OS-sponsorer bör sätta press på SOK

Foto: Sergei Ilnitsky/Epa/TT

I helgen levererade Sotjis borgmästare en rad grova homofobiska uttalanden.  Detta fick OS-sponsorn Nordea att ifrågasätta Sveriges olympiska kommittés (SOK) arbete med mänskliga rättigheter. Fler OS-sponsorer bör följa Nordeas exempel.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Inför stundande vinter-OS har SOK gått ut med informationshäftet ”Värt att veta – Sotji 2014” som vänder sig till idrottare och journalister som reser till vinterspelen. Materialet upplyser om praktikaliteter inför stundande mästerskap, men också om ökade inskränkningar i fri- och rättigheter.

Det är välkommet att SOK, som beskriver sig som en rörelse för mänskliga rättigheter, informerar om utvecklingen i det allt mer auktoritära Ryssland. Dessvärre framstår pamfletten som ytlig, pliktskyldig och långt ifrån tillräcklig i sin beskrivning av situationen i landet.  SOK bör vara tydligare med vad som faktiskt händer i Ryssland, bortom idrottsarenorna och tv-kamerorna.Katarina Tracz

SOK:s material upplyser visserligen om att det i Ryssland under senare år skett en försämring för mänskliga fri- och rättigheter: Frivilligorganisationer och hbtq-personer har får det allt svårare samtidigt som press- och mötesfriheten begränsats.  Mycket längre än så sträcker sig dock inte SOK:s informationsinsats.

Givet den extremt oroväckande utvecklingen i Ryssland kunde SOK ha kostat på sig ett par extra sidor om hur vardagen i landet ser ut. Exempelvis kunde man ha nämnt hur våld mot inte bara hbtq-personer utan också mot invandrare och oppositionella blivit allt vanligare. SOK kunde också ha tagit upp hur domstolar missbrukas som redskap för att tysta oliktänkande. Många känner till att medlemmarna i den Putinkristiska punkgruppen Pussy Riot fängslades. Andra exempel på regimkritiker som hamnat i fängelse är affärsmannen Michail Chodorkovskij, den Putinkritiske oppositionspolitikern och aktivisten Alexej Navalnyj och juristen Sergej Magnitskij.


2009 mördades Magnitskij i fängelset efter att ha avslöjat grov korruption i statsapparaten. Han är ett av flera tragiska exempel som vittnar om hur farlig situationen för oliktänkande, journalister och oppositionella har blivit.  Ett par andra fall har blivit kända över hela världen: 2006 mördades journalisten Anna Politkovskaja som rapporterade om brott mot mänskliga rättigheter i Tjetjenien och om våld och maktmissbruk under Putins styre. 2009 dödades människorättsaktivisten Natalja Estemirova, också hon vittnade om människorättsbrott i Tjetjenien. Ingen har ställts inför rätta för morden, i praktiken har myndigheterna struntat i att utreda dem.

Vidare skulle SOK ha kunnat informera om Kaukasusområdet där Sotji ligger, en region som präglas av ett mycket instabilt säkerhetsläge. Här är attacker från väpnade grupper är vanliga. Så är även övergrepp från polis- och säkerhetsstyrkor vid vad som kallas ”hanteringen av våldsamma fångar”.  Tortyr och misshandel är legio.  Det rapporteras om personer som försvunnit efter att ha först bort av säkerhetsstyrkor.


Som arrangör av det svenska deltagandet i OS har SOK en skyldighet att ge den svenska OS-truppen en bred bild av landet de ska tävla i. Ändå är informationen som kommer från SOK knapphändig. För att kompensera för SOK:s bristande upplysning har tankesmedjan Frivärld skickat ut ett informationsbrev till idrottare och journalister som ska resa till och rapportera från Sotji. Andra berömvärda informationsinsatser har organisationer som Amnesty, Civil Rights Defenders och Swedwatch stått för.  Ansvaret för att förmedla en fördjupad bild av vad som händer i dagens Ryssland ligger dock på Svenska olympiska kommittén.

Om SOK menar allvar med att de olympiska spelen ska bygga på grundläggande värderingar om mänskliga rättigheter krävs en mer djupgående informationsinsats från kommitténs sida.  Fler OS-sponsorer bör göra som Nordea och ifrågasätta om SOK verkligen arbetar för att mänskliga rättigheterna ska värnas under OS.


Katarina Tracz

Biträdande chef för tankesmedjan Frivärld