Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Nils Funcke: Justitieminister Asks demokratiska bakslag

Beatrice Ask. Foto: Olle Sporrong

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Offentlighetsprincipen bör inte vara en princip i princip utan en princip av princip och i praktiken.
Regeringens förslag att begränsa tillgången till kreditupplysningar via databaser på Internet drabbar inte principen men väl praktiken. Konsumenter, väljare, journalister med flera berövas ett enkelt sätt att få upplysningar som de av olika anledningar och intressen behöver.
Efter konstitutionsutskottets yttrande i går har det framförts krav på att det borde göras ett undantag för journalister. Det vore stötande. Offentlighetsprincipen tillkommer alla. Skråtänkande med sina privilegier som vi övergett sedan flera hundra år måste hållas borta när medborgerliga rättigheter regleras.
Därmed återstår inget annat än att låta var och en få del av kreditupplysningen via nätet om man samtidigt vill att tekniken ska tjäna offentlighetsintresset. Visst kommer enskilda att utnyttja databaserna av ren nyfikenhet. Men precis som när det gäller andra fri- och rättigheter får vi ibland acceptera att en rätt för många innebär en möjlighet för några att missbruka den.
När någon använder kreditupplysningar eller annan information på ett sätt som skadar en enskild eller ett allmänt intresse ska samhället gripa in. För att värna den personliga integriteten bör förbudet mot olaga hot och förtal kompletteras med en kriminalisering av integritetsintrång som är grova och oförsvarliga.

Det vore att införa en princip som skulle stärka en befintlig.

NILS FUNCKE


Nils Funcke är i dag en av två utredare i Yttrandefrihets-kommittén men skriver här i egenskap av privatperson.

Fotnot: Detta är en något uppdaterad och förlängd version jämfört med Nils Funckes artikel som publicerades i Expressen den 26 maj.