Omöjligt att helt förbjuda debatt med extremister

Jan Helin.
Foto: Izabelle Nordfjell/Tt / TT NYHETSBYRÅN
Jasenko Selimovic (L).
Foto: Christian Örnberg

Jag vill lyfta riskerna med debatter som journalistisk metod. Vi får inte skapa en falsk balans. En slentrianmässig opartiskhet kan då i stället hamna i konflikt med sakligheten, skriver SVT:s programdirektör Jan Helin.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

REPLIK.

Det är glädjande att stora publicistiska frågor diskuteras med sådan energi just nu. Diskussionen startade som följd av kritiken mot vårt inslag i Aktuellt med tidningen Nya Tiders chefredaktör Vávra Suk. Samtidigt blir Aktuellt-redaktionen just nu orimligt ifrågasatt.

Aktuellt är en av Sveriges tyngsta och viktigaste nyhetsförmedlare. Hit kommer landets makthavare för att frågas ut av några av Sveriges bästa journalister om de mest brännande samhällsfrågorna. Aktuellt sänder mer än 150 timmar om året.

Självklart kan en redaktion begå misstag och sändningen med Nya Tiders chefredaktör var ett sådant. Det är både redaktionen, ansvarig utgivare och jag överens om. 

Det var aldrig vår avsikt att i Aktuellt debattera alla människors lika värde med Vàvra Suk. Syftet var att debattera yttrandefrihet mot bakgrund av Nya Tiders närvaro på bokmässan. Vi är alla överens om att resultatet blev misslyckat. Aktuellts ansvarige utgivare Ulf Johansson sade tidigt att hans inställning var att det var rätt att ha Vàvra Suk i studion, men att resultatet inte blev bra. Jag var enig och försökte fördjupa förklaringen till varför debatten inte blev bra i en artikel som publicerades i Dagens Nyheter. Den försökte lyfta blicken från ett enskilt exempel och diskutera journalistisk metod och det problem som diskuteras i hela världen i dag som begreppet falsk balans.

På ett möte med Aktuelltredaktionen efter sändningen om bokmässan diskuterades hur vi bäst tar upp frågor som handlar om extremism, nazism och alla människors lika värde. Det var en bra diskussion om mycket komplexa publicistiska frågor. Tyvärr uttryckte jag mig så att Aktuelltredaktionen uppfattade att jag tycker att extremister aldrig kan medverka i debatt utan bara i intervjuer, vilket alltså inte varit min uppfattning. Detta ledde i sin tur till en förvirrad uppföljningsdebatt i Aktuellt mellan mig och kollegan Janne Josefsson om vilka röster som ska höras i SVT. 


LÄS MER: Public service ska inte ändras med chefen


Den sändningen måste ha varit komplett obegriplig för tittarna och blev ytterligare en plågsamhet i denna historia. Det berodde på att jag helt enkelt inte kunde ställa mig bakom premissen för debatten och plötsligt fanns ingen debatt att föra med Janne Josefsson. Jag kan bjuda på det tveksamma underhållningsvärdet, men det får inte ta över den viktiga grundfråga jag försöker belysa om hur journalistiken behöver utvecklas i en ny tid för medier och politik. 

Två röststarka personer, SVT-kollegan Janne Josefsson och EU-parlamentarikern Jasenko Selimovic har tolkat mitt resonemang kring kritiken som ett påbud att från och med nu kan ingen extremist någonsin mer debattera i SVT. 

Låt mig tydliggöra också detta: Det är för mig en helt omöjlig publicistisk hållning. 

Mängden följdfrågor är oöverblickbara. Redan den mest uppenbara följdfrågan visar på hur orimlig den hållningen skulle vara för ett publicistiskt bolag:

Vem ska anses vara en extremist?

I ett mindre antal uppenbara fall råder stor konsensus kring svaret. Men i alltför många fall kommer svaret på frågan att bero på värderingar eller politiska uppfattningar hos den som svarar. Därför är hållningen att ingen extremist någonsin ska få debattera en olämplig publicistisk hållning för vilket mediebolag som helst och en omöjlig hållning för ett public service-bolag. 


LÄS MER: Fattar vi inte att de bara utnyttjar oss?


Det enda sättet att i praktiken ha en tydlig publicistisk linje i så här komplexa frågor är en ständigt pågående och vital diskussion som också sträcker sig utanför de redaktionella väggarna.

SVT har en lagstadgad värdegrund om alla människors lika värde. I den frågan finns inte två sidor av saken och därför är SVT inte opartiska gentemot nazism.

EU-parlamentarikern Jasenko Selimovic (L) resonerar tämligen exakt som jag gör här ovan i en debattartikel i Expressen. Men utan att citera något jag sagt eller skrivit menar han att jag ”verkade i alla fall vilja förbjuda extremister att vara debattpartner”. Det undandrar sig min bedömning vad som fick det hela att verka så för Jasenko Selimovic men jag ska gärna svara om han förmår precisera sig.

Debatter där metoden som jag kallat för ”he said, she said”-journalistik, att fördela ordet mellan olika mer eller mindre faktabaserade påståenden, har i dag blivit alltmer problematisk. Det betyder självklart inte att debatt i sig inte är meningsfull. Men som journalistisk metod får den allt tydligare problem i en tid där den politiska retoriken så tydligt vädjar till känslor med argument som allt oftare formuleras som slagord vilandes på lösa antaganden och ibland direkt felaktig fakta.


LÄS MER: Välj en bättre väg än att skrika "censur" 


Det är i sig inget nytt med politiska argument som bygger på dåliga faktaunderlag. Det har funnits i alla tider och alltid varit en central journalistisk uppgift att granska.

Det som är nytt är att granskningar och avslöjanden om politiker som ljuger, eller säger en sak och gör en annan, förefaller sakna betydelse för politisk framgång i dag. 

I stället för att svara journalister i sak förs den granskande journalistiken in i en politisk retorik som anklagar medier för att ha en dold agenda. Och det fungerar. I en sådan miljö är debatt ett trubbigt verktyg för att hjälpa våra tittare till bättre information och ökad förståelse.

Så om vi lyfter blicken och inte stirrar oss blinda på en enskild sändning i Aktuellt, en redaktion vars arbetsmetoder och kompetens jag har mycket stor förtroende för, så vill jag på ett övergripande plan lyfta riskerna med debatter som journalistisk metod. Vi får inte skapa en falsk balans. De gäller även mellan mindre dramatiska aktörer. En slentrianmässig opartiskhet kan då i stället hamna i konflikt med sakligheten.

Framåt handlar denna fråga nu om vikten av att tillsammans med SVT:s redaktioner utveckla den faktagranskande, sanningssökande journalistiken.

Om detta har jag och redaktionen diskuterat. Här finns ett stort engagemang och en gemensam vilja att utveckla journalistiken i en polariserad värld där ett program som Aktuellt är viktigare än någonsin.


Jan Helin

Programdirektör SVT