Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Nu krävs fler vägar för att lära sig svenska

Anna Kinberg Batra.

Foto: Robert Eklund

Vi vill att fler, och framför allt folkhögskolorna, ska kunna erbjuda så kallad språkintroduktion. Ett program som riktas till nyanlända elever som behöver läsa upp sin gymnasiebehörighet, skriver Anna Kinberg Batra.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Sverige är och ska vara ett bra land att födas, växa upp och leva i. Vi har högt förtroende för varandra och vi förväntar oss att samhället ska fungera. Då krävs det både svåra prioriteringar på kort sikt och reformer för att stärka Sverige på lång sikt.

Under den här hösten och vintern har flera delar av samhället prövats och i en del fall har förmågan brustit. Sverige väntas ta emot cirka 160 000 människor i år och nästa år beräknar Migrationsverket att ytterligare 135 000 ska komma. Flyktingkrisen kommer att påverka det svenska samhället för lång tid framöver.

Då är det oroväckande att statsminister Stefan Löfven påstår att krisen snart är över. Det är att blunda inför verkligheten. Krisen kommer fortsatt att kräva prioriteringar och då kan man inte ha en regering som längtar efter att släppa kontrollen över statsfinanserna bara för att slippa ta ansvar. Moderaterna kommer aldrig att släppa kravet på ordning och reda i statsfinanserna.

 

Vi kan komma starkare ur krisen om vi hanterar den rätt. Då handlar det om att förbättra vägarna in till det svenska samhället. Framförallt handlar det om skolan, som ska vara en plats för lärande och en plats där människor kan växa. Men skolan står inför tuffa utmaningar. I år har det kommit fler än 65 000 barn och ungdomar under 18 år. Nästa år beräknas det komma ytterligare ungefär 50 000.

Flyktingkrisen kommer som sagt att kräva omprioriteringar – även för Moderaterna. Men då ska Sveriges föräldrar, lärare och elever känna sig trygga med att Moderaterna inte kommer att spara på skolan.

Ingen ska heller behöva känna oro för att det kompromissas med kunskapskraven i skolan även när det kommer nya elever och är krävande tider. Tvärtom. Kunskaperna i svensk skola ska stärkas.

När det på kort tid kommer många nya elever och vi har brist på lärare behöver vi använda alla resurser vi har. Med dagens regler skulle många pensionerade lärare, som har undervisat ungdomar och satt betyg hela sitt yrkesliv, få svårt att göra det eftersom de saknar lärarlegitimation.

 

Moderaterna föreslår därför att pensionerade lärare som vill undervisa tillfälligt ska undantas från kravet på lärarlegitimation. Vi behöver använda all lärarkraft som Sverige har. Sverige behöver fler skickliga lärare i skolan.

Det krävs också fler och bättre vägar för att lära sig svenska. Därför vill Moderaterna att fler, och framför allt folkhögskolorna, ska kunna erbjuda så kallad språkintroduktion. Ett program som riktas till nyanlända elever som behöver läsa upp sin gymnasiebehörighet. Det behöver även bli enklare att kombinera språk- och yrkesstudier så att fler förbereds för arbetsmarknaden redan när de lär sig svenska.

Samtidigt som vi stärker skolans kapacitet att ta emot fler elever måste vi höja kunskapsresultaten för samtliga elever. Den här våren var det 14 000 elever som lämnade årskurs nio utan gymnasiebehörighet. Moderaterna accepterar inte att elever får gå osedda genom hela sin skolgång. Därför vill vi stärka möjligheterna att låta de elever som inte når kunskapsmålen gå om en årskurs.

Sverige står inför en prövande period. Det nya utanförskapet förstärks och värst drabbas ungdomar utan utbildning och utrikes födda som aldrig får en chans att komma in på arbetsmarknaden. Därför behövs dels reformer som öppnar arbetsmarknaden och dels reformer som ser till att eleverna lär sig mer i skolan för det är där vägen till det svenska samhället börjar. Så bygger vi Sverige starkare.

 

Anna Kinberg Batra

(M) partiledare

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!