Nazister tillåts beväpna sig – lagen måste ändras nu

Nazistiska Nordiska motståndsrörelsen, NMR.
Foto: HENRIK JANSSON
Fredrik Malm, riksdagsledamot, Liberalerna.
Foto: Peter Knutson

Ska staten ge klartecken till att aktiva nazister beväpnar sig? Frågan låter absurd, men den måste tyvärr ställas på riktigt.

Det är vansinnigt att medlemmar i militanta och våldsbenägna extremistgrupper ges rätt att inneha skjutvapen, skriver Fredrik Malm, riksdagsledamot för Liberalerna.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. I mars förra året återkallade Polismyndigheten i Stockholm vapentillståndet hos en medlem i Nordiska motståndsrörelsen, NMR. Risken att skjutvapnen skulle användas i kriminella sammanhang ansågs hög. Men nu får medlemmen tillbaka både vapen och ammunition efter ett nytt beslut i Högsta förvaltningsdomstolen. Det är mycket oroande. 

NMR är inte bara nazister som vill störta demokratin, det är också en sluten och hårt styrd gruppering där medlemmarna förväntas visa total lydnad. En rad ideologiskt motiverade grova våldsbrott har begåtts av medlemmar i NMR, inklusive en serie bombdåd. Det råder även en fascination för skjutvapen i organisationen. 

För mig och Liberalerna är slutsatsen självklar: Den som frivilligt ansluter sig till en våldsbejakande extremistsekt kan absolut inte anförtros att ha skjutvapen och ammunition hemma i vapenskåpet. Om sådana aktivister har vapenlicenser måste dessa återkallas. Polisen gör helt rätt som agerar.

Allt för länge har Sverige förhållit sig näst intill naivt inför den våldsbejakande extremismen

Oskyldiga människors trygghet måste skyddas. Frihet är också att kunna känna sig trygg.

Det här hotet är på riktigt. Judar, hbtq-personer, muslimer och människor med svart hudfärg är några av de grupper som i dag utsätts för hot och våld från radikalnationalister. Det finns även stor risk att Sverige drabbas av fler attentat från radikalnationalistiskt inspirerade våldsmän, konstaterar Försvarshögskolan. Sverige har redan drabbats av tre sådana attentat. 

Det behövs mer förebyggande arbete, men också mer aktiva insatser mot de våldsbejakande extremistmiljöerna. Att skärpa vapenlagstiftningen är ett av flera steg i rätt riktning som måste tas.

Lagen behöver ändras

Domen i Högsta förvaltningsdomstolen visar att lagen behöver ändras. Det är inte rimligt att det ska krävas individuella överträdelser av våldsbenägna extremister för att deras vapenlicenser ska dras in. Redan att man ansluter sig till en sekt som predikar våld och hat, och vars företrädare inte heller tvekar att ta till våld, måste tas med i bedömningen.

I sådana lägen måste lagen ge möjlighet till en sammanhållen riskvärdering. Annars hamnar vi i en orimlig situation där staten indirekt medverkar till att denna våldsrörelse beväpnar sig.

Den öppna demokratin måste värnas. Drygt 2 000 personer bedöms enligt Säkerhetspolisen finnas inom den våldsbejakande islamistiska miljön. Ytterligare sammanlagt omkring 1 000 personer bedöms finnas inom den högerextremistiska respektive vänsterextremistiska miljön. Den nazistiska rörelsen har vuxit i styrka och synlighet, och ett antal mord och grova våldsdåd kan knytas dit. Det är vansinnigt att personer kopplade till dessa militanta och våldsbenägna grupper får ha skjutvapen.

Allvarligt hot mot vår frihet

Allt för länge har Sverige förhållit sig näst intill naivt inför den våldsbejakande extremismen. Terrorism är ett allvarligt hot mot vår frihet, säkerhet och mot våra liv. Detsamma gäller för den våldsbejakande extremismen, oavsett om det handlar om islamism, nazism eller vänsterextremism. Att ha avskyvärda åsikter är en sak. Att vara en del av de extremistmiljöer som vill förändra vårt samhälle med våld är något annat.

Våldsrörelser ska inte kunna beväpna sig i Sverige. Det bör vara en självklarhet. Att staten tillåter aktiva nazister att äga vapen är oacceptabelt. Därför måste riksdagen skärpa vapenlagstiftningen och det med brådska. 

Hotet från extremismen drabbar människor här och nu. 


Av Fredrik Malm

Riksdagsledamot, Liberalerna