Svante Kumlin bör dra tillbaka stämningsansökan mot Realtid

Affärsmannen Svante Kumlins advokater hotar finanstidningen Realtid med dryga böter och fängelse om man inte avpublicerar en granskning.
Robert Aschberg, ordförande Publicistklubben.
Foto: CORNELIA NORDSTRÖM
Ulrika Hyllert, ordförande Svenska journalistförbundet.
Foto: TOR JOHNSSON / SJF
Erik Halkjaer, ordförande Reportrar utan gränser.
Foto: Melker Dahlstrand
Jesper Bengtsson, ordförande Svenska PEN.

När en svensk affärsman ger sig på en liten granskande svensk tidning genom advokatbyråer i utlandet måste svenska medier och vänner av press- och yttrandefrihet agera. 

Metoden är ett hot mot pressfriheten, skriver Publicistklubben, Svenska PEN, Reportrar utan gränser och Svenska Journalistförbundet. 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. En svensk finansman skickar advokater på granskande svenska journalister. Det låter kanske inte så sensationellt, om det inte vore för att affärsmannen, Svante Kumlin, är skriven i Monaco och företaget som journalisternas granskat, Eco Energy World, är registrerat i Storbritannien. Advokaterna som nu drar journalisterna inför rätta gör så i ett annat land än publiceringslandet, och med en metod som kan liknas vid ett kraftfullt vapen mot till exempel pressfrihet.

Relativt nytt i Sverige

Finanstidningen Realtid är utsatt för SLAPP (Strategic Litigation Against Public Participation), eller något förenklat: missbruk av juridiska metoder för att hota och skrämma någon till tystnad. Det här är vanligt förekommande i andra länder, men relativt nytt i Sverige.

SLAPP har blivit vanligare i takt med att pressfriheten försämrats. Metoden används allt oftare av personer i maktpositioner inom näringslivet och politiken för att få tyst på granskande journalister. 

Advokaterna hotar med dryga böter och fängelsestraff om inte Realtid avpublicerar alla artiklarna i granskningen och dessutom publicerar offentliga ursäkter till Svante Kumlin.

I flera artiklar under september-november har Realtid granskat en förestående börsnotering och försäljning av onoterade aktier i EEW. När Realtids reportrar Per Agerman och Annelie Östlund ställde frågor till Svante Kumlin svarade han med att skicka advokater från byråerna TLT Solicitors, i Storbritannien, och Gardetto, i Monaco, på reportrarna och tidningens chefredaktör Camilla Jonsson. Detta trots att Realtids granskning baseras på digitala inspelningar och offentliga dokument.

Krav om avpublicering

Advokaterna hotar med dryga böter och fängelsestraff om inte Realtid avpublicerar alla artiklarna i granskningen och dessutom publicerar offentliga ursäkter till Svante Kumlin. Efter att en stämningsansökan lämnats in till en domstol i London kom i förra veckan delgivningsmän hem till reportrarna och chefredaktören med delgivningar i plastpåsar. 

Svante Kumlins hot ska tas på fullt allvar. Han gömmer sig bakom utländska advokatfirmor i länder där Realtids artiklar haft en ytterst försumbar spridning eller läsning. De är skrivna på svenska för en svensk publik, publicerad på en svensk nyhetssajt. 

I Sverige finns ett press- och medieetiskt system i form av en Medieombudsman dit Svante Kumlin kan vända sig om han anser att Realtid gjort sig skyldigt till något fel i sin granskning. Han har också redan i dag möjlighet att få sin sak prövad i domstol här i Sverige, där själva publiceringen gjorts, och där en eventuell skada i så fall uppstått. 

Skurkaktigt agerande

Istället hotar Svante Kumlin med förtal i andra länder, väl medveten om att en liten nättidskrift inte har de stora juridiska och ekonomiska muskler som långdragna och kostsamma utländska rättsprocesser ofta kräver. Det är inget annat än ett skurkaktigt sätt att försöka tvinga journalistiken till tystnad med hjälp av pengar.

SLAPP är en effektiv metod för att kväva såväl yttrande- som pressfrihet. Metoden tar tid, kraft och resurser från enskilda reportrar och hela mediehus. Den leder inte sällan även till andra typer av hot. Därför kräver vi och många andra press- och yttrandefrihetsorganisationer runtom i Europa att EU lagstiftar mot metoden.

Dra tillbaka stämningen

Svante Kumlin bör dra tillbaka stämningsansökan och i stället agera enlighet med det allmänna rättsmedvetandet. Såsom han agerar nu sätter han ljuset på sig själv och sin verksamhet, och det finns all anledning för fler svenska medier att följa upp Realtids granskningar. 


Av Robert Aschberg

Ordförande Publicistklubben

Jesper Bengtsson

Ordförande Svenska PEN

Erik Halkjaer

Ordförande Reportrar utan gränser 

Ulrika Hyllert

Ordförande Svenska Journalistförbundet