Nu får hela familjer sina liv förstörda

Anders Westgerd är verksamhetsledare hos kooperativet GIL som samordnar personlig assistans.
Foto: CAROLINE AHLBÄCK BRÄUTIGAM
Löfven och Andersson, hur länge ska ert ojämlika krig mot oss fortgå? undrar artikelförfattaren.
Foto: ANNA-KARIN NILSSON
Åsa Regnér (S) är ansvarig minister.
Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Rekordmånga förlorar nu sin personliga assistans. Folk ringer till oss och gråter. Jag och tusentals med mig lever i skräck.

Förstår inte regeringen vansinnet i det som är på väg att ske? skriver Anders Westgerd.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Bästa Stefan Löfven, Åsa Regnér och Magdalena Andersson.

Jag har kanske hål i huvudet. Visst är också jag född fri och lika i värde och rättigheter? Det är så jag förstår första raden i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna? Visst skrev Sverige under på den konventionen? LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är en lag i linje med den konventionens direktiv, en lag som tveklöst varit en stolt och kraftfull fri- och rättighetsreform!


LÄS MER: Fick indragen assistans – tvingas ringa brandkår för att gå på toa


Snälla hjälp mig, jag förstår inte; jag har hört er säga att ni står för ett jämlikt, icke-diskriminerande och inkluderande samhälle men nu skjuter ni obekymrat sönder en av vårt lands viktigaste reformer för jämlikhet (LSS).

Under er ledning har den pågående assistansreformen blivit ett slagfält. Vi faller som käglor. En efter en. Berör det er inte alls att människor, ja hela familjer, får sina liv helt förstörda? Er pågående slakt av den personliga assistansen leder tankarna till den omänskliga behandlingen av funktionsnedsatta vid institutionerna under tidigt 1900-tal.

Ni för ett ojämlikt krig mot oss

Rekordmånga förlorar nu sin personliga assistans. Folk ringer till oss och gråter. Andra överväger en reträtt från detta liv. Allt ert tal om fusk gör att folk tittar snett på såna som mig. Ni tutar i hederligt folk att den personliga assistansen hotar statens finanser, att vi vill sko oss på andras bekostnad och att vi stoppar pengarna i madrassen. Sådana påståenden ökar funkofobin. Lägg ner era vapen. Hur länge ska ert ojämlika krig mot oss fortgå? Ska vi verkligen behöva strida för en plats i samhället för att kunna röra oss fritt i de redan många gånger otillgängliga odemokratiska strukturerna. Den platsen borde vara självklar.


LÄS MER: När blev mitt barn av med rätten till sitt eget liv?


Alla dessa regleringsbrev där ni uppmanar Försäkringskassan att dämpa den skenande kostnadsutvecklingen av personlig assistans. Men hörni, det finns faktiskt inga billigare och mer effektivt alternativ till den personliga assistansen.

Jag ber er. Kan ni inte förklara hur ni tänker, skulle inte utredningens fokus ha varit hur ni kostnadseffektivt kunde förbättra den personliga assistansen?

Nu tar till och med Försäkringskassan sig för pannan. De ser den personliga assistansen i dödsryckningar om de nu ska tvingas dra undan mattan för flera utifrån den HFD-dom de skriver om i sitt brev till er som driver den pågående assistansutredningen. De ni utsåg att genomföra ert uppdrag att skövla bland assistansberättigade skriker nu själva på hjälp. De tycks förstå vad som är på väg att ske. 

F-kassan varnar för följderna

I sitt brev till er varnar de för konsekvenserna av att väntetid och beredskap försvinner, vad det betyder när tiden mellan preciserade hjälpbehov inte får räknas. Assistanstid för städning, inköp, nattligt vak av barn mellan epilepsianfallen kan komma att ersättas med hemtjänst eller inte ersättas alls. Detta är den personliga assistansens död.

En redan marginaliserad grupp människor trycks undan och förpassas till ett liv som bidragsberoende och utestängda. Medan ni sover gott om nätterna lever jag och tusentals med mig i skräck.

Ni skjuter inte bara skrämskott utan framstår som en regering fullt redo att skjuta ner vårt välfärdssamhälle, det som en gång sågs som ett föregångsland där alla kunde leva gott utan rädsla. Förstår ni inte vansinnet i det som är på väg att ske? Tvätta blodet från era händer och ställ er på bromsen nu. Ni är den enda instans som har radikal makt att säga stopp och verkligen värna den grupp som är på väg att förlora sina medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, och även i vissa fall sina liv. Använd den makten.


Av Anders Westgerd

Verksamhetsledare, GIL

GIL är ett brukarstyrt kooperativ som med ideella värden samordnar personlig assistans