När är bensinen dyr nog för MP?

Lena Asplund, M, är ansvarig för bränsle­beskattning i Skatteutskottet.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Skattebefrielse för biodrivmedel har varit ett bra sätt för att få fart på produktionen av dessa och få ner CO2 utsläppen inom transportsektorn. Främjandet av alternativa biodrivmedel är viktigt men är i dag inte ett likställt komplement till bensin och diesel.

I en debatt i riksdagen ny­ligen blev det tydligt att V och MP vill att skatten på bensin och diesel ska höjas ytterligare.

Sverige är ett till ytan stort land med långa transporter som följd och om vi ökar kostnaderna med dyrare diesel och även lägger på kilometerskatt för de tunga transporterna kan alla räkna ut vilka som drabbas av de kostnaderna.

Det är barnfamiljerna som betalar med dyrare mjölk och det är basindustrin som därmed får sämre konkurrenskraft.

Nu har bensinpriset stigit till ytterligare ett nytt rekord och kostar över nu över 15 kronor litern. För en tid sedan var det just det priset som både V och Mp tyckte att bensinen borde kosta. Nu när den nivån är nådd vill de ändå fortfarande öka skatten. När blir V och Mp nöjda och hur ställer sig S till skatten på bensin och diesel?

I många av Sveriges skogslän är industrin beroende av tunga transporter på väg. På sikt och till en viss del går det att kompletteras med järnvägsspår. Men det är inget som görs i en handvändning. Till dess så måste vi agera ansvarsfullt och se verkligheten som den är och inte straffskatta bort arbeten och fördyra för vanliga människor att kunna bo och leva i hela Sverige.


Lena Asplund, M, är ansvarig för bränsle­beskattning i Skatteutskottet