Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

"Nya lagen bryter ner ett svenskt kulturarv"

Kassaregisterlagen för torghandel kan innebära livsfara, eftersom registermaskinerna inte är säkra för utomhusbruk, skriver Stig Wiklund.
Foto: Peo Möller

Kassaregisterlagen för torghandel kan innebära livsfara, eftersom  registermaskinerna inte är säkra för utomhusbruk. Livsfarliga  arbetsredskap orsakar vanligtvis ramaskri, men lagen har blivit en  prestigefråga för Skatteverket, skriver Stig Wiklund.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Det är nu uppenbart att den nya kassaregister lagen för torg- och marknadshandel inte fungerar i praktiken. Bilden av hur ett bristfälligt politiskt beslut gradvis bryter ned ett svenskt kulturarv och utsätter människor för direkt fara blir allt tydligare.

Under tiden pågår rena vilda västern på Skatteverket. Olika besked varvas med direkt vilseledande information, vilket i sin tur gör situationen än värre. Denna otydlighet grundlades redan när Skatteverket i förarbetet till lagen undanhöll viktig information.

Över hela landet hålls under sommarmånaderna mängder av festivaler och marknader, där tusentals turnerande knallar utgör grunden för denna svenska landsbygdstradition som är ett kärt sommarnöje för många.

Under sommaren ser vi även dagligen ungdomar som står och säljer jordgubbar och skolelever som säljer saft i små stugor vid vägkanten.

Sommarjobbare som säljer glass och lemonad. Utan dem är inte sommaren sig riktigt lik. Våra allra bästa minnen kommer från det som för stunden verkar litet, men som sammantaget skapar varma, tidlösa bilder i huvudet.

I år ser det dock annorlunda ut. Många av stånden är tomma. Och de som står kvar har en liten maskin. Ett kassaregister, framtaget för användning inomhus. Om det används utomhus föreligger risk för elchock in i mänsklig kropp eller i värsta fall brand.

Inom varje annan yrkesgrupp hade det orsakat ramaskri att utrusta ungdomar med livsfarliga arbetsredskap.

Men när det gäller ambulerande handel reagerar ingen. Det tycks från myndigheternas sida i stället gått sådan prestige i frågan att man desperat vrider på alla skruvar för att skydda en lag som enligt myndighetens egna handläggare är orimlig.

De som kommer i kläm är försäljarna. Inga försäkringar gäller. Inga garantier.

Och det värsta av allt: Små barn, familjer och våra nära och kära riskerar att skadas på grund av denna orättfärdiga lag. Så kan vi inte ha det i ett civiliserat samhälle.

Flera knallar vill nu dra Skatteverket inför domstol för att upphäva den nya kassaregisterlagen.

Det stora felet var att ingen behagade upplysa riksdagen om att det saknades funktionella register, för den typen av mångfacetterad verksamhet som knallelivet innebär innan lagen togs.

Hade alla fakta legat på bordet hade inte lagen klubbats. Men så var inte fallet. Inte en enda av de 349 ledamöterna visste sanningen. De var förda bakom ljuset av en myndighet som satt prestige i att krossa en hel yrkeskår.

Skatteverkets linje i dag är att register avsedda för inomhusbruk kan användas utomhus så länge torr miljö säkerställs.

Det är meningen att företagare vid uppfattat fuktigt klimat ska bära i väg sin utrustning. Och sedan när det är uppfattat torrt klimat hämta den igen för användning.


STIG WIKLUND.

Vilka andra företagare i Sverige är tillsagda av myndigheter att bära på livsfarlig materia?

Skatteverkets utgångspunkt är att "ni kan väl använda register och försöka skydda dem så gott ni kan".

Vi har alltså en statlig myndighet som tar frågan om säkerhet lättvindigt så länge de själva ges möjlighet att följa sina direktiv. Dessutom kommer det konstant olika besked beroende på till vem frågan ställs inom Skatteverket.

Den interna kommunikationen inom myndigheten är milt uttryckt bristfällig. Ett besked från centralt håll motsägs systematiskt från verkets kontrollanter lokalt. Det leder till situationer på fältet där ingen egentligen vet vad som gäller.

Avskrivna kontrollavgifter på grund av fel hantering av kontrollanter bekräftar detta.

När tänker Skatteverket kommunicera en rak och tydlig linje som gäller oavsett var företagaren befinner sig?

Om Skatteverket eftersträvar en god dialog med knallekåren så vore det klädsamt med tydliga svar.

Ni har sagt att vi ska följa lagen, vilket är en fullt rimlig utgångspunkt. Ta då ert ansvar. Visa vägen. Tala om hur den ska följas. Kriga inte för krigets skull. Kulturarvet och dess tidlöshet är viktigare än kortsiktig prestige. Riv inte ned det andra byggt upp under generationer.


STIG WIKLUND,
har arbetat i över 30 år som knalle, i dag pensionerad.