Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Nyanlända måste utbildas i kvinnors rätt

Anna König Jerlmyr (M). Foto: Peter Knutson.
Eriksdalsbadet. Foto: Jan E Carlsson

Många nyanlända kommer från kulturer där det finns en utbredd hederskultur eller där kvinnor inte lever med jämställda villkor. Därför är det viktigt att garantera utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck, skriver Anna König Jerlmyr (M).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Just nu visas filmen "Suffragette" på svenska biografer. Filmen handlar om de brittiska kvinnornas radikala kamp för rösträtt och jämställdhet i början av förra seklet.

Vid samma tid arbetade svenska kvinnor för allmän och lika rösträtt samt för att stärka inflytandet i samhället. I vår tid fortsätter arbetet, för att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att delta på arbetsmarknaden och för att minska ojämlikheten i samhället.

Sorgligt nog så visar de senaste uppdagade händelserna om övergrepp och sexuellt ofredande att vi fortfarande lever i ett samhälle som brister i synen på jämställdhet och som innehåller en otidsenlig kvinnosyn.

Välmenande insatser från badhus, politiker och läroinstitutioner har blivit de godas fiende och hotar nu den svenska jämställdheten.

Vårt ansvar är att fortsätta att arbeta för att de ojämlikheter som fortfarande finns kvar försvinner och att våra barn kan växa upp än mer jämlika än i dag.

Tyvärr riskerar nu de viktiga segrar som historien gett att överskuggas av att kvinnor inte fullt ut kan känna sig fredade när de rör sig ute. Badhus i Stockholm tar beslut om att separera män och kvinnor utifrån kön på grund av trakasserier och övergrepp. Krav framförs på att kommunala festivaler ställs in då kvinnor inte kan fredas från att antastas och vi har haft SFI-undervisning i Sverige där män och kvinnor separeras med en skärm under undervisningen.

 

I stället för att sätta in åtgärder mot förövarna har man i stället skapat en segregation baserat på kön.

Staten ska vara en garant för säkerhet och trygghet. I stället ser vi att utvecklingen går åt motsatt håll där framför allt kvinnor inte längre kan garanteras trygghet i offentliga miljöer. Jämställdhet handlar inte bara om strukturella problem, utan även om rätten att bestämma över sin egen kropp, att forma sitt eget liv och inte utsättas för diskriminering, våld eller tvång. Det är så verkligheten ser ut och det är den verkligheten vi måste förhålla oss till.

Samtidigt måste vi också våga stå upp och sätta ner foten om vad som är rätt och fel i värderingsdebatten om kvinnors frihet. I Sverige 2016 måste kvinnor känna sig fredade och trygga när de rör sig ute.

Alla ska kunna gifta sig och skilja sig vem de vill utan följder som hot och våld. Idag genomförs oskuldskontroller i Sverige, vi vet att unga flickor skickas utomlands under sommarlovet för att gifta sig och vi har kvinnor som inte får gifta sig med vem de vill eller vistas ute om de inte har sällskap med en släkting.

När det rör skärmen som delade upp män och kvinnor under SFI-undervisningen gav diskrimineringsombudsmannen skolan rätt. Det är väl bättre att kvinnor deltar i undervisningen än att de uteblir, argumenterade de. Samma retorik hörs ofta för att försvara separerade badtider för män och kvinnor.

 

Men jag menar att det är att ge efter för de krafter som vill rulla tillbaka jämställdhetsarbetet till en tid då kvinnor inte var mycket värda. I Sverige måste vi lära våra pojkar och flickor att här deltar vi i största möjliga utsträckning på lika villkor och att vi har samma rättigheter.

Mot bakgrund av att det också kommer många nyanlända till Sverige från kulturer där det finns en utbredd hederskultur eller där kvinnor inte lever med jämställda villkor, är det viktigt att garantera utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck.

Den bör också innehålla normer och värderingar om barn och kvinnors rättigheter finns med i samhällsutbildningen för nyanlända och ensamkommande, samt att dessa delar är obligatoriska.

På så sätt gör Sverige det klart från början vilka värderingar, rättigheter och skyldigheter som gäller.

 

Anna König Jerlmyr (M)

Gruppledare och oppositionsborgarråd Stockholms stad

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!