Ökat byggande i trä kan bli stor klimatbov

Annika Brännmark, branschchef Plåt & ventföretagen.
Foto: Björn Petrén.
Johan Lindström, vd Plåt & ventföretagen.
Foto: Bengt Säll

Många både smarta och samhällsnyttiga idéer och satsningar kan verka fantastiska vid första tanken, men kan få stora och negativa konsekvenser när det gäller landets klimat- och miljömål. 

Ett sådant exempel är det ökande byggandet i trä, skriver Annika Brännmark och Johan Lindström från Plåt & ventföretagen.   

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. De senaste åren har det byggts allt mer energieffektiva hus, då med fokus på att klara värmebehovet. Detta ger ofta den oönskade bieffekten att inomhustemperaturen i den typen av byggnader, ofta upplevs som allt för varma sommartid. Avigsidan med energisnåla hus är med andra ord sommarmånader som många gånger kan vara svala utomhus och heta inomhus. 

Många av dessa lågenergihus är så kallade lätta byggnader som ofta byggs i trä. De senaste åren byggs många av dem dessutom nästan helt i trä, från stomme till taknock, vilket gör att de inte kan lagra kylan över dygnet. De kan alltså inte dra nytta av den svala nattluften för att kyla ner själva byggnadskonstruktionen. 

Bra hus jämnar ut temperaturen

Ett hus som i stället upplevs svalt sommartid har en tung konstruktion, eftersom de är byggda i till exempel sten eller betong. Ett sådant hus magasinerar kylan och jämnar ut svängningar i temperatur över dygnet på ett naturligt sätt och huset upplevs därför svalare dagtid, vilket ger en kylfunktion som är helt gratis. 

Vi svenskar har helt enkelt blivit mer komfortmedvetna, vilket även håller på att överföras till vårt boende.

En enkel jämförelse är att det numera mer eller mindre, är standard att nya bilar är försedda med ett luftkonditioneringssystem (AC), alltså kylfunktion. Detta för att moderna människor kräver bra komfort i sina bilar, även sommartid. Detsamma gäller även arbetsmiljön då man i dag som anställd inte längre accepterar om det skulle bli för varmt på arbetsplatsen. 

Energiförbrukningen kan öka med AC-användande om trähusen blir för varma sommartid.
Foto: SHUTTERSTOCK

Vi svenskar har helt enkelt blivit mer komfortmedvetna, vilket även håller på att överföras till vårt boende. Redan i dag finns det bostadsköpare som efterfrågar inbyggda luftkonditioneringssystem, och intresset växer. Men tyvärr innebär den ökade AC-användningen att energiförbrukningen ökar, något som är helt emot Sveriges beslutade klimat- och miljömål.

Flyttbara AC-produkter ökar

Att långt ifrån alla lågenergihus, eller vanliga bostäder heller, är utrustade med inbyggda luftkonditioneringssystem har gjort att försäljningen av flyttbara AC-produkter har ökat i Sverige. Men med en AC hemma förbrukas mer elektricitet, vilket påverkar klimatet negativt. När vi i Sverige ökar vår elanvändning kraftigt kan det nämligen leda till att ett annat land, som inte har en lika miljövänlig elproduktion som Sverige, ökar sin kapacitet. På det sättet kan även Sveriges elanvändning öka utsläppen. Globalt sett står luftkonditioneringen redan nu för cirka 3 procent av koldioxidutsläppen, vilket faktiskt är något mer än vad hela världens flygtrafik står för (2,6 procent). 

Rätt material på rätt plats

Företag som arbetar med AC och ventilation har visserligen god kompetens och kan lösa de problem som uppstår med för varmt inomhusklimat, men här kan vi bli bättre på att tänka klimatsmart genom att, på ett bättre sätt, dra nytta av den svalare nattluften som vi inte behöver betala extra för – och som inte kräver någon elanvändning.  

Ett ökat byggande i trä kan låta miljövänligt, men kan i stället föra med sig oanade och oönskade konsekvenser. Vi ber därför politiker att inte välja ut enskilda byggmaterial som vi uppmanas att använda, utan låt i stället byggbranschen få arbeta efter devisen – rätt material på rätt plats. För det är först då vi uppnår ett hållbart byggande ur ett materiellt, ekonomiskt och energieffektivt perspektiv.


Av Annika Brännmark

Branschchef Plåt & ventföretagen 

Johan Lindström

Vd Plåt & ventföretagen