Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Nej, vi vill inte införa sharialagar i Sverige

Zana Muhammad är ordförande för studieförbundet Ibn Rushd.
Foto: Emelie Asplund
Christian Carlsson, ordförande Kristdemokratiska ungdomsförbundet, KDU.
Foto: THOMAS NORDWALL
Jakob Ljungman är förbundsstyrelseledamot i KDU.
Foto: KDU

Konspirationsteorier som de som KDU ger utryck för ger näring åt högerextremism och hat mot muslimer, skriver studieförbundet Ibn Rushds ordförande Zana Muhammad. 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

SLUTREPLIK | ISLAMISM. KDU:s replik i Expressen 14 juni är en sorglig fortsättning på en ond spiral av paranoida föreställningar och antimuslimska fantasier byggda på grundlösa föreställningar om ”det muslimska hotet”. 

Ska den svenska demokratin överleva måste fler ta sitt ansvar för att mota hatet i grind. Redaktioner behöver ta ansvar för att det finns grund för de påståenden som förs fram om minoriteter även på debattplats. Anklagelser måste kombineras med bevis. Faktiska bevis. Inte påståenden eller hänvisningar till vad någon annan påstått. Och nej, MSB-rapporterna innehåller inga bevis för att Ibn Rushd skulle ha koppling till Muslimska brödraskapet, snarare tvärtom.

KDU:s definition av islamism är extremistisk och blundar för att det bland muslimer finns en lika stor ideologisk bredd som bland kristna. 

Menar KDU att det ska vara tillåtet att agera politiskt utifrån en kristen grund men inte muslimsk?

När man läser KDU:s text blir det tydligt att förbundet verkar anse att religion och politik helt ska skiljas åt. Hur mycket tycker då KDU att den kristna värdegrunden ska få ta utrymme i svensk politik och lagstiftning? Menar KDU att det ska vara tillåtet att agera politiskt utifrån en kristen grund men inte muslimsk? Till skillnad från KDU arbetar dock vårt studieförbund inte partipolitiskt alls och har därmed ingen påverkan på politiken utifrån en religiös grund på det sätt som KDU har. 

Ibn Rushd ser samtidigt ingen motsättning mellan att vara religiös och att vara demokratisk. Som folkbildare verkar vi för att människor, vare sig de vilar på en muslimsk, kristen, buddistisk eller ateistisk grund, ska har rätt och möjlighet att organisera sig, påverka sin egen livssituation och vara en del av samhällsutvecklingen. 

Problemet med antimuslimsk rasism är reellt 

Staten ska inte styra över det religiösa och det religiösa ska inte styra staten. Det är några av grundstenarna i en sekulär, liberal demokrati. 

Vare sig man kallar det islamofobi eller antimuslimskt hat är problemet med antimuslimsk rasism reellt och växande. Konspirationsteorier som de som KDU ger utryck för i sin replik är en väsentlig del av antimuslimsk och islamofobisk retorik, och ger näring åt högerextremism och hat mot muslimer. De som för fram konspirationsteorier ser alltid sig själva som ”sanningssägarna” som vet hur det "egentligen ligger till”. Den som blir utsatt för lögner och hat blir maktlös, för vad den än säger blir det bara ett bevis på att konspirationen är sann och att den egentliga agendan döljs. 

Låt oss vara tydliga. Nej, vi vill inte införa en shariadiktatur.

Men låt oss, återigen, vara tydliga. Nej, vi vill inte införa en shariadiktatur i Sverige och vi vill inte se Sverige som en teokrati. Nej, vi anser inte att varje stat måste underställas Allah och sharialagar för att betraktas som legitim. Ja, vi tycker att svensk lag ska gälla i Sverige - och ja vi kämpar dagligen utifrån FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, bland annat mot förtryck. Nej, Ibn Rushd har inga kopplingar till Muslimska brödraskapet, varken direkta kopplingar, andrahandsrelationer eller ens på tredje nivå. Varken till fråga om styrning eller ekonomiskt bidrag. Ja, vi är för demokrati. Ja, vi är emot våld. Alla former av våld.


LÄS MER: Sverige måste sätta stopp för islamismen


När vi nu återigen berättat vad vi står för, tycker vi att det är  dags för KDU att sluta relativisera islamofobin och börja ta avstånd från vitt spridda konspirationsteorier, bland annat att muslimer vill införa shariadiktatur i Sverige. 


Av Zana Muhammad

Förbundsordförande Studieförbundet Ibn Rushd


LÄS MER: KDU hetsar mot andra religiösa