Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Nej-populisterna måste ge ett svar

HUR? Stefan Löfven, Jonas Sjöstedt och Gudrun Schyman måste ge en förklaring till hur det ska gå till om företagsverksamheter ska tas över av det offentliga, skriver Urban Bäckström och Gabriel Urwitz. Foto: Lisa Mattisson Exp

Löfven ger sig nu in i kampen med Sjöstedt och Schyman om att vara mest kritisk i välfärdsdebatten - Nej-populisterna måste förklara hur det ska gå till, skriver Urban Bäckström och Gabriel Urwitz.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I Sverige finns i dag 11 000 privata vårdgivare inom vård och omsorg med 160 000 anställda. 306 000 barn går i privata förskolor eller skolor med 55 000 anställda. Cirka 25 procent av alla skolor och förskolor är privata, sammanlagt cirka 4 000. 27 procent av alla förskolor är privata, 39 procent av alla gymnasier.

Den som påstår sig stå för den absoluta sanningen bryr sig aldrig om hur verkligheten ser ut.

Efter opinionsframgångarna för Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt och Feministiskt Initiativs Gudrun Schyman har nu även Socialdemokraterna och Stefan Löfven gett sig in i striden om den mest kritiska positionen mot privata entreprenörer i välfärdssektorn - i olika debattartiklar i DN och Expressen de senaste dagarna.

Löfven, Sjöstedt och Schyman är alla skyldiga svenska folket en förklaring av hur det ska gå till rent praktiskt och vad det kommer att kosta om en stor del av de verksamheter som i dag bedrivs av företag ska tas över av det offentliga.

Hur ska det offentliga ta över 306 000 barn i privata förskolor och skolor, där barn och föräldrar har hittat en skola som passar dem. Hur ska de anställda tas över av det offentliga? Det är 160 000 personer som arbetar hos privata vårdgivare och som trivs och vill arbeta vidare där det nu arbetar. Valfriheten för anställda är en viktig aspekt i dagens utbud av välfärdstjänster.

Urban Bäckström Foto: Foto: Sven Lindwall Eftersom många av yrkesrollerna inom vård, omsorg och skola är dominerade av kvinnor har möjligheten att bli entreprenör inom dessa områden erbjudit kvinnor en möjlighet att starta eget och bli en egen företagare med stora utmaningar men också med andra frihetsgrader än att vara kommun- eller landstingsanställd. Ska den möjligheten upphöra helt? Hittills har alla svar saknats; Löfven, Sjöstedt och Schyman är emot, bara emot!

Gabriel Urwitz Foto: Foto: Lennart Isaksson Sverige har under de senaste 30-40 åren blivit ett nytt samhälle, där i dag cirka 20 procent av befolkningen antingen inte är född i Sverige eller har icke-svenska föräldrar. Detta mer mångfacetterade Sverige leder till att inte minst olika välfärdstjänster kan behöva många olika lösningar och inte bara en lösning. Ta till exempel åldringsvård. När man blir riktigt gammal eller dement går man ofta på olika sätt tillbaka till den ursprungskultur som man kom ifrån. Detta kräver olika sorters lösningar och hänsynstaganden som oftast löses bäst av personer som väl förstår detta. Kan landsting och kommun verkligen tillgodose detta behov av mångfald genom olika lösningar?

För framtidens välfärd krävs betydande investeringar. Ska man skära av möjligheten att använda kapitalstarka företag i dessa viktiga satsningar?

Är verkligen ägarfrågan den viktigaste frågan? Är inte kvalitetsfrågorna de centrala oberoende av om det är offentligdrivet eller privat men här duckar en del politiker helt. Vi upplever i valrörelsen en ren populism när man i stället borde ägna sig åt det som verkligen betyder något för oss medborgare och det är att kvaliteten på olika välfärdstjänster blir acceptabel och någorlunda likvärdig.

Självklart ska alla leverantörer av olika välfärdstjänster, oberoende av om de är privat- eller samhällsägda efterleva de kvalitetskrav som gäller. Samhällets tillsynsverksamhet måste ges resurser och utvecklas.

Nej-populisterna är skyldiga de som har barn i privata förskolor och skolor, de som är patient hos vårdcentraler, tandläkarinrättningar, åldringsvård samt dessa institutioners anställda svar på hur Sverige ska fungera om alla privata entreprenörer förbjuds att driva sin verksamhet vidare.

Vi väntar på svaret!

 

Urban Bäckström,

är tidigare chef för Svenskt Näringsliv och Riksbanken.


    Gabriel Urwitz,

är ordförande i Svenska Riskkapitalforeningen och VD i Segulah Advisor AB

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!