Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Nu stänger makten ned min bit av Sverige

Landsbygden tynar sakta bort, görs otillgänglig och stängs ned. Trafikverket tycks inte ha lärt sig något av den gångna sommarens alla skogsbränder som tydligt visade hur viktigt det är att kunna hålla evakueringsvägar öppna, skriver Bengt G Nilsson. Foto: SUVAD MRKONJIC
Bengt G Nilsson är journalist och författare.

I somras andades vi in röken från skogsbranden – nästa gång finns det ingen väg att fly.

Det måste finnas en gräns för det politiska hyckleriet och Trafikverkets metoder, skriver författaren Bengt G Nilsson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | LANDSBYGD. Nedmonteringen av infrastrukturen på den svenska landsbygden fortsätter. När politiker talar om att hela Sverige skall leva och att landsbygden måste utvecklas, inte avvecklas, då arbetar Trafikverket åt rakt motsatt håll. Ibland i tyst samförstånd med politiker, exempelvis centerpartister och socialdemokrater, som officiellt predikar ett helt annat budskap. 

Sedan en tid tillbaka pågår en översyn av broar i Sverige som Trafikverket avser att riva. Det handlar om hur den svenska landsbygden sakta tynar bort, görs otillgänglig och stängs ned. Verket tycks inte ha lärt sig något av den gångna sommarens alla skogsbränder som tydligt visade hur viktigt det är att kunna hålla evakueringsvägar öppna i skogstrakter. 

Viktig infrastruktur försvinner

Vi, som bor i en isolerad skogstrakt under hela den varma årstiden och i somras andades in brandröken, vet vad det handlar om. Det här är vår berättelse, en bit av Sverige ur mikroperspektiv:

Strax söder om Vansbro i Dalarna finns en bro som sträcker sig över Västerdalälven. Den byggdes som järnvägsbro i slutet av 1800-talet som en del av inlandsbanan. På 1930-talet bedömdes det att bron inte längre räckte till för den allt tyngre järnvägstrafiken. En kraftigare järnvägsbro byggdes parallellt med den gamla bron. Dala-Järna kommun (senare Vansbro kommun) tog över den gamla bron och gjorde om den till landsvägsbro.

PER MALM Foto: Bron över Västerdalälven ska bort.

Körbanan av trä har bytts ut ett antal gånger, senast 1994 då Vansbro kommun utan prut accepterade sitt underhållsansvar. Men sommaren 2017 stängde Trafikverket utan förvarning av bron med motiveringen att den inte behövs. 

Bron rivs trots den är i bra skick

Innan detta skedde hade emellertid Trafikverket låtit göra en teknisk undersökning av bron och sammanfattningen av den var att: ”Vägbron är i gott skick och inga konstruktionsmässiga förändringar väntas under lång tid. Bron klarar sig bra utan särskilt underhåll de närmsta åren då den trafikeras i så liten utsträckning.” 

Trafikverkets enda kommentar var att de trots detta avser att riva bron. 

När statlig byråkrati smälter samman med kommunal spariver, då vankas det rivning, nedläggning och avstängning.

Vi fastighetsägare norr om älven som då blir helt avstängda från våra egendomar delar av året (den alternativa skogsväg som finns är oframkomlig under vintern) invände mot detta, med motiveringen att det inte är Trafikverket som äger bron, utan Vansbro kommun. Trots att vi har dokument från 1937 som styrker detta väljer Trafikverket att helt ignorera det. Vansbro kommun, styrd av Centerpartiet och Socialdemokraterna, vill nu inte heller kännas vid ägandeskapet. Det skulle nämligen innebära att kommunen erkänner sig underhållsskyldig.

C och S tar inte sitt ansvar

Brons öde har i händerna på Centerpartiet och Socialdemokraterna alltså förvandlats till en rent pekuniär angelägenhet. De tar inte det ansvar som krävs av dem i en avfolkningsbygd. Inte konstigt att båda partierna backade kraftigt i senaste kommunalvalet och att Landsbygdspartiet i Vansbro gick från ingenting till 7,8 procent.

När statlig byråkrati smälter samman med kommunal spariver, då vankas det rivning, nedläggning och avstängning, och det är vad som har skett i fallet bron över Dalälven. Stina Munters, centerpartistisk ordförande för kommunstyrelsen i Vansbro var vid vår första kontakt mycket upprörd över Trafikverkets agerande. Därefter har hon successivt backat undan med ursäkten att kommunen saknar pengar för att påta sig ansvaret för bron.   

Vi kräver att Centerpartiet och Socialdemokraterna som styr Vansbro kommun, tar sitt ansvar och inte ger sitt medgivande till rivning av viktig infrastruktur i de avfolkningsdrabbade skogslänen. 

Det måste finnas en gräns för det politiska hyckleriet. 

 

Av Bengt G Nilsson 

Journalist och författare