Gå direkt till sidans innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Nu blir helt vanliga pensionärer hemlösa

Nästan var femte svensk pensionär riskerar fattigdom och 355 000 svenska pensionärer lever under EU:s fattigdomsgräns, skriver debattörerna.
Foto: COLOURBOX
Kristina Axén Olin är riksdagskandidat (M) och tidigare socialborgarråd i Stockholm.
Eva Solberg (M) är ledamot i socialnämnden i Stockholm och ledamot i Moderatkvinnorna.
Andréa Ström (M) är vice ordförande i socialnämnden i Stockholm.

Redan för 1,5 år sedan slog M i Stockholm larm om den ökande hemlösheten bland äldre, men få insatser har gjorts sedan dess.

Det som nu händer är det största sveket mot våra äldre, skriver moderaterna Kristina Axén Olin, Eva Solberg och Andréa Ström.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | HEMLÖSHET. De senaste veckorna har både Expressen och SVT rapporterat om en ökande andel hemlösa pensionärer. Vi har bland annat kunna följa Janne som beskriver hur ett liv i hemlöshet blev den enda alternativet efter en skilsmässa och Astrid, som tillbringar hela nätterna på stans hamburgerrestauranger för att hålla värmen. Hemlösheten bland pensionärer har ökat med 23 procent de senaste sex åren enligt Socialstyrelsens senaste hemlöshetskartläggning. Detta är Stefan Löfvens största svek mot våra äldre.

Redan för 1,5 år sedan slog Moderaterna i Stockholm larm om den ökande hemlösheten bland äldre, men få insatser har gjorts sedan dess. Den ökade förekomsten av psykisk ohälsa, demenssjukdomar, somatiska sjukdomar och i kombination med ekonomiska svårigheter är några av de bidragande orsakerna till att gruppen äldre hemlösa ökar. För att bromsa utvecklingen krävs förebyggande insatser och ökad medvetenhet bland personer som kommer i kontakt med äldre. Det handlar framför allt om att vidareutbilda medarbetare inom socialtjänsten och äldreomsorgen i att kunna möta de äldres behov.

355 000 pensionärer under fattigdomsgränsen

När andelen fattiga äldre ökar riskerar också antalet hemlösa att stiga. Nästan var femte svensk pensionär riskerar fattigdom och 355 000 svenska pensionärer lever under EU:s fattigdomsgräns. Äldre i hemlöshet är en mycket sårbar grupp som på olika sätt riskerar att utnyttjas eller utsättas för brott. Socialtjänsten och äldreomsorgen behöver därför tydliggöra ansvarsfördelningen sinsemellan för att inga äldre ska riskera att falla mellan stolarna.

Det är extra olyckligt att Stefan Löfvens regering har avskaffat möjligheten för personer som skänker gåvor till ideell verksamhet att ansöka om en skattereduktion.

För Moderaterna har äldres utsatthet länge varit en prioriterad fråga. När Alliansen styrde i Stockholm öppnade vi exempelvis Gamlebo, ett boende anpassat för äldre hemlösa med missbruksproblematik. När antalet hemlösa utan missbruksproblematik har ökat under denna mandatperiod borde den Socialdemokratiskt ledda majoriteten ha tagit ansvar för att se över om det behövs nya boenden för äldre hemlösa.

Det behövs ett brett politiskt samarbete

För att skapa långsiktiga förutsättningar för utsatta grupper behövs ett brett politiskt samarbete. Därför tog Moderaterna initiativ till ett blocköverskridande hemlöshetsprogram för Stockholm under förra mandatperioden. Tyvärr har intresset för att fortsätta det blocköverskridande samarbetet varit svagt.

För att motverka hemlösheten bland äldre kan socialtjänsten inte arbeta med kortsiktiga placeringar från dygn till dygn eller vecka till vecka. Äldre hemlösa behöver långsiktiga placeringar för att få en tryggare tillvaro att kunna utgå från. Det skapar också möjlighet för de som i dag jobbar med målgruppen att erbjuda olika insatser, så som budget- och skuldrådgivning eller ett extra stöd från socialtjänsten.

De ideella krafterna är viktiga

I hemlöshetsarbetet får inte ideella krafter glömmas bort. Alla kommuner borde värna de insatser frivilligorganisationerna bidrar med. Det är ofta dem som kommer i kontakt med samhällets mest utsatta först och därmed också kan bygga en relation. Därför är det extra olyckligt att Stefan Löfvens regering har avskaffat möjligheten för personer som skänker gåvor till ideell verksamhet att ansöka om en skattereduktion, en viktig del av finansieringen för många verksamheter i civilsamhället.

För oss är det oacceptabelt att pensionärer tvingas sova på gatan eller i kollektivtrafiken, det kan inte ses som något annat än ett svek från samhället. Efter ett långt liv förtjänar alla äldre att ha en dörr att stänga om sig på ålderns höst. 

Vi välkomnar ett öppet samtal med alla som vill vara med och arbeta för att förbättra situationen för våra äldre. Mormor och morfar ska inte behöva sova på gatan.


Av Andréa Ström (M)

Vice ordförande socialnämnden Stockholm

Eva Solberg (M)

Ledamot socialnämnden Stockholm och ledamot i Moderatkvinnorna

Kristina Axén Olin (M)

Riksdagskandidat och f d socialborgarråd i Stockholm