Nordiska regeringar i avtal mot extremism

Alice Bah Kuhnke inleder ett avtal med tre andra nordiska ministrar mot extremismen.
Foto: Lisa Mattisson Exp

Nu inleder vi fyra nordiska ministrar ett samarbete för bättre förebyggande av extremism, skriver Alice Bah Kuhnke, Päivi Räsänen, Anders Anundsen och Manu Sareen.

"Det finns skillnader mellan de extremistiska miljöerna i våra länder, men det finns också många likheter."

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Våra nordiska länder är fria, öppna och demokratiska samhällen och det ska de fortsätta vara. Men de tragiska terrorhandlingarna i Paris och Köpenhamn är dessvärre bara ett av flera exempel på att det finns krafter som tar avstånd från våra grundläggande värderingar.

Dessa krafter ska vi bekämpa. Genom att agera kraftfullt mot dem som angriper oss. Men minst lika viktigt, genom att förebygga att det överhuvud taget går så långt.

Päivi Räsänen
Foto: Jussi Nukari

Om vi tar del av varandras kunskaper och erfarenheter står vi mycket starkare. Därför har vi fyra nordiska ministrar undertecknat ett avtal om ett närmare nordiskt samarbete om förebyggande av extremism.

Det finns skillnader mellan de extremistiska miljöerna i våra länder, men det finns också många likheter. Och i grund och botten brottas vi alla med många liknande utmaningar:

Spridning av extremistisk propaganda i sociala medier på jakt efter nya anhängare.

Brott riktade mot religiösa minoritetsgrupper.

Ett växande antal unga som reser till utlandet för att strida i väpnade konflikter.

Ett fortsatt fritt och tryggt samhälle kräver att våra barn och unga förstår och respekterar grundläggande demokratiska principer och värderingar från tidig ålder. Värderingar som bland annat innebär att acceptera och respektera varandra oavsett tro och kulturell identitet.

Samtidigt är det viktigt att vi bemöter antidemokratiska uttalanden och utmanar föreställningar om fienden och onyanserade världsbilder.

Anders Anundsen

Vi ska nå ut till dem som är på väg att spåra ur och ge dem ett erbjudande om en väg tillbaka till våra samhällen. Här har Danmark goda erfarenheter av mentorskap för unga som riskerar att rekryteras till extremistiska miljöer. Sverige inspirerar med sitt exitprojekt för före detta högerextrema på Fryshuset.

Kommunernas roll i de förebyggande insatserna är av avgörande betydelse, och därför har Norge satt i gång ett tvåårigt forskningsprojekt som ska ge mer kunskap om hur man inom kommunerna kan bli bättre på att upptäcka och hjälpa unga med svårigheter, innan de radikaliseras.

Vi ska se till att personer som missbrukar internets gränslöshet till att sprida hat och ideologisk propaganda får så lite inflytande som möjligt. Våra barn och unga ska kunna genomskåda propagandateknikerna. Samtidigt ska vi gå i svaromål och göra klart vilka konsekvenserna blir om man hörsammar extremistiska miljöers budskap och uppmaningar till kamp.

Manu Sareen
Foto: Claus Poulsen

Här arbetar Finland till exempel intensivt med att skapa motberättelser på nätet. Och sedan 2011 har en särskild polisenhet i Helsingfors arbetat med att förebygga radikalisering genom att kombinera kunskaper från Finlands virtuella polis med vanligt polisarbete.

Att förebygga extremism är en stor och komplicerad uppgift. Och vi kan aldrig bli 100 procent säkra. Men vi kan se till att använda oss av gemensamma kunskaper och erfarenheter, som vi hela tiden skaffar oss, så att våra insatser blir ännu bättre.


Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister Sverige

Päivi Räsänen, inrikesminister Finland

Anders Anundsen, justitieminister Norge

Manu Sareen, socialminister Danmark