Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Lägg inte skulden för antisemitismen på S

Ingvar Carlsson är före detta statsminister (S).
Foto: Palmecenter
Lena Hjelm-Wallén är före detta utrikesminister (S).
Foto: METTE MUHLI
Pierre Schori är före detta biträdande utrikesminister (S) och ordförande för Olof Palmes Minnesfond.
Foto: Eva Lindblad
Jan Eliasson är före detta utrikesminister (S).
Foto: Holger Ellgaard
Anna Sundström är generalsekreterare för Olof Palmes internationella center.
Foto: Ylva Säfvelin

Som vänner till Israel är vi djupt bekymrade över i vilken riktning landet håller på att utvecklas.

Samtidigt förgiftas samhällsklimatet av tonläget i debatten, skriver ex-statsministern Ingvar Carlsson med flera tunga S-profiler.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | ISRAEL. Den utrikespolitiska hållning som genom decennier gällt för Socialdemokraterna utgår från att respekten för mänskliga rättigheter, demokrati och den grundläggande folkrätten gäller för alla, utan undantag.

Det kanske tydligaste exemplet är den hållning som Olof Palme företrädde. Palme var hård i sin kritik av de kommunistiska diktaturerna i öst. Men till skillnad från de flesta andra västliga ledare höll han inte tyst om apartheidpolitiken i Sydafrika och vågade kritisera USA:s krigföring i Vietnam. Denna rakryggade hållning väckte beundran och respekt i omvärlden. 

Ambassadören är okunnig om historien

Svenska socialdemokrater har alltid tagit tydligt avstånd från antisemitism, både på Olof Palmes tid och i dag. När den israeliske ambassadören i en intervju i Kvällsposten säger att den socialdemokratiska utrikespolitiken, med början under Olof Palmes ledning, skapat grogrund för dagens antisemitism så visar han inte bara att han är okunnig om historien. Han kommer dessutom med ett helt osant påstående. 

Det är snarare regel än undantag att var och en som framför någon form av kritik mot Israel stämplas som antisemit.

Olof Palme var ständigt tydlig med Israels rätt till en egen stat inom säkra och erkända gränser och det israeliska folkets rätt att leva i fred. Han hävdade alltid alla människors lika värde och fördömde alla former av antisemitism. Genom historien har Socialdemokraterna strävat efter att ha en god relation till Israel, men det innebär inte att man därmed avsagt sig möjligheten att framföra kritik. 


LÄS MER: Ge oss en regering utan judefientlig Israelpolitik


S vill se lösning på konflikten med Palestina

Sverige tar, i bred politisk enighet, avstånd från den israeliska ockupationen av palestinskt territorium. Men socialdemokratiska regeringar har inte nöjt sig med att kritisera, utan har aktivt försökt bidra till att hitta lösningar på konflikten.

Israel är präglat av ett långt socialdemokratiskt regeringsinnehav. Vänskapen mellan Tage Erlander och David Ben-Gurion i början av 1960-talet, den socialistiska kibbutzrörelsen och Göran Perssons starka engagemang för staten Israel och för hågkomsten av Förintelsen visar exempel på den goda relationen mellan våra båda länder och folk.  

Som vänner till Israel är vi därför djupt bekymrade över i vilken riktning det israeliska samhället utvecklas. Den högernationalistiska politiken försvagar landets demokratiska grundvalar, ökar polariseringen och försvårar freden. 


LÄS MER – Israels ambassadör skriver om frågan:

Er Israelpolitik är skadlig och behöver omprövas

SSU svartmålar den judiska staten 


Polarisering som förgiftar

Ambassadör Ilan Ben-Dov betonar att han inte ser Israelkritik som antisemitism. Ändå är det snarare regel än undantag att var och en som framför någon form av kritik mot Israel stämplas som antisemit. Det är djupt olyckligt att polariseringen av debattklimatet gått så långt att kritiska synpunkter på staten Israel, vare sig de kommer från den egna befolkningen eller från vänner i omvärlden, bemöts på just det sättet. Det för oss längre bort från en lösning på konflikten i Mellanöstern, samtidigt som samhällsklimatet förgiftas.


Av Ingvar Carlsson

Fd statsminister

Lena Hjelm-Wallén

Fd utrikesminister

Jan Eliasson

Fd utrikesminister

Pierre Schori 

Fd biträdande utrikesminister

Ordförande Olof Palmes Minnesfond

Anna Sundström

Generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center