Norsk rättegång kan bli vändpunkten för klimatet

Equinors oljerigg West Hercules förbereder sig för oljeutvinning i Barents hav. ”Vetenskapen visar tydligt att verksamheten måste upphöra”, skriver debattörerna.
Foto: Jani Sipilä/Greenpeace
Isadora Wronski, chef för Greenpeace Sverige.
Foto: Edward Beskow
Frode Pleym, chef för Greenpeace Norge.
Foto: Johanna Hanno

Vi befinner oss mitt i en avgörande kamp om framtiden som avgör huruvida vi kommer lyckas lämna efter oss en planet det går att leva på för kommande generationer. Den pågående klimaträttegången i Norges högsta domstol kan bli en historisk vändpunkt, skriver Greenpeace.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Tillsammans med Natur og Ungdom stämde vi norska staten 2016, då vi menar att regeringen bryter mot den norska grundlagen. Enligt miljöparagraf 112 ska den norska staten vidta åtgärder för att skydda människors rätt till en hälsosam miljö, i stället väljer man att fortsätta dela ut nya oljelicenser i Arktis, till bland annat Equinor och svenska Lundin Petroleum. 

Nyligen avslöjade NRK att den norska regeringen dessutom medvetet dolt att oljeborrningen i Arktis kan innebära en förlustaffär. En uppgift som norska staten medvetet undanhöll för stortinget, innan de godkände licenserna. 

Vetenskapen visar tydligt att den befintliga olje- och gasutvinning måste upphöra. Det finns inte någon koldioxidbudget för att utöka produktionen. Norge måste leva upp till sina åtaganden under Parisavtalet och skyndsamt påbörja omställningen bort från sin på alla sätt allt mer riskabla oljeekonomi.

Vi har starka bevis

Rättsfallet har genomgått två förhandlingar i domstol, där norska staten tvingats stå till svars för hur regeringen kan säkerställa människors rätt till en säker miljö samtidigt som de driver på klimatkrisen genom ny oljeproduktion i Arktis. Vi har presenterat starka bevis för att det är en omöjlig ekvation vilket bekräftats av FN:s rapportör för mänskliga rättigheter och miljö, David Boyd som stöder rättsfallet. 

Regeringen bär ansvaret för utsläpp av växthusgaser från den olja och gas som exporteras även om förbränningen sker utanför Norges gränser.

Norska regeringen har hittills hävdat att grundlagen inte styrker människors rätt till en hälsosam miljö, men både tingsrätten och hovrätten har beslutat att den faktiskt gör det. I domen från hovrätten, som kom i januari, förtydligas också att den norska regeringen också bär ansvaret för utsläpp av växthusgaser från den olja och gas som exporteras även om förbränningen sker utanför Norges gränser. Dessa utsläpp är i dag tio gånger större än Norges totala utsläpp och av betydande storlek i ett globalt perspektiv.

Kan förändra synen i resten av världen

Högsta domstolen i Norge beslutade att rättsfallet ska behandlas av en full kammare med 15 domare, vilket betonar att Högsta domstolen ser stämningen som en viktig och betydande principfråga.

I en hälsosam demokrati är det domstolarnas uppgift att se till att samhället, inklusive politiker, följer de lagar de själva har stiftat, inte minst grundlagen. Domstolen ska vara oberoende från politiskt inflytande vilket är avgörande för att säkra medborgarnas rättigheter. Nu gäller det både nuvarande och kommande generationers rätt till en säker och hälsosam miljö, och framtiden för våra unga och barn avgörs i rättssalen. Domen kan skapa ett prejudikat och förändra synen på klimaträttvisa i Norge och resten av världen.


Av Isadora Wronski

Chef för Greenpeace i Sverige

Frode Pleym

Chef för Greenpeace i Norge