Nato-medlemskap inom fyra år är målet

"Staten har några kärnuppgifter; en av dem är att säkra medborgarnas trygghet och landets gränser. Det gör man inte ensam. Det gör man bäst tillsammans med andra. Därför bör Sverige gå med i Nato", skriver Jan Björklund (FP).
Foto: Sven Lindwall

Regeringen har stoppat utredningen om ett svenskt Natomedlemskap i byrålådan. Nu måste Nato upp på bordet i försvarssamtalen, skriver Folkpartiets partiledare Jan Björklund.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Det förvärrade säkerhetspolitiska läget måste få konsekvenser. I de kommande samtalen mellan alliansen och regeringen inför 2015 års förvarsbeslut är Folkpartiets krav att frågan om ett svenskt medlemskap i Nato läggs på bordet. Vårt mål är ett svenskt Natomedlemskap under den kommande fyraårsperioden.

Säkerhetsläget i vårt närområde har försämrats dramatiskt under 2014. Inte sedan Sovjetunionens fall har Ryssland agerat så aggressivt som nu. Annekteringen av Krim och den militära inblandningen i Ukraina är tydliga exempel på det. Sverige har upplevt allvarliga kränkningar både ovan och under ytan i Östersjön. Det är en osäkrare omvärld att ta hänsyn till när försvarsbeslutet för kommande år fattas i riksdagen 2015.

För en stark svensk försvarsförmåga krävs mer av internationellt samarbete. Allians- regeringen tillsatte en utredning för att se över Sveriges försvarspolitiska samarbeten. I "Försvarspolitiskt samarbete - effektivitet, solidaritet, suveränitet" konstaterar utredaren Tomas Bertelman att den höga tekniska utvecklingen, de skenande kostnaderna och nya hoten driver på en utveckling mot för- djupade samarbeten mellan länder.

Sedan kalla kriget har Sveriges försvar rustats ner. Det krävs stora budgetpåslag för att fylla gapet mellan ambitioner och faktisk försvarsförmåga. Det har även Försvarsmakten påtalat. Folkpartiet anser att försvarsanslagen måste öka. Men även med ökade satsningar så kvarstår faktum att en alltmer avancerad krigföring i en globaliserad värld ställer krav på mer samarbete. Sverige behöver såväl ökade försvarsanslag som ett Nato- medlemskap.

I två decennier har Sverige samarbetat nära Nato och deltagit i alla större operationer under FN-mandat. Bertelman menar att Sveriges samverkansförmåga inom försvarsalliansen är så pass stor att den är i nivå med många medlemsländers.

Natosamarbetet är också centralt för den svenska Försvarsmaktens operativa förmåga. Vi står nära Nato utan att dra fördelarna av ett medlemskap.

Det finns inga garantier för att Sverige får hjälp av Nato i en krigssituation. Ukraina kunde inte räkna med hjälp utifrån när Ryssland invaderade Krim. Lärdomen har gjort att Ukraina nu överger sin neutralitetspolitik och söker sig till Nato. Skillnaden mellan att vara medlem och icke-medlem blir allt tydligare i en osäker värld.

Försvarsbeslut är långsiktiga och bör fattas i bred uppslutning. Därför kommer alliansen och regeringen att överlägga om försvarsfrågan. I de samtalen är det viktigt att inga frågor på förhand avfärdas. Bertelman förespråkar att ett svenskt Natomedlemskap utreds. Men den rödgröna regeringen har stoppat utredningen i byrålådan. För Folkpartiet är det dock centralt att Bertelmans kunskapsunderlag och slutsatser om behovet av att utreda ett svenskt Natomedlemskap läggs på bordet under försvarssamtalen. Regeringen är svaret skyldig; hur ska höga försvarspolitiska ambitioner matchas med faktiskt försvarsförmåga?

Nato grundades efter andra världskriget, i motstånd mot nazism och kommunism. De västliga demokratierna gick samman för att säkra demokrati och frihet för framtida generationer. Sverige och Finland är de länder kring Östersjön som än i dag inte står under Natos beskydd.

Staten har några kärnuppgifter; en av dem är att säkra medborgarnas trygghet och landets gränser. Det gör man inte ensam. Det gör man bäst tillsammans med andra. Därför bör Sverige gå med i Nato.

Jan Björklund

Partiledare (FP)