Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Orimligt att papperslösa får tillgång till välfärden

Åsa Talltroth, vice partiordförande Medborgerlig samling.
Staffan Gunnarson, migrationspolitisk talesperson för Medborgerlig samling.

Att myndigheter via skattebetalarnas medel understödjer illegalt uppehälle i landet borde stämma till eftertanke.

Det talar emot logik och rationalitet, men det finns även en moralisk aspekt, skriver Åsa Tallroth och Staffan Gunnarson (MED).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. En hel del har hänt sen 2011. Vi har haft en migrationskris med nu efterföljande integrationskris, vi har en skenande gängkriminalitet som polisen inte förmår ta kontroll över och vi har ett alltmer otryggt samhälle överlag.

Men en sak består. 

De förmåner som illegala invandrare, så kallade papperslösa, fick genom migrationsöverenskommelsen mellan den moderatledda alliansregeringen under Fredrik Reinfeldt och Miljöpartiet 2011 finansieras fortfarande av svenska skattebetalare.

Trots att retoriken från de olika partierna över hela skalan lyder att vi ska ha ordning och reda i migrationspolitiken, att vi ska ha en reglerad invandring och att ett nej ska vara ett nej, så får illegala invandrare fortfarande ta del av vårt välfärdssystem.

Hur många lever här illegalt?

Hur många illegala som i dag lever i ett skuggsamhälle i Sverige vet ingen med säkerhet. Vissa talar om en siffra runt 50 000, men det kan mycket väl vara ännu fler. Det här handlar alltså om personer som inte har laglig rätt att befinna sig i Sverige. Det kan handla om människor som sökt asyl men fått avslag och nu håller sig gömda eller om personer som aldrig registrerats någonstans eller av andra skäl saknar tillstånd att vistas i landet. 

Men trots att de vistas här illegalt så har de alltså rätt att nyttja vår välfärd. 

Allt från mödravård till tolkar

Minderåriga från gruppen har fullständiga rättigheter till svensk sjukvård och de vuxna har tillgång till en stor del, men där regionerna enligt lag ska erbjuda bl a mödravård, preventivmedelsrådgivning, läkemedel, hälsoundersökning, smittskyddsinsatser, hjälpmedel vid funktionshinder, tolk och transport i samband med vårdtillfället, med väldigt mycket mera.

Ena delen av Myndighetssverige säger ”lämna landet” medan den andra delen säger ”stanna kvar”. Den här inkonsekvensen måste försvinna.

Förutom detta så står det regionerna fritt att erbjuda övrig vård utöver det lagstadgade. Vissa kommuner ger även socialbidrag till papperslösa och barnen har alltid rätt till skolgång. 

I samband med att migrationsöverenskommelsen implementerades juridiskt, så upphävdes också rapporteringskravet för skola, vård och socialtjänst att underrätta polismyndigheten om individers illegala uppehälle i landet. Skolorna kan även gå steget längre och besluta om sekretess, som kan upphävas först efter domstolsbeslut.

Dubbla budskap från myndigheterna

Allt detta sker alltså samtidigt som andra delar av Myndighetssverige, Migrationsverket och Polismyndigheten, har till uppgift att söka efter, omhänderta och utvisa dem som inte har rätt att uppehålla sig i landet. 

Välfärd kostar pengar. Pengar som kommer från människor som ställer klockan för att gå i väg till sitt arbete. Det skatteok som vilar på deras axlar är tungt – väldigt tungt. Att myndigheter via skattebetalarnas medel understödjer illegalt uppehälle i landet borde stämma till eftertanke. 

Men problemet är inte bara isolerat till att det åtgår stora summor skattemedel, utan även de dubbla budskap som signaleras ut. Medan Polismyndigheten och Migrationsverket har som uppgift att leta efter de illegala å ena sidan, så ges de å andra sidan tillgång till skola, vård och socialtjänsten utan någon rapporteringsskyldighet för de sistnämnda. 

Vill man ha ordning och reda eller inte?

Ena delen av Myndighetssverige säger ”lämna landet” medan den andra delen säger ”stanna kvar”.

Den här inkonsekvensen måste försvinna. Både för att det talar emot logik och rationalitet, men även för den moraliska aspekten gentemot skattebetalarna där deras inarbetade medel inte ska gå till människor som befinner sig illegalt i landet. Menar man allvar med att vilja ha ordning och reda i migrationspolitiken så bör handlingarna återspegla det också.

Det är inte rimligt att vår välfärd, finansierad genom människors hårda arbete, används för människor som inte har rätt att befinna sig i landet.

Skattebetalarna tar notan

Hela Myndighetssverige måste återigen börja tala med en enad röst där ett nej betyder att du ska lämna landet, annars kan vi inte hävda att vi har en reglerad invandring. Vi har alltså ett stort men okänt antal människor som lever illegalt i Sverige. Det kan de fortsätta göra för att de får understöds av olika myndigheter. Kostnaden står – som alltid – skattebetalarna för.

Inte ens det uttalade syftet överenskommelsen hade för Miljöpartiet och Reinfeldtregeringen, att ”stänga dörren för SD”, blev annat än kontraproduktivt i längden. Nu är hög tid att avveckla denna i alla delar så ogenomtänkta och skadliga reform.


Av Åsa Tallroth

Vice partiordförande Medborgerlig samling

Staffan Gunnarson

Migrationspolitisk talesperson Medborgerlig samling