp 8-placering.

Topp 8-regeln innebär att SOK anser sig ha rätt att sätta sig över kvalresultaten inom vissa grenar, kvalregler som fastställts av de internationella förbunden och Internationella Olympiska kommittén. En följd av SOK:s nej till aktiva som uppfyllt de internationella kvalreglerna är att deras platser övertas av sämre aktiva från andra länder.

SOK:s regler strider mot rätten till fri rörlighet för tjänster som alla ska garanteras enligt Artikel 56 i EUF-fördraget. Denna bestämmelse ger alla rätt att tillhandahålla tjänster inom EU och SOK:s tillämpning av topp 8-regeln innebär att dessa elitidrottare hindras att utöva sin idrott. SOK:s topp 8 regel är varken förutsägbar, nödvändig eller proportionell, vilka är grundläggande krav inom EU-rätten, utan innebär en osäker subjektiv värdering. EU-domstolen har också konstaterat i flera fall att elitidrottare i en situation som denna omfattas av Artikel 56.

SOK kan dock göra andra bedömningar av sina egna regler som skulle medföra att Matilda Ekholm skulle kunna få representera Sverige i OS i bordtennis. Sådana bedömningar har gjorts inför tidigare OS. Som exempel kan nämnas Jan-Ove Waldner 2004 och Jörgen Person 2008 där ingen av spelarna hade tillräcklig ranking för att nå en topp 8-placering. Trots detta togs de ut av SOK och nådde semifinal.


Även om SOK:s agerande strider mot EU-rätten är det svårt för idrottarna att få rätt i domstol. Svenska domstolars tveksamhet inför att tillämpa EU-rätt och tidsaspekten är två viktiga faktorer. SOK:s beslut att neka den aktive deltagande i OS ges cirka 4-8 veckor innan OS börjar och frågan om lagenligheten måste avgöras av domstolen innan OS börjat. Den enda möjlighet som finns är att den aktive idrottaren begär att domstolen interimistiskt beslutar att SOK ska utta den aktive eller utnyttja den plats som plats tilldelats Sverige.

I Matildas fall ansåg tingsrätten att det inte visats sannolika skäl för att acceptera hennes krav att få bli uttagen trots att hon vunnit kvaltävlingen och fått en skriftlig inbjudan att delta i OS av ITTF. Domstolen motiverade inte sitt beslut. Hovrätten valde sedan att inte meddela prövningstillstånd, även detta utan motivering.

Kvar står en elitidrottare som egentligen inte kan få sin sak prövad i svensk domstol. Men vem ska då den aktive vända sig till för att hävda sin rätt? Den enda rimliga slutsatsen bör vara att avskaffa topp 8-regeln inför nästa OS.


Matilda Ekholm

bordtennisspelare

Ulf Djurberg och Erik Hellners

advokater vid Setterwalls Advokatbyrå och ombud för Matilda

FAKTA

"Regelförändringar krävs inför nästa OS