Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Oaktsamhet vid våldtäkt ska bestraffas

Anna Kinberg Batra (M), partiledare, vill lagstifta om oaktsamhet vid våldtäkt.Foto: Lisa Mattisson Exp
Även Beatrice Ask (M), rättspolitisk talesperson, vill att lagen ska ändras. Foto: Sven Lindwall
Louise Meijer, 1:e vice förbundsordförande MUF, är med och skriver under debattartikeln. Foto: Rickard Nilsson

Det är dags att lagstifta om oaktsamhet vid våldtäkt.

Det ställer krav på att förövaren måste ta in situationen och fokus hamnar mer på gärningsmannen.

En sådan skärpning är viktig, skriver Moderaternas Anna Kinberg Batra och Beatrice Ask och Muf:s Louise Meijer.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Sverige ska vara ett land där var och en kan känna trygghet. Sexualbrott drabbar i dag många brottsoffer, men skapar också otrygghet bland många fler. Den oron måste tas på allvar. I Moderaternas arbete med att utveckla politiken lyfter vi bland annat fram sexualbrotten och våld i nära relationer. Till vår partistämma i oktober går vi vidare med ett förslag om att stärka sexualbrottslagstiftningen för att markera vars och ens rätt att själv bestämma om man vill ha sex eller inte.

Under 2014 anmäldes 20 300 sexualbrott, varav 6 700 rubricerades som våldtäkt, enligt Brottsförebyggande rådet. Ofta är det unga kvinnor som drabbas av dessa oacceptabla handlingar som innebär bland de värsta kränkningarna en människa kan utsättas för.

Samtidigt är det många förundersökningar som läggs ned i brist på bevis och det är relativt få våldtäktsanmälningar som leder till fällande dom. Ibland beskriver också kvinnor som anmält sexualbrott att processen som tar vid efter en polisanmälan är som att bli utsatt för ytterligare en kränkning. Det gör att många inte orkar eller vill anmäla sexualbrott. Mörkertalet befaras vara stort. Detta är inte acceptabelt. Sexualbrott måste motarbetas och fler brott måste klaras upp.

 

Utgångspunkten för sexualbrottslagstiftningen är att varje människas önskan att inte ha sex, ovillkorligen ska respekteras. Rätten till sin egen kropp och den kroppsliga integriteten är central för varje människas frihet. Varje människa har rätt att i varje ögonblick själv bestämma om han eller hon vill ha sex. I det ligger även rätten att när som helst ångra sig och avbryta en pågående sexuell handling. Det är den som vill utföra en sexuell handling mot en annan som är skyldig att försäkra sig om att den andra också vill – annars ska man avstå.

Därför är Moderaterna öppna för en bredare lagreglering som tydligare markerar vars och ens rätt att själv bestämma om man vill ha sex eller inte. Det handlar inte om att det ska krävas avtal eller en uttrycklig fråga, utan syftar till att säkerställa normal ömsesidighet och uppmärksamhet. Signalvärdet i sådana förändringar skulle kunna bidra till att minska såväl det sexuella våldet som upplevelsen av otrygghet.

 

Alliansregeringen tillsatte i augusti 2014 en utredning som bland annat ska se över straffskärpningar för de grövsta sexualbrotten, hur skyddet för brottsoffer kan stärkas och hur rättsväsendet hanterar våldtäktsärenden. Den breda översyn som sexualbrottskommittén just nu genomför av våldtäktsbrott är nödvändig för att kunna förbättra sexualbrottslagstiftningen.

Sexualbrottskommittén ska bland annat överväga om man ska kunna fällas för oaktsamhet i ett våldtäktsmål. Det skulle innebära att förövaren kan dömas för att han eller hon borde ha förstått att det föreligger en våldtäktssituation. Åklagaren behöver då inte bevisa att den åtalade hade uppsåt att våldta, utan förövaren kan bli fälld för att ha agerat oaktsamt i en sexuell situation. Det ställer krav på att förövaren måste ta in situationen och fokus hamnar mer på gärningsmannen. En sådan skärpning är viktig.

Moderaterna vill också förbättra stödet till brottsoffer. Oavsett var man bor ska man kunna räkna med ett riktigt bemötande. Vi vill därför öka likvärdigheten vad gäller stödet till brottsoffer över hela landet.

Människor ska inte behöva uppleva att våld och kränkningar är närvarande. En väl utformad rättspolitik som förebygger, hindrar och bekämpar brottslighet bidrar till ett tryggare samhälle. Det gör att fler människor kan lämna känslan av otrygghet och inte begränsas av sin omgivning.

 

Anna Kinberg Batra (M), partiledare

Beatrice Ask (M), rättspolitisk talesperson och ordförande för arbetsgruppen Trygghet mot brott i Hela Sverige

Louise Meijer, 1:e vice förbundsordförande MUF, ledamot i arbetsgruppen Trygghet mot brott i Hela Sverige