Någonting är konstigt i HD:s bedömningar

Högsta domstolen.
Foto: Magnus Andersson/TT
Daniel Claesson, liberal debattör och rådgivare inom public affairs.

En förtroendeklyfta växer mellan rättsväsendet och vanliga medborgare. Efter två uppmärksammade fall behöver Högsta domstolen förklara sig. 

Är kritiken felaktig? Beskriv i så fall på vilket sätt. Den vrede som finns där ute är påtaglig och kan inte bara bemötas med tystnad, skriver Daniel Claesson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Två fall har under sensommaren och hösten upprört allmänheten enormt. Båda gäller våldtäkter där följden blivit att gärningsmännen fått ut stora summor pengar, medan de utsatta kvinnorna drabbats av ytterligare kränkning.

Enormt skadestånd

Det första fallet handlade om en synnerligen obehaglig våldtäkt med inslag av tortyr och som pågick under många timmar. Gärningsmannen dömdes i hovrätten till ett flerårigt fängelsestraff.

Gärningsmannen ansökte senare om resning i HD med hänvisning till dokument som visade att han var under 18 år vid brottstillfället. Detta godtogs av Högsta domstolen (HD) som beviljade resning. Det innebar att gärningsmannen hade suttit längre i fängelset än han enligt nya domen skulle ha gjort.

Följden blir då att gärningsmannen, efter beslut från Justitiekanslern, får ut ett skadestånd på 840 000 kronor. Dessa pengar kan inte heller användas för att brottsoffret ska få ut sitt skadestånd. 

Detta har med rätta väckt stark kritik och beslutet om skadeståndet kan i sig ifrågasättas. Politiska initiativ har nu tagits för att något liknande inte ska inträffa igen.

Oklar ålder 

Vad färre tänker på är att anledningen till att skadeståndet överhuvudtaget blir aktuellt är att HD godtar dokumentationen från Syrien. Att sådan kan vara felaktig eller förfalskad är långt ifrån en omöjlighet och ställd mot den medicinska bedömningen, som Hovrätten fäste större vikt vid, är den påstådda åldern inte given.

Det är dags att syna en institution som länge haft en skyddad verkstad.

Här invänder en del att höga beviskrav gäller och att åklagare ska ställa åldern utom rimligt tvivel. Frågan om ålder är dock ingen straffrättslig fråga, utan ett rent sakförhållande. Det betyder att, om oklart, det mest sannolika ska gälla. 

Sexsomni är en absurd undanflykt

Det andra fallet gällde en person som blivit dömd för våldtäkt, men som långt senare presenterade ett läkarintyg om att han kan ha utfört handlingen i sömnen. Intyget räckte för att HD skulle bevilja resning och fria mannen. Skadeståndet på 150 000 kronor som han betalat till offret ska därför återbetalas till honom.

Även detta fall har fått stark kritik. För allmänheten framstår det som en uppenbar efterhandskonstruktion. Sexsomni är ett extremt ovanligt tillstånd och det är i de flestas ögon bara ett absurt påstående för att slippa ta ansvar för sina handlingar.

Fallet var dömt och avklarat. Trots det går HD in och river upp allt. Att offret nu, långt senare och efter att ha försökt skapa en ny tillvaro, dessutom ska återbetala hela skadeståndet gör det än mer orimligt.

HD:s beslut väcker många frågor

Enligt Åklagarmyndigheten beviljas resning i HD bara i några enstaka fall om året. Det handlar, trodde man, om fall där det är tydligt att den tidigare domen blev fel. Att HD väljer att göra det i dessa båda fall väcker ett antal frågeställningar. 

Hur görs egentligen HD:s bedömningar och prioriteringar av ärenden? Finns tendenser att en viss typ av fall beviljas resning, medan andra inte? Att hävda att HD ”bara tolkar lagen” är att smita från frågeställningen. Bevisvärderingar och bedömningar av trovärdighet handlar inte om hur lagen är utformad, utan om sunt förnuft, klokskap och rättrådighet.

Det är journalistiska insatser som satt ljuset på de här beskrivna fallen. Faran är dock att den upprördhet som de väcker inte leder till önskad förändring. Alltför ofta avfärdas allmänhetens kritik som okunnig eller att den bygger på missuppfattningar – och därmed inget att bry sig om.

Förtroendeklyftan växer

Om HD menar att det även i dessa fall handlar om missuppfattningar så behöver HD förklara det. Beskriv i så fall på vilket sätt kritiken är felaktig eller överdriven. Den vrede som finns där ute är påtaglig och den kan inte bara bemötas med tystnad.

Det är dags att syna en institution som länge haft en skyddad verkstad. Ytterst handlar det om att den förtroendeklyfta som nu växer mellan rättsväsendet och vanliga medborgare måste slutas.


Av Daniel Claesson

Liberal debattör och rådgivare inom public affairs