Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Nej-populisterna hotar våra jobb

VÄRNAR OM EU. EU måste göra förändringar för att återigen kunna inge hopp om att inte bara vara världens största ekonomi, utan också världens största region präglad av fred, demokrati och mänskliga rättigheter, skriver Jasenko Selimovic.
Foto: Anders Ylander

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Årets Europadag firas i spåren av en långvarig kris som har minskat förtroendet till EU. Nej-populisterna vädrar morgonluft. Jonas Sjöstedts vänster tävlar nu med SD om att vara Sveriges mest EU-negativa parti och även de som är medvetna om att svenska jobb är beroende av EU är nuförtiden tysta. Det är bara att erkänna, EU har tappat i förtroende och måste återerövra det.

Förtroendetappet är inte lika stort i alla grupper. Vi som till exempel kommer från forna Jugoslavien skulle haft väldigt annorlunda liv och förmodligen sluppit krig, om forna Jugoslavien hade varit inkluderat i det europeiska projektet. Men EU måste betyda någonting även för människor utan erfarenheter av krig. Den måste visa vad unionen kan vara bra på. Så vad?


1 EU måste visa att den kan vara ett lämpligt svar på den växande extremnationalismen. Spridningen av populistisk nationalism i många europeiska länder utgör en utmaning för demokratin. Problemet är inte nytt. Europa har alltid varit en överideologiserad blandning av många nationer, etniciteter, minoriteter, religioner. Och när alla värnar endast om sin nation, sin etnicitet, sin religion blir resultatet konflikter, förtrycket och i värsta fall krig. Just därför behöver vi institutioner som förmår förvandla det egna intresset till övernationellt samarbete. Istället för att minska på blandningen som kännetecknar Europa måste EU visa att den kan minska på betydelsen av gränserna mellan våra nationer. Om gränser inte betyder så mycket minskar spänningar och solidaritet skapas. Våra barn kommer att tycka att det är självklart att bo, arbeta, studera, gifta sig och leva med andra människor i olika länder. Och de kommer inte att uppfatta dessa människor som "de andra".

2 Utvidgningen av EU måste just därför fortsätta. Kroatien är snart medlem och vi måste fortsätta utvidga EU till Bosnien, Serbien, Makedonien, Montenegro, Turkiet. Både för att det skapar en lösning på problematiken som ledde till krig, men också för att vi bör hjälpa de demokratiska krafterna i dessa länder. I många av dessa länder pågår en kamp mellan extremnationalistister som motsätter sig EU och demokratiska krafter. Att inte stödja vidare utvidgning av EU vore att svika de människor som mest behöver vår hjälp.

3 EU måste börja prioritera tillväxt. Den stagnation som många europeiska länder bevittnar är inte begränsad till ekonomin. Titta på repertoaren på ert närmsta konserthus, räkna gästande asiatiska konstnärer, så kommer ni inse att ekonomisk stagnation hänger ihop med bland annat kulturell och social stagnation, som Amartya Sen lärde oss. Den stagnation vi upplever i dag framkallar främlingsfientlighet. Dåliga framtidsutsikter resulterar i att lågutbildade, arga, unga män vänder sig mot flyktingar som de upplever konkurrerar om jobb och sociala förmåner. Därför måste vi återigen skapa framtidstro. Europeiska länder behöver strukturomvandlingar som skapar välstånd istället för skulder, som garanterar tillväxt istället för kreditmöjligheter. Vi behöver förändringar som uppmuntrar flit och arbete, lärande, ansträngningar och ansvarstagande. Dessa reformer kan lättast drivas på uppifrån, från EU, som därmed kan bekämpa protektionismen. För, kom ihåg. OECD-länderna har under de senaste hundra åren stått för relativ öppenhet och det är just i OECD-länderna som utvecklingen varit bäst. Öppenheten skapar vår rikedom. Både materiell men också kulturell, mental och social sådan.

4 EU måste sätta i verket det gemensamma asyl- och migrationssystemet. Sverige är ett relativt solidariskt land i jämförelse med övriga OECD men faktum är att fattiga länder erbjuder skydd till många fler flyktingar. Pakistan, Iran och Syrien hade 2010 tillsammans ca 4 miljoner flyktingar! Dessutom har bara sex EU länder - Frankrike, Tyskland, Belgien, Storbritannien, Sverige och Italien - tagit emot 75 procent av alla flyktingar som kom till EU. Många rika länder kan ta ett större ansvar och många fler människor räddas.

5 Europa har en åldrande befolkning där allt färre kommer att behöva försörja allt fler. Därför behöver EU arbetskraftsinvandring. Vi tjänar inte bara ekonomiskt på att låta människor söka ett bättre liv inom Europas gränser. Vi skickar också signalen om att Europa bör vara öppet mot omvärlden. Ett slutet samhälle blir intolerant och bakåtblickande.


EU kommer att överleva denna kris. Det är i medlemmarnas intresse att det blir så. Och vi bör inte överdriva EU:s efterblivenhet. 17 av världens mest jämlika länder är EU-länder, 7 av 10 länder med minsta gap i jämställdhet hör till denna kontinent, likaså 6 av 10 minst korrumperade länder i världen. Så allt är inte illa. Men EU måste göra förändringar för att återigen kunna inge hopp om att inte bara vara världens största ekonomi, utan också världens största region präglad av fred, demokrati och mänskliga rättigheter.


Jasenko Selimovic

är statssekreterare med ansvar för integration-, diskriminerings- och MR-frågor, men skriver här i egenskap av folkpartist.