Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Ny bibliotekspolitik ska få fler att läsa

"God läsförmåga är en central del av all inlärning."

Läsförståelsen en nyckel för att vända utvecklingen i skolan. Därför ska vi reformera bibliotekspolitiken och satsa fyra miljoner kronor till Kulturrådets läsfrämjande, skriver Alice Bah Kuhnke och Gustav Fridolin.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Gustav FridolinFoto: Foto: Olle SporrongVarje dag går lärare till sitt arbete för att ge elever de allra bästa förutsättningarna att lära för livet och växa som människor. Varje dag arbetar elever hårt för att förstå nya sammanhang och lära sig nya saker. Men alldeles för ofta ges inte möjligheterna till lärandet. När klockorna ringde ut för sommaren lämnade 13,1 procent, totalt 12 700 elever högstadiet utan möjlighet att söka vidare till gymnasiet. Det är den viktigaste indikatorn på det gemensamma behovet och ansvaret att vända utvecklingen i svensk skola.

God läsförmåga är en central del av all inlärning. Läskunnighet och tillgång till böcker avgör människans möjlighet att lära sig nya saker, förstå svåra samband, uttrycka sig själv. Det utvecklar minne, förmåga till uppmärksamhet, koncentration och abstrakt tänkande.

I den senaste Pisa-undersökningen, Pisa 2012, var de svenska resultaten betydligt sämre än OECD-genomsnittet inom samtliga tre kunskapsområden, läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Bland annat visade undersökningen att 23 procent av barnen som lämnar nian har svårigheter att förstå en text. Så sent som i Pisa 2003 låg Sverige i världstoppen i läsförståelse. Då presterade endast fyra OECD-länder signifikant bättre än Sverige, medan 20 presterade sämre. I Pisa 2012 var siffrorna i princip omvända.

Alice Bah KuhnkeFoto: Foto: Cornelia NordströmFör väldigt många barn och unga så finns nyckeln till läsglädje på biblioteken. Under senare tid har antalet biblioteksbesök minskat, många delar av folkbibliotekens verksamheter i kommunerna har avvecklats och boklånen minskar. Därför har regeringen pekat ut just bibliotekspolitiken som ett extra viktigt reformområde under mandatperioden.

För att lyckas behöver vi genomföra en rad reformer:

Garantera stöd för elever i behov. Vi inför en läsa-skriva-räkna-garanti i skollagen som säkerställer att insatser sätts in så fort en lärare eller annan skolpersonal upptäcker att en elev är i behov av stöd. Läsa-räkna-skriva-garantin ska vara på plats från 2017. Vi gör även stora satsningar på att öka tillgången till lärare med specialpedagogisk kompetens i lågstadiet.

Införa tydliga uppföljningspunkter och bedömningsstöd. Vi inför ett kunskapskrav i läsförståelse årskurs 1 i grundskolan, sameskolan och specialskolan från 2016. Vi inför även ett obligatoriskt bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling och matematik för årskurs 1 under 2016. Bedömningsstöden ska kunna användas av samtliga lärare för att redan under första årskursen identifiera elever som behöver stöd i sin läs- och skrivutveckling.

Säkra tillgången till bra skolbibliotek. Bibliotekens kvalitet avgörs inte främst av antalet böcker utan av det arbete som utförs av kompetent bibliotekspersonal. Men enligt Kungliga bibliotekets rapport Skolbibliotek 2012 saknar hälften av Sveriges elever tillgång till ett bemannat skolbibliotek. Regeringen vill att tillgången till bra skolbibliotek ska säkras och har för avsikt att under 2015 börja föra samtal med relevanta aktörer om skolbiblioteken.

Ge förutsättningar för fler skolor att arbeta långsiktigt med läsförståelse. Skolverket får i uppdrag att ta fram nationella skolutvecklingsprogram. Insatserna kan vara olika kompetens- och stödinsatser, till exempel kan pågående satsningar såsom Läslyftet ingå.

Ta fram en nationell biblioteksstrategi. Regeringen föreslår att en nationell biblioteksstrategi tas fram för att främja samverkan och kvalitetsutveckling inom hela biblioteksväsendet. Regeringen avsätter även fyra miljoner kronor till Kulturrådets läsfrämjande arbete i samarbete med biblioteken.

Om vi ska kunna vända utvecklingen i den svenska skolan så är läsförståelse en nyckel. Utan tillräckliga läskunskaper minskar inte bara läslusten utan även möjligheten att ta till sig naturvetenskap, humaniora eller samhällskunskap. Detta är något som vi hoppas kunna söka samarbete om med politiska partier och andra aktörer på skolområdet. Att höja läsförståelsen är en fråga som vi alla behöver samlas om för att kunna nå resultat.

 

Alice Bah Kuhnke

är kultur- och demokratiminister (MP)


Gustav Fridolin

är utbildningsminister och språkrör (MP)