Ni borde skämmas, Filip och Fredrik

Vita män som intervjuar vita män. I går hade Breaking news premiär. Filip och Fredrik trivs bäst i homosociala sammanhang, enligt debattörerna. Foto: Anders Ylander och Kultwatch

Mäktiga medieduon Filip och Fredrik fortsätter att mest bjuda in vita män. Det är dags att de tar sitt ansvar och använder sin makt till att lyfta fram andra än dem som ser ut som dem själva, skriver Alex Rodallec och Fatima Osman på Kultwatch.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

När Sveriges populäraste medieduo, Filip och Fredrik, nu är tillbaka med sitt program Breaking News, finns anledning att ställa frågan vilka som kommer att få synas i det.

I det första avsnittet som sändes i går var gästen Göran Lambertz: en vit man.

Vite mannen Glenn Hysén var också med, som kriminalreporter, och programmets nye profilerade kulturreporter, Torsten Flinck, är även han en vit man.

Att påpeka dessa personers “ras” och kön är högst relevant, om man ser till den kritik Filip och Fredrik tidigare fått.

Och ändå tycks inget förändras. Vita män verkar fortfarande vara deras favoritgäster. Och det är inte något som är unikt för duon.


Problem med representation av övriga än vita män syns i samtliga svenska medier.

Hur och när vi syns i medier skapar berättelser, eller narrativ, som formar hur vi tänker kring kön, sexualitet och andra mer eller mindre verkliga eller konstruerade kategorier såsom funktionalitet eller ras, men också plats.

Genom många av dessa kategorier känner vi igen de vi identifierar som våra “egna” berättelser, men också de som handlar om den “andre”. Och hur dessa olika kategorier värdesätts bidrar också till vad vi tänker om de personer som vi placerar i dem.

Ett exempel på hur medier genom sitt urval kan bidra till att skapa felaktiga bilder av olika kategorier är hur vi gör kopplingen “förort” och “farlig”, trots att vi vet att innerstaden är mycket farligare.

Att prata om Filip och Fredriks program är en ingång till att prata om dessa större problem.

Då vi saknar riktiga data för hur Breaking News sett ut under tre säsonger, så har vi använt oss av det enda tillgängliga, dess wikipediasida. Det ger naturligtvis inte en perfekt bild av programmets innehåll, men ger oss möjlighet att snabbt räkna de personer som presenteras där utefter ras och kön, och därigenom en möjlighet att kanske påbörja ett större samtal.


Att Filip och Fredrik själva tittar på hur det verkligen ser ut och öppet pratar om det, vore naturligtvis bättre, då det är de själva som producerat sitt program och alltså i slutändan är helt ansvariga för hur det ser ut. Detta gäller naturligtvis även övriga medier.

Listan för Breaking News visar att 131 personer varit gäster under de tre säsonger som varit. Av dessa har 83 varit vita män, 30 vita kvinnor, 16 rasifierade män, och tre rasifierade kvinnor. Tre rasifierade kvinnor av 131 gäster. 

Nu hoppas vi att detta inte stämmer, men det blir genast mer angeläget att veta exakt hur det egentligen ser ut. Helst med fler kategorier.

Efter det finns ytterligare frågor att ställa.

Varför har de nästan osynliggjort rasifierade kvinnor? Varför syns rasifierade män nästan bara som rappare eller komiker? Varför ser vi fortfarande inga kvinnliga komiker i deras program?

Filip och Fredriks stora utrymme och popularitet ger dem en speciell makt, vilket gör att det är extra viktigt att prata om just dem som ett exempel på en del större problem vi känt till länge men inte gjort mycket åt.

Våra exempel rör frågor om sexism och rasism, men detta handlar inte om att kalla Filip och Fredrik för rasister eller sexister, utan om det större perspektivet.


Det handlar om att göra något åt hur sexism, rasism, funkofobi, transfobi, homofobi, och andra former av förtryck yttrar sig i fråga om vem som får plats eller inte i rutan eller tidningen, och hur.

Det är ingen slump att Filip och Fredrik, i egenskap av vita män, har favoriserat andra vita män, och osynliggjort de som inte tillhör den kategorin. Frågan är nu hur de tänker agera framåt. Deras makt ger dem förmågan att lyfta andra, och en möjlighet att påverka brett. Vad de gör med denna makt är därför i förlängningen en angelägenhet för oss alla.

Så Fredrik och Filip, tänker ni fortsätta att ge vita män mer tid i rutan, eller tänker ni ta chansen att leda vägen för riktig förändring?


Alex Rodallec och Fatima Osman, skribenter på Kultwatch, en plattform för kulturanalys och kulturdebatt från ett avkoloniserat, klassmedvetet och feministiskt perspektiv