Nya migrationslagen är en skam för Sverige

Lars Ohly, förbundssekreterare Verdandi och tidigare partiledare för Vänsterpartiet.
Rasken Andréasson, förbundsordförande Verdandi.

Kunskapsprov, språktester och skärpta försörjningskrav kommer att göra livet till ett helvete för många och försämra integrationen.

När arbetslöshet, svartjobb och kriminalitet blir resultatet av den förda politiken kan ansvariga politiker bekvämt luta sig tillbaka och skylla på ”invandrarna”. Det är skamligt, skriver Lars Ohly och Rasken Andréasson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Vi i Verdandi – arbetarnas socialpolitiska organisation – förtvivlar vid åsynen av den nya flyktinglagen. Vår människosyn går på tvärs mot de attityder som nu sprids och som ligger till grund för lagstiftningen. 

”Att införa snäva tidsgränser, försörjningskrav och så vidare kan inte rättfärdigas av länder som strävar efter humanism, mänskliga rättigheter och jämställdhet.” Den som säger det är Henrik Nordentoft, nordisk representant för FNs flyktingorgan UNHCR.

Nu diskuteras att göra den tillfälliga utlänningslagen permanent med bland annat tillfälliga uppehållstillstånd och höga hinder för att familjer ska förenas. Genomförs dessa lagändringar kommer stora problem att uppstå, både juridiskt och humanitärt. Det är en unikt repressiv lagstiftning.

Gäller inte barnkonventionen alla barn?

Korta, tillfälliga uppehållstillstånd kommer allvarligt försvåra integration. Att ställa försörjningskrav för familjeåterförening är att slå mot människor som redan befinner sig i förtvivlan eftersom de skilts från sina närmaste.

På punkt efter punkt bortser förslagen från barnens bästa och strider därför mot Barnkonventionen som numera är införlivad i svensk lagstiftning. Men enligt riksdagsmajoriteten kanske konventionen bara gäller vissa barns rättigheter och definitivt inte flyktingbarn. 

Enligt debattörerna är det en signal som skickas från partierna: Ni behöver inte rösta på SD, det går lika bra med L eller S.
Foto: JONAS EKSTRÖMER/TT

Den nya lagstiftningen bygger på att mänskliga rättigheter numera ses som något man måste kvalificera sig för. Vi menar att ingen som är i behov av skydd ska förvägras permanent uppehållstillstånd eller att förenas med sin familj. De som riskerar att drabba hårdast är lågutbildade, krigsskadade och sjuka.

Omvänd godhetssignalering

I Verdandi möter vi människor som flytt undan död, våld, förstörelse, förödelse. Vi möter människor med olika bakgrund, olika tro, olika ambitioner men med samma grundläggande mänskliga behov: att få leva i fred, trygghet och säkerhet. 

Vi kan bara finna en anledning till att partier som tidigare ansträngt sig för att framstå som humanistiska och anständiga står bakom de nya förslagen. De vill skicka signaler, dels till alla människor i behov av skydd: Sök inte asyl i Sverige. Dels till främlingsfientliga väljare i Sverige: Ni behöver inte rösta på Sverigedemokraterna, det går lika bra med Liberalerna eller Socialdemokraterna.  

Det kan till och med vara så att kritik från oss som värnar en human och rättssäker asylpolitik ses som en framgång av företrädare för den nya inhumana politiken. Se där, kan de säga, vi är hårda i invandringspolitiken!

Trotsar all forskning

Men det värsta med förslagen är att de går på tvärs mot all tillgänglig forskning om integration. Kunskapsprov, språktester och skärpta försörjningskrav kommer att göra livet till ett helvete för många och försämra integrationen. Barn som växer upp i otrygghet misslyckas oftare i skolan. Den som lever med tillfälliga uppehållstillstånd tvingas ta otrygga jobb i stället för att utbilda sig. Mitt ibland oss lever en underklass med ett ständigt utvisningshot över sig.

När arbetslöshet, svartjobb och kriminalitet blir resultatet av den förda politiken kan ansvariga politiker bekvämt luta sig tillbaka och skylla på ”invandrarna”. Det är skamligt.


Av Rasken Andréasson

Förbundsordförande Verdandi

Lars Ohly

Förbundssekreterare Verdandi

Tidigare partiledare (V)