När ska Anna Ekström sluta trixa med siffror?

Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni.
Foto: FREDRIK WENNERLUND/STELLA PICTURES
Fredrik Malm (L), skolpolitisk talesperson.
Foto: Peter Knutson

De låga skolresultaten och fuskandet med de stora kunskapsmätningarna är mycket allvarliga med tanke på det enorma misslyckandet med integrationen i Sverige.

Anna Ekström bär det största ansvaret för haveriet – hon var generaldirektör för Skolverket när PIRLS-mätningen genomfördes, skriver Nyamko Sabuni och Fredrik Malm (L) efter ännu en granskning i Expressen.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Förra sommaren avslöjade Expressen att regeringen hade fuskat i PISA-mätningen genom att utesluta många nyanlända elever från att skriva provet. På så vis framställdes skolresultaten som bättre än vad de faktiskt var, och när de presenterades beskrev utbildningsminister Anna Ekström det som ”en glädjens dag”.  

Efter avslöjande om fusket med PISA-mätningen tillsatte Riksrevisionen en granskning, som slog fast att Sverige inte följde reglerna

Den starka kritiken bemötte Anna Ekström genom att kalla till presskonferens och hävda att bristerna som avslöjats ”gör att vi i högre utsträckningar behöver luta oss mot andra internationella kunskapsstudier, som TIMSS och PIRLS, vad gäller just utrikes födda elevers resultat”. 

Fusk även med PIRLS

Men det är betydligt värre än fusket i PISA-mätningen. Expressen avslöjar nu att fusket även gäller PIRLS-mätningen, som är den enda internationella studien utöver den utdömda PISA-mätningen som mäter elevers läsförmåga över tid. PIRLS genomförs var femte år och testar läsförmågan hos elever i årskurs fyra. Den är utformad så att den ska vara jämförbar över tid, och är därför oerhört viktig för att mäta utvecklingen i ett lands skolsystem.

Utbildningsminister Anna Ekström (S).
Foto: FRITZ SCHIBLI

Det är just gruppen utrikes födda elever som förbättrade sina resultat mest i den senaste PIRLS-mätningen. Men vad som nu framkommer är att mer än en tredjedel av de utrikes födda eleverna inte ens deltog i mätningen, vilket enligt experter talar för att en stor del av de svagaste eleverna som är utrikes födda helt enkelt inte deltog vid provtillfället. 

Att mäta är att veta. Även om mycket tyder på att utrikes födda elever presterar sämre än inrikes födda elever, så är det helt avgörande att veta sakläget och hur utvecklingen går. Sanningen kan ibland svida, men problem försvinner inte för att de sopas under mattan. 

De låga skolresultaten och fuskandet med de stora kunskapsmätningarna är mycket allvarliga med tanke på det enorma misslyckandet med integrationen i Sverige.

Anna Ekströms dubbla ansvar

Anna Ekström bär det största ansvaret för haveriet. Det var våren 2016, när Anna Ekström var Skolverkets generaldirektör, som PIRLS-mätningen genomfördes. Senare samma år utsågs hon till minister med ansvar för skolfrågor i Löfvens regering. Det innebär att Ekström både har haft och fortsatt har ansvar det yttersta ansvaret för det svenska skolsystemet. 

Ansvaret för det svenska deltagandet i de stora internationella kunskapsmätningarna bör flyttas från Skolverket till någon annan institution, exempelvis Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.

Liberalerna har också begärt att generaldirektören för Skolverket och utbildningsminister Anna Ekström kommer till riksdagens utbildningsutskott för att förklara dessa allvarliga brister.


Av Nyamko Sabuni (L)

Partiledare

Fredrik Malm (L)

Skolpolitisk talesperson

Nyamko Sabuni & Fredrik Malm: