Nytt test ska bättre spegla förbrukningen

Den nya testcykeln WLTP ska ge en mer verklighetstrogen bild av bilarnas bränsleförbrukning, menar Bil Sweden.
Foto: COLOURBOX
Jessica Alenius är vice vd för Bil Sweden.
Foto: SUSANNE KRONHOLM
Motormännens
Foto: Motormännens kommunikationschef Heléne Lilja riktade i en debattartikel stark kritik mot bilbranschens missvisande förbrukningssiffror.

Att bränsleförbrukningen i praktiken skiljer sig mot vad dagens tester visar är biltillverkarna, politiker och myndigheter mycket medvetna om. 

Därför införs WLTP, en ny tuffare testcykel, skriver Bil Sweden i en replik till Motormännen.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

REPLIK | KLIMAT & MILJÖ. Motormännen skriver att ”det är dags att både biltillverkare och bilförsäljare görs ansvariga för lögnerna om bränsleförbrukning och utsläpp”. Motormännen menar att konsumenten är rättslös mot det ”fula fusket i branschen”. Att bränsleförbrukning och utsläppsnivåer i praktiken skiljer sig mot vad dagens tester visar är biltillverkarna, politiker och myndigheter mycket medvetna om. Konsumentverket har till exempel påtalat detta i sin konsumentinformation om bilars bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp i över 20 år. 


LÄS MER: Du är rättslös mot det fula fusket i bilbranschen


Noggranna tester i laboratoriemiljö

Biltillverkarna måste enligt lag få bilen testad och godkänd enligt den Europeiska avgaslagstiftningen om bilen ska få säljas inom EU. Testet sker under noggrant kontrollerade former i laboratoriemiljö på så kallad rullande landsväg. Bilen körs enligt körmönster som finns beskriven i lagstiftningen. Dagens testcykel härstammar från 1980-talet och speglar inte längre dagens körmönster.

Därför ersätts dagens testprocedur med ett tuffare regelverk, en ny testcykel, WLTP. Dessutom tillkommer ett nytt typgodkännandetest (RDE) där hälsopåverkande emissioner provas i verklig körning i trafik med mobil avgasmätningsutrustning. Detta kommer att leda till ett bättre och robustare regelverk i syfte att bättre spegla bränsleförbrukningen och utsläpp. Det är därför förvånande att Motormännen som uppger sig tala för bilkonsumenterna inte verkar ha uppmärksammat det nya regelverk som nu införs. 

Fakta om WLTP finns på wltpfakta.se. 


Av Jessica Alenius

Vice vd, Bil Sweden