Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Nystartszoner kan motverka utanförskap

NYSTARTZONER. "Vi vill nu intensifiera arbetet med reformer för att bryta det allra djupaste utanförskapet. Därför går regeringen vidare med beredning av förslag om nystartzoner i Sverige", skriver Johnny Munkhammar (M) och Anders Borg (M).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Det behövs fler vägar till jobb för de personer som står allra längst från arbetsmarknaden. Alliansen har därför stärkt drivkrafterna för arbete samtidigt som en aktiv arbetsmarknadspolitik kombinerat med nystarts- och instegsjobb stimulerat efterfrågan på personer med svag ställning på arbetsmarknaden. Sunda statsfinanser och upprättande av en arbetslinje är grunden för att fler jobb växer fram och fler människor får möjlighet till egen försörjning.


Trots fler i arbete i dag än före finanskrisen finns det områden med ett djupt och strukturellt orsakat utanförskap. Det är områden där sysselsättningsgraden är låg, andelen personer med långvarigt försörjningsstöd är hög och en stor andel av befolkningen saknar gymnasieexamen. Genom nya reformer vill vi sänka trösklarna till arbetsmarknaden för dem som bor i socialt utsatta områden.

Nystartzoner är därför en intressant reform för att - i kombination med reformer för ökade drivkrafter till eget arbete - ytterligare motverka utanförskapet i de områden där det bitit sig fast som allra värst. Idén är att förbättra förutsättningarna för att jobb och företagande lättare ska kunna växa fram i områden med djupt utanförskap.


Vi välkomnar därför den utredning som nu lämnats till regeringen, som har sett över hur svenska nystartzoner skulle kunna utformas. Huvudförslaget i utredningens förslag är reduceringar av de sociala avgifterna för företag som verkar i dessa områden och som har en betydande andel anställda från områden med djupt utanförskap. Då blir det billigare att anställa samtidigt som trösklarna in till arbetsmarknaden sänks för de boende i dessa områden - utan att några löner sänks.

Så kan vi öppna dörrarna för fler att utveckla sina liv oavsett bakgrund, så utvecklas friheten mest för dem som verkligen behöver det.

I dag finns geografiska frizoner av olika former i många länder. Faktum är att idén är många hundra år gammal och det var så flera av våra mest välmående städer växte fram. Dagens zoner i västvärlden - som i Frankrike, Storbritannien och USA - har haft varierande utformning och olika resultat. För att verkligen få rätt effekt är det viktigt att noga studera erfarenheterna från tidigare frizoner.


Klokt utformade visar de internationella erfarenheterna att reformer såsom nystartzoner kan ha positiv effekt för att skapa bättre förutsättningar för jobb och tillväxt. Det förutsätter dock att de utmaningar och den gränsdragningsproblematik som nystartzonerna för med sig kan hanteras på ett sätt som inte skapar onödigt krångel eller byråkrati. Väl hanterad kan dock idén om nystartzoner vara en viktig komponent för att ge fler en egen försörjning. Nu vidtar ett remissförfarande och en fortsatt analys för att bedöma huruvida ett effektivt regelverk är möjligt och därmed om nystartszonerna kan få god effekt.

Ökad sysselsättning i dessa utsatta områden kan dessutom ge ett flertal positiva sociala och ekonomiska effekter förutom möjligheterna till egen försörjning för dem som i dag står långt ifrån arbetsmarknaden. När fler går från bidrag till arbete stärks möjligheter för välfärdens långsiktiga finansiering samtidigt som normen i de i dag utsatta områdena går från bidragsförsörjning till försörjning av eget arbete.


Med bättre förutsättningar för arbete och företagande kan vi ge fler människor att lämna bidragsberoende och utanförskap. Kampen mot utanförskap är och förblir alliansens främsta prioritet. Genom reformer som gjorde enklare att anställa och mer lönsamt att arbeta har alliansen främjat sysselsättningen. Vi vill nu intensifiera arbetet med reformer för att bryta det allra djupaste utanförskapet. Därför går regeringen vidare med beredning av förslag om nystartzoner i Sverige.


Anders Borg (M)

finansminister

Johnny Munkhammar (M)

riksdagsledamot