Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Nu stänger vi dörren för religiösa friskolor

I väntan på en lagstiftning som helt sätter stopp för religiösa friskolor har vi som kommunala huvudmän egna möjligheter, skriver Olle Burell (S).
Foto: SHUTTERSTOCK
Olle Burell (S) är skolborgarråd i Stockholm.
Foto: Anette F Andersson

Att skolbarn sorteras utifrån familjens religion är oacceptabelt och inget som våra skattemedel ska gå till.

I väntan på ett förbud stoppar vi nya uthyrningar till aktörer som tänker bedriva religiösa friskolor, skriver Stockholms skolborgarråd Olle Burell (S).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | SKOLA. Den svenska skolan ska vara fri från ensidig religiös påverkan. Men med friskolereformen från början av 90-talet undantogs konfessionella (religiösa) friskolor från lagen. Följden blev att vi i dag har skolor där barn sorteras utifrån familjens religiösa tillhörighet. Det är oacceptabelt.

I Stockholm finns det i dag ett tiotal religiösa friskolor, varav några har hyreskontrakt i stadens fastigheter. Ingångna kontrakt gäller, men vi avser nu att stoppa nya uthyrningar till aktörer som tänker bedriva konfessionell skolverksamhet. Stockholms skattebetalare ska inte bidra till en verksamhet som motverkar integration och förstärker segregation.

Att förbjuda religiösa friskolor är nödvändigt om vi ska kunna nå målet om en likvärdig kunskapsskola som sätter barnets bästa i centrum.

Antalet barn i skolåldern ökar kraftigt och behovet av nya skolor är stort. Till 2040 behöver vi i Stockholms stad bygga motsvarande 50 nya fullstora grundskolor och ett hundratal nya förskolor. Stockholms stads vision är "skolan mitt i byn" och vårt löfte till föräldrar och barn, är att alla ska kunna lita på att det finns en bra kommunal grundskola nära hemmet. Samtidigt behöver vi en nära och god samverkan med seriösa fristående aktörer som kan medverka till att bygga ut skolkapaciteten och ge föräldrar och elever en möjlighet att söka till skolor med olika pedagogisk profil. 

Oseriösa aktörer får fritt spelrum på skolmarknaden

Jag ser dock med oro hur dagens marknadsdrivna lagstiftning gett ett antal oseriösa aktörer nästintill fritt spelrum. Inget annat land i världen har lika långtgående marknadslösningar på skolområdet som Sverige – nästan vem som helst kan få tillstånd att starta och bedriva en skola. De religiösa friskolorna exemplifierar detta.


LÄS MER: Nalin Pekgul: Håll ihop vårt samhälle – stoppa religiösa skolor


Vi har alla ett ansvar att motverka förekomsten av konfessionella sorteringsskolor. Det är en förlust för alla om elever och lärare sorterar upp sig i olika skolor i stället för att berika varandra med sina olika livserfarenheter inklusive relation till olika religioner. 

I Stockholm ser vi tydligt konsekvenserna av segregationen – där bostadssegregationen redan gör skolans uppdrag att skapa likvärdiga möjligheter för alla elever mycket svårt. De religiösa friskolorna bidrar till ytterligare isolering. Forskningen är tydlig. Elever har en mycket större möjlighet att lyckas i blandade klasser, där de får möta skolkamrater med olika livserfarenhet och social bakgrund.


LÄS MER: Friskola tvingar flickorna att kliva på bussen längst bak 


Tydliga brister i systemet

Efter den senaste tidens avslöjanden om bristande undervisning och verksamhet där eleverna har delats upp efter kön har ett antal partier krävt att tillsynen av religiösa friskolor ska skärpas. Regeringen går nu också fram med förslag om lagändringar som ska göra det svårare att starta religiösa friskolor och skärper granskningen av befintliga skolor. Det är bra. Det finns tydliga brister i dagens friskolesystem som tillåter att våra skattepengar får användas till skolverksamhet med utpräglade religiösa inslag. 

Men i väntan på en lagstiftning som helt sätter stopp för religiösa friskolor har vi som kommunala huvudmän egna möjligheter och ett ansvar att göra allt vi kan för att våra barn inte ska sorteras på religiösa grunder.

Att förbjuda religiösa friskolor är nödvändigt om vi ska kunna nå målet om en likvärdig kunskapsskola som sätter barnets bästa i centrum. I svensk skola ska barns rätt till undervisning som utgår från demokratisk värdegrund alltid stå i centrum. Nu tar vi i Stockholms stad ett första tydligt steg genom att verka för att stoppa nya uthyrningar av lokaler till aktörer som avser att bedriva konfessionell skolverksamhet.


Av Olle Burell (S)

Skolborgarråd i Stockholms stad