Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Närsynt av NTF – olyckorna vanligast bland unga förare

Blir NTF:s nästa utspel på den trafiksäkerhetspolitiska himlen ett mogenhetstest för 18-åringar?, skriver Jöran Rubensson. Foto: TT NYHETSBYRÅN
Foto: PRIVAT

NTF tycks vara blind inför de stora frågorna och odlar i stället de små. De farligaste bilförarna är män i 20-årsåldern, skriver Jöran Rubensson, tidigare ordförande i Sveriges Pensionärers Riksförbund.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

REPLIK. När Marie Nordén, NTF, i en debattartikel föreslår synundersökningar av körkortsinnehavare, 45 år och äldre, sker det mot bättre vetande. Ty aktuell forskning visar att det saknas entydiga samband mellan synfunktion och trafiksäkerhet. Samt att regelbundna synkontroller av äldre i våra nordiska grannländer inte heller har visat sig leda till färre trafikolyckor. 

Försäkringsskadestatistik visar att risken att vålla en bilolycka sjunker successivt från 50 år och är som lägst vid 75.

Ändå vill Nordén göra sannolikt att ett införande av synkontroller skulle kunna rädda liv. Om det är något som historien rörande denna fråga borde ha lärt oss, är det att om det finns förslag på dåliga lösningar så är det inte nödvändigt att välja den sämsta.

Unga män störst olycksrisk

De farligaste bilförarna är män i 20-årsåldern. Det är drygt tre gånger högre risk att en 18- till 19-åring ska orsaka en bilolycka jämfört med snittet. Försäkringsskadestatistik visar också att risken att vålla en bilolycka sjunker successivt från 50 år och är som lägst vid 75. Därefter ökar risken men är vid 90 års ålder inte större än för en 30-årig förare vilket illustrerar betydelsen av mångårig erfarenhet för säker bilkörning.

Orsakerna till dödsfall i trafiken beror nästan uteslutande på distraktion (mobilprat, trötthet m m), fortkörning och rattfylleri. Samtidigt visar olika undersökningar att just äldre som grupp är både kloka och säkra bilförare. De kör nyktra, använder bilbälte och följer hastighetsgränserna. Det är alltså inte äldre som äventyrar Nollvisionen i trafiken. 

Behövde inte utredas vidare

Häromåret fick Transportstyrelsen regeringens uppdrag att analysera äldres körförmåga kopplad till hälsotillståndet. Och vad blev svaret som presenterades för ett halvår sedan? Jo, att frågan inte behöver utredas vidare eftersom förare med ålders- typiska sjukdomar som band annat synfunktioner inte har hög sannolikhet att vara inblandade i en olycka. 

NTF tycks vara blind inför de stora frågorna och odlar i stället de små. Vad diskussionen borde handla om är att det brådskar med att ta ett helhetsgrepp kring frågan hur vi ska anpassa trafikmiljön till landets åldrande befolkning. Av landets drygt två miljoner pensionärer är cirka 1,7 miljoner körkortsinnehavare och redan om tio år beräknas pensionärerna bli 300 000 fler. Så med allt större årskullar äldre borde fokus riktas på att åstadkomma genomtänkta helhetslösningar för äldre trafikanter i stället för att hålla kvar vid ett ensidigt och åldersdiskriminerande perspektiv. Eller blir NTF:s nästa utspel på den trafiksäkerhetspolitiska himlen – mogenhetstest för 18-åringar?

 

Av Jöran Rubensson

Tidigare ordförande i Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF och expert i utredningen om Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre.