Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Nya straffskatten gör Sverige sjukare

Vårdskatten leder till ökad ohälsa, fler sjukskrivningar och minskad konkurrenskraft hos landets företag, skriver debattörerna.
Foto: COLOURBOX
Günther Mårder är vd för Företagarna.
Thomas af Bjur är förbundsdirektör för Svenska Vård.

Trots massiv kritik från en lång rad remissinstanser har regeringen valt att gå vidare med en åtgärd som ofrånkomligen slår hårt mot låg- och medelinkomsttagares hälsa, skriver Günther Mårder och Thomas af Bjur.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | VÅRD. Regeringen har beslutat att införa en förmånsbeskattning av privata sjukvårdsförsäkringar, den så kallade vårdskatten, som innebär att individer som får privat hälso- och sjukvård betald av sin arbetsgivare ska straffbeskattas. Arbetstagare och företagare blir skattepliktiga för försäkringen, i likhet med lön och annan ersättning. Sjukvårdsförsäkringar är inte en förmån för anställda utan en kostnad arbetsgivaren tar för att kunna ta sitt ansvar som arbetsgivare. Sjukvårdsförsäkringar bör därför inte beskattas som en förmån.

Trots massiv kritik från en lång rad remissinstanser har regeringen valt att gå vidare med en åtgärd som ofrånkomligen slår hårt mot låg- och medelinkomsttagares hälsa. Det är samtidigt anmärkningsvärt att allianspartierna inte tar ställning emot ett förslag som innebär en skattehöjning som slår mot småföretagares hälsoarbete och medarbetares möjlighet att få vård.

Det är anmärkningsvärt att allianspartierna inte tar ställning emot förslaget.

I dag har arbetsgivaren ett långtgående ansvar för den anställdes hälsa. Det är arbetsgivaren som ansvarar för att säkerställa att arbetsmiljön lever upp till kraven. Om en medarbetare blir sjuk ska arbetsgivaren finansiera de första två veckornas sjukpenning. I det fall den anställde är i behov av rehabilitering ska arbetsgivaren ombesörja lämpliga åtgärder. Detta är bra. Svensk arbetsmarknad ska präglas av god arbetsmiljö.

En straffskatt för dem som vill främja hälsan

Införandet av en vårdskatt går i diametralt motsatt riktning. Skatten slår undan benen för de arbetsgivare och anställda som genom privata sjukvårdsförsäkringar tar ett gemensamt ansvar för att investera i hälsa och förebygga uppkomsten av sjukdom.

Antalet individer som nyttjar privata sjukvårdsförsäkringar har ökat i omfattning under det senaste decenniet. Från cirka 100 000 i början av 2000-talet till cirka 650 000 i slutet av 2016. Var tionde anställd på svensk arbetsmarknad har i dagsläget en privat sjukvårdsförsäkring. I en partsgemensam rapport signerad bland annat LO och Svenskt Näringsliv framgår att 60 procent av företagen köper privat medicinsk behandling för sina anställda. Drygt 40 procent av företagen tecknar privata sjukvårdsförsäkringar för sina anställda. Hälften av de anställda som erbjuds en försäkring är låg- och medelinkomsttagare. Det är dessa som regeringen vill beskatta.

Privat sjukvård minskar köerna

Sverige har i dag problem med tillgänglighet till sjukvård och växande vårdköer. Genom en sjukvårdsförsäkring får de som omfattas vård utan att det påverkar tillgängligheten för patienter i offentligt finansierade vården. Faktum är att sjukvårdsförsäkringarna kompletterar den offentligt finansierade vården med 245 000 specialistbesök och 18 000 operationer till ett värde av cirka 1,7 miljarder kronor per år; vårdinsatser som utförs på privata kliniker där ingen går före den offentliga kön. Privat sjukvård hjälper till att minska de offentliga vårdköerna samtidigt som anställda kan komma tillbaka till arbete snabbare – det tjänar alla på.

Hälften av de anställda som erbjuds en försäkring är låg- och medelinkomsttagare. Det är dessa som regeringen vill beskatta.

Det finns inget stöd för vårdskatten

Regeringen säger sig vilja nå breda lösningar på våra gemensamma samhällsutmaningar. Då är det kontraproduktivt att införa en vårdskatt som inte har stöd av arbetsgivare runtom i landet. Vårdskatten leder till ökad ohälsa, fler sjukskrivningar och minskad konkurrenskraft hos landets företag. 

Det är dags att tänka om och tänka rätt. Arbetsgivare tecknar sjukvårdvårdsförsäkringar för att stärka hälsan hos de anställda. Det leder till god arbetsmiljö, lägre kostnader för sjukfrånvaro och ökad samhällsnytta. Regeringen borde värna detta – inte beskatta låg- och medelinkomsttagare.


Av Günther Mårder

Vd Företagarna

Thomas af Bjur

Förbundsdirektör Svenska Vård