Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Nej MP – vindkraft är inte lösningen

Lorentz Tovatt (MP).
Foto: OLLE SPORRONG
Catharina Roos, hotellägare och vice ordförande i föreningen Rättvisa vindar norra Östergötland.

Storskalig vindkraftsproduktion leder till ökad klimatstress med ännu större risk för extremväder. 

Jag delar inte Lorentz Tovatts uppfattning om att allt blir bättre bara vi omvandlar ännu mer av vårt vackra land till en industrizon, skriver hotellägaren Catharina Roos i en slutreplik.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

SLUTREPLIK. Politiker ska syssla med politik och inte ge särskilda villkor för en specifik teknik. Enögt upprepar MP sitt mantra om ofarlig och grön el som det enda alternativet för att klara den viktiga elproduktionen inför framtiden.

Lorentz Tovatt antyder i sin replik att havsbaserad vindkraft skulle vara bättre vilket inte heller stämmer. Farliga utsläpp av bisfenol i våra hav och vattendrag förgiftar vatten och fisk. De havsbaserade kraftverken är minst lika förstörande och hälsovådliga för människor, djur och natur som kraftverken på land.

Storskalig vindkraftsproduktion leder till ökad klimatstress med ännu större risk för extremväder

Mitt budskap är tydligt: Det saknas tillräcklig kunskap om vindkraftens negativa effekter och hur dessa påverkar vår framtid. Vi vill inte bli försökskaniner. Vind är ingen effektiv energibärare och verken skövlar naturen under sin korta livstid på 15-20 år. 

Andra alternativ måste hittas. För storskaligheten som i så fall behövs leder obönhörligen till grov misshushållning av jordens resurser och skövling av oersättliga habitat och livsmiljöer. Det är inte vad vi vill efterlämna till våra barn och barnbarn.

Titta på Tyskland

Tyskland, som satsat på en massiv vindkraftsutbyggnad, har nu bland de högsta elpriserna i unionen – och även bland de högsta utsläppen av koldioxid per producerad energienhet. Belgien står på tur med samma utveckling. Ett energisystem baserat på vindkraft förutsätter att man ”stödeldar” med stora mängder fossila bränslen som balanskraft. 

Storskalig vindkraftsproduktion leder därför till ökad klimatstress med ännu större risk för extremväder. Jag delar därför inte Tovatts uppfattning om att allt blir bättre bara vi omvandlar ännu mer av vårt vackra land till en industrizon.

Jag saknar svar på mina frågor som berör besöksnäringen. Det verkar som att Miljöpartiet och Tovatt anser att det är okej att den svenska turismnäringen kommer att slås ut i takt med att förutsättningarna så totalt förändras. 

Ingen betalar för att besöka vindkraftverk.


Av Catharina Roos

Hotellägare och vice ordförande i föreningen Rättvisa vindar norra Östergötland