Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Orden som avgör valet

VALSEGRARE 2006. Per Schlingmann spelade en stor roll i det förändringsarbete som banade väg för Moderaternas seger i valet 2006. Foto: Malin Lööf

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Under bokmässan står orden i centrum. I böckerna bildar orden berättelser som engagerar och målar bilder för läsarna. Det är precis på samma sätt i politiken. Det är orden som omvandlar politikens analys, idéer och förslag till något relevant och levande och det är orden som skapar konflikterna. Underskatta därför inte ordets makt inför nästa års val.

Även om det självklart är så att politikens innehåll är avgörande så kan vi konstatera att orden spelat en viktig roll de senaste valen. Jag tänker då inte närmast på Moderaternas ordlistor som jag själv var med att ta fram med tabuord och rekommenderat vokabulär. Det handlar om att inse betydelsen av vilken fråga väljarna uppfattar att valet handlar om, hur samhällsproblemet formuleras och hur de politiska alternativen uppfattas. Den senaste valforskningen pekar också på betydelsen av gestaltningen av valrörelsen och de politiska alternativen.

 

I boken "Stå aldrig still!" beskriver jag Moderaternas förnyelsearbete inför valen 2006 och 2010. Min slutsats är att förnyelse måste vara på riktigt, och med det som utgångspunkt, spelar orden och förmågan att vara den som formulerar problemet - en avgörande betydelse. Det Moderaterna gjorde framför allt inför 2006 års val var att etablera ett alternativt samhällsproblem i kontrast till Göran Perssons problem som handlade om det som i statistiken kallades öppen arbetslöshet.

Vi menade tvärtom att utmaningen för Sverige handlade om alla människor i arbetsför ålder som stod utanför. Detta kom att sammanfattas i begreppet utanförskapet och i takt med att fler (även Göran Persson!) började använda begreppet så började diskussionen ske på vår planhalva.

Och med detta som bas kunde vi sedan peka på ett val mellan arbete och bidrag och vi kunde göra anspråk på att vara Sveriges nya arbetarparti. Orden påverkar tankarna och de som förmår formulera orden som används påverkar också hur människor uppfattar valet, vad det handlar om och hur partierna uppfattas. Därför har ord makt.

 

Som medborgare och väljare är det viktigt att vara medveten om detta inför nästa års val och för partierna är det viktigt att inse dess betydelse. Låt mig ta två exempel som visar på vilken betydelse orden kan komma att få.

Kommer socialdemokraterna att framstå som ett parti som vill höja skatten för att anställa unga eller som ett parti som vill återställa en reform som de anser verkningslös? Båda påståendena kan nämligen anses vara lika sanna.

Socialdemokraterna vill återställa den sänkning av arbetsgivaravgifterna för unga som regeringen infört. Eftersom reformen är genomförd betyder det i praktiken att de vill höja arbetsgivaravgifterna för unga. Givetvis är det så att ett parti som vill höja skatten är mindre attraktivt för väljarna. Den som har makten över orden kommer att vinna debatten.

Har arbetslösheten ökat eller har sysselsättningen ökat? Eftersom fler söker jobb stämmer båda påståendena. Det är alltså både så att fler jobbar sedan Alliansregeringen tillträdde och det är samtidigt fler arbetslösa eftersom färre är i förtidspension och fler i stället söker jobb. Om den allmänna bilden blir att arbetslösheten har ökat gynnas oppositionen. Blir bilden i stället att sysselsättningen ökat gynnar det regeringen. Återigen - den som har makten över beskrivningen av politiken får en fördel eftersom det handlar om hur människor ser på den politik regeringen har genomfört.

Slutsatsen blir att partier måste ta orden på allvar och att medier och väljare måste granska politiken bortom orden.

 

I valet 2014 står två regeringsalternativ mot varandra. Deras viktigaste vapen är deras respektive reformagendor. Med politiken som grund kommer förmågan att få genomslag för sin berättelse och att etablera ord som leder tankarna i den egna riktningen spela en avgörande roll.

Per Schlingmann är entreprenör och författare aktuell med "Stå aldrig still". Han anses ha spelat en avgörande roll i Moderaternas förnyelse, bland annat i rollen som partisekreterare och statssekreterare i statsrådsberedningen.

 

Per Schlingmann

Per Schlingmann är entreprenör och författare aktuell med "Stå aldrig still". Han anses ha spelat en avgörande roll i Moderaternas förnyelse, bland annat i rollen som partisekreterare och statssekreterare i statsrådsberedningen.