Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Ekologisk odling är ofta en klimatbov

Stefan Jansson är professor i växters cell- och molekylärbiologi och ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien. Foto: Per Melander
Veganbloggaren Gustav Johansson får mothugg från forskarvärlden. Foto: Maria Cruseman

Ekoodlingen är ofta en klimatbov – men har fått en sådan status att dess dogmer blivit immuna mot vetenskap. 

Forskarsamhället är nog bättre lämpat att föreslå klimatåtgärder än 87 influencers som driver sin egen agenda, skriver professor Stefan Jansson i en replik.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

REPLIK | KLIMAT & MILJÖ. 87 ”influencers” vill att staten tar krafttag för att rädda klimatet, även om det går emot väljarna, medan Rebecca Weidmo Uvell varnar för diktaturfasoner. Frågan om ändamålen helgar medlen i denna ödesfråga är komplex, men oavsett om åtgärder skall drivas igenom på demokratisk väg eller inte (jag föredrar demokrati) gäller det att de är de rätta. Forskarsamhället – som jag representerar – är där nog bättre lämpat att föreslå dessa åtgärder än till exempel influencers som ibland driver sin egen agenda med andra bevekelsegrunder än vetenskap. 

När 87 influencers skrev om klimatet på Expressen Debatt väckte det stort intresse.

Veganbloggaren får inte ihop det

Slutstycket i Gustav Johanssons kommentar på Weidmo Uvells artikel visar detta med önskvärd tydlighet. Den försöker sammanlänka klimat, ekologisk odling och vegetarisk kost, men det går helt enkelt inte ihop. Det skrivs att ”ekomat är otroligt viktig för att försvara den biologiska mångfalden och skapa bördigare jordar, förhindra övergödning och försurning”. De första två av dessa påståenden är sanna med modifikation (det beror lite på hur man räknar), medan de sista två stämmer inte, i alla fall inte för svenska förhållanden. 

Vidare hänvisas till att om vi fortsätter med dagens konventionella odling och konsumtion (bl a av kött) kommer växthusgasutsläppen kraftigt att öka. Som åtgärd förslås ”en drastisk omställning mot ett jordbruk baserat på mindre kött (vilket är många gånger mer effektivt för att minska markanvändningen än konventionell odling) och bättre odlingstekniker (vilket innefattar eko, men också mer high tech och smart växtförädling)”. 

Förslaget är en omöjlig ekvation

Här blir det riktigt problematiskt. Ekoodlingens regelsystem förbjuder inte bara viktiga ”high tech”-tekniker som drastiskt kan minska klimatpåverkan, t ex precisionsgödsling – som i realiteten kräver konstgödsel – och hydroponics, utan även det som växtförädlare menar är ”smart växtförädling”. Och då naturgödsel är den ekologiska odlingens huvudsakliga kvävekälla (och den som bekant kommer från djur) är en samtidig övergång till ekologisk odling och en huvudsakligen vegetarisk kost en omöjlighet på grund av kemins lagar. Förslaget är alltså en omöjlig ekvation. 

 

 

Det som skaver här är den ekologiska odlingens regelverk. Svenskt ekologiskt jordbruk är i mångt och mycket miljövänligt men skulle till stora delar inte klara sig ekonomiskt utan de subventioner som kräver att man följer EU:s regelverk för ekologisk odling, omsatta i KRAV:s regler. Alltså låses man fast i dessa av ekonomiska skäl. Detta är en hämsko för utveckling, och det kommersiella trycket att upprätthålla sin certifiering för att särskilja sig från det – likaledes miljövänliga – svenska konventionella jordbruket har inneburit att ekoodlingen ofta är en klimatbov. 

Immuna mot vetenskap

Här är något där just ni 87 influencers skulle kunna bidra. Använd er makt till att bryta låsningen i att den ekologiska odlingen fått sådan status så att dess dogmer blivit immuna mot vetenskap. Skulle bara ett par av de mest fundamentala dogmerna (ingen konstgödsel, ingen bioteknik) kunna tas bort kan kanske även KRAV-certifierat jordbruk överleva när världen kommer dithän att drastiska åtgärder måste vidtas för att minska jordbrukets klimatpåverkan. 

För att nå dit måste folks attityd ändras – men det är väl det ni är bra på, eller hur?

 

Av Stefan Jansson

Professor i växters cell- och molekylärbiologi, Umeå universitet

Ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien

Ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!