Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

När ska regeringen sätta punkt för Römosseskolan?

Regeringen har visat på en total passivitet och handlingsförlamning när det kommer till skolor som Römosseskolan, skriver Roger Haddad.
Foto: JULIA PERSSON
Roger Haddad, skolpolitisk talesperson för Liberalerna.

Samtidigt som talibanerna tar makten i Afghanistan och folket lever i skräck för att sharialagar ska införas, kan extremister fortsätta driva skolor här i Sverige.

Det är ytterst en nationell fråga för utbildningsministern att en gång för alla sätta punkt för Römosseskolan, skriver Roger Haddad (L).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Liberalerna har i flera år krävt att skolor med koppling till extremism och radikalisering ska stängas ner, ytterst är det Skolinspektionen som måste få rätt verktyg för att kunna agera. 

Det är anmärkningsvärt att dessa skolor får tillstånd att fortsätta. Det blev utfallet när Römosseskolan i Göteborg lovat att upphöra med könsuppdelad undervisning som skolan bedrivit i decennier. I ett sådant läge måste vi ha en lagstiftning som gör att en myndighet omedelbart kan stoppa verksamhet som leds och styrs av radikala islamister. 

Dra in tillståndet permanent

Liberalerna har upptäckt flera luckor i regelverket och påtalat detta för den socialdemokratiska regeringen. Det gäller exempelvis att Skolinspektionen inte kan återkalla tillstånd vid återkommande brister. Liberalerna kräver att dessa skolor permanent blir av med sitt tillstånd. Vi kräver att gamla outnyttjade tillstånd inte ska kunna användas för att utöka, som ledningen för Römosseskolan gjorde.  

Vi menar att frågor kring värderingar och demokrati måste få större och viktigare tyngd när en skola och dess ledning bedöms. Idag är fokus enbart på ekonomi och styrning. Skollagen missar det viktiga: Om en rektor stöttar en radikal våldsbejakande miljö så ingår inte ens en skolledare eller rektor i en prövning. Detta är en brist som regeringen viftar bort.  

Skolpengen nästan omöjlig att stoppa

Det senaste har varit ekonomin och att kommunen försökt stoppa skolpengen. Det är nästintill omöjligt med dagens skollag. Så länge Skolinspektionen anser att skolan har ett giltigt tillstånd har skolan rätt till skolpeng. Det är ytterst en nationell fråga för den sittande utbildningsministern att se till att en gång för alla sätta punkt för Römosseskolan. 

Det får vara nog med Skolinspektionens utredningar. Det får också vara nog med tomma ord från utbildningsministern.

Sverige ska ha ett system med fristående och kommunala skolor som endast ska kunna bedriva verksamhet om de följer skollagen, läroplanerna och inte motverkar jämställdhet och demokrati. Skolor ska hålla hög kvalitet, fokusera på kunskap och studiero. 

På flera punkter har Römosseskolan kritiserats. Liberalerna har i Skolinspektionens insynsråd krävt information om skolor med koppling till extremism för att identifiera vad i regelverket som gör att de kan köra på som om ingenting har hänt, samtidigt som barn utsätts för en oacceptabel skolmiljö. 

Decennier av könsuppdelning

Den svenska regeringen har visat på en total passivitet och handlingsförlamning när det kommer till skolor med extremistkoppling. Att skolan delat upp flickor och pojkar i över tjugo år, att de hoppat över viktiga ämnen i enlighet med radikal islamistisk värdegrund och därmed formar barn och unga, borde ha diskvalificerat skolan. 

Det får vara nog med Skolinspektionens utredningar. Det får också vara nog med tomma ord från utbildningsministern som säger att detta är illa men sedan händer det ingenting. I stället får Römosseskolan klartecken att expandera. 

Skolan har en central uppgift att utbilda för framtiden, fostra demokratiska medborgare och inte minst förmedla kunskaper, även i ämnen som musik, biologi och engelska. Islamister ska inte kunna välja bort detta för att indoktrinera eleverna på ett sätt som de önskar. 


Av Roger Haddad (L)

Skolpolitisk talesperson, vice ordförande i utbildningsutskottet