Det är dags att bygga det nya folkhemmet

Ska en begåvad men fattig tjej få följa på Instagram hur andra unga kliver in på utländska elituniversitet, och samtidigt veta att hennes egen lokala gymnasieskola kan läggas ned så fort vinsten viker? skriver statsminister Stefan Löfven tillsammans med partisekreterare Lena Rådström Baastad (S).
Foto: ANDERS WIKLUND/TT
Lena Rådström Baastad, partisekreterare (S).
Foto: Socialdemokraterna

Folkhemmet byggdes upp under motstånd, men revolutionerade sakta livet för vanligt folk. Nu är det upp till oss i Sverige att avgöra om vi har kraft att bekämpa ojämlikheten igen, skriver statsminister Stefan Löfven och partisekreterare Lena Rådström Baastad (S).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. 1920-talet var avgörande i vårt lands historia. Efter striden för allmän och lika rösträtt påbörjades Folkhemsbygget – sakta och under motstånd – men målmedvetet och revolutionerande för vanligt folk. 

Sedan dess har Sverige transformerats. Många av oss som växt upp i gamla arbetarhem, torp och bondgårdar har levt liv som våra mor- och farföräldrar i fattig-Sverige knappt kunnat fantisera om.

Det ska vi vara stolta över. Men en grov ojämlikhet och ett klassamhälle finns fortfarande kvar – om än i ny skepnad. Det är nu upp till oss i Sverige att avgöra om vi har kraft att bekämpa ojämlikheten igen.

Ångest över pensionen

Ska en undersköterska i 2020-talets klassamhälle känna ångest över den pension som väntar, men se bolagstoppar som tjänar 358 000 kronor – per dag? 

Ska en rörmontör på landsbygden se hur det saknas resurser att hålla uppe vårdcentraler och förlossningsmottagningar, och samtidigt betala bolåneräntor till storbanker som gör en årlig vinst på 112 miljarder?

Nu påbörjar en ny socialdemokratisk arbetsgrupp sitt arbete, för att i dialog med fackföreningsrörelsen, forskarvärlden och tankesmedjor ta fram en ny fördelningspolitik.

Ska en begåvad men fattig tjej få se på Instagram hur andra unga kliver in på utländska elituniversitet, och samtidigt veta att hennes egen lokala gymnasieskola kan läggas ned så fort vinsten viker?

Vi socialdemokrater vill att 2020-talet ska bli ett nytt språng mot jämlikhet. Vi vill återuppliva folkhemstanken och bygga ett starkare samhälle – inte bara för att det är moraliskt rätt, utan också avgörande för att lyckas med nästan alla stora samhällsproblem som Sverige står inför.

Fler poliser är bra – men det räcker inte

Just nu rekryteras 10 000 fler inom polisen – men brottsligheten kommer bara kunna bekämpas i grunden om alla unga får så pass trygga och jämlika uppväxtvillkor att de aldrig kan rekryteras till kriminalitet.

De växande skillnaderna mellan stad och land kan inte bara lösas genom infrastruktur och bredband – det krävs jämlika livsmöjligheter oavsett var du bor.  

Kampen mot segregationen kan bara lyckas om det ställs jämlika krav och ges jämlika möjligheter till jobb och utbildning. 

Och det blir bara tydligare för var dag som går att den akuta klimatomställningen bara kan genomföras om den har brett folkligt stöd – och går hand i hand med social rättvisa.

Från skattesänkningar till investeringar

Under den förra mandatperioden vände vi inriktningen för samhällets prioriteringar, från skattesänkningar till samhällsinvesteringar. Regeringen ökade stödet till ensamstående föräldrar, förbättrade socialförsäkringarna, införde fria glasögon och mediciner för barn, stärkte pensionerna och gjorde de största statliga, generella välfärdssatsningarna på decennier.

Men det räcker inte. Ska 2020-talet bli det starka samhällets återkomst, så måste ännu fler reformer och investeringar genomföras för att hålla en fast kurs mot ökad jämlikhet. Därför kommer vårt mål i samarbeten alltid vara att få fram så mycket resurser och reformer som möjligt för att stärka välfärden, höja pensionerna och ge lika livsmöjligheter för unga.

Ny grupp för nya reformer

Nu påbörjar också en ny socialdemokratisk arbetsgrupp sitt arbete, för att i dialog med fackföreningsrörelsen, forskarvärlden och tankesmedjor ta fram en ny fördelningspolitik för jämlikhet och rättvisa. Målet är att utveckla nya generella samhällsreformer som minskar skillnader i inkomst, förmögenhet och levnadsvillkor på lång sikt – samt minska skillnader mellan olika delar av landet.

Politikens realiteter kommer alltid att kräva kompromisser och att samla så många krafter som möjligt. Men vårt mål för 2020-talet är klart: Vi ska fortsätta bygga det starka samhället, om det så sker sakta och under motstånd, för att målmedvetet öka jämlikheten och förbättra livet för vanligt folk.


Av Stefan Löfven 

Socialdemokraternas partiordförande och statsminister

Lena Rådström Baastad 

Socialdemokraternas partisekreterare