Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

”Myndigheter gör misstag – det är jag som får betala”

Skatteverkets misstag är allvarligt och felregistreringen hade kunnat få mycket allvarliga konsekvenser för de drabbade transmännens familjer, skriver debattörerna.
Foto: Jeppe Gustafsson/TT
Transmannen Hugo fick sitt föräldraskap avregistrerat.
Foto: Amanda Linden
Trifa Shakely, förbundsordförande RFSL.

”Sveriges myndigheter gör misstag, men det är jag som får betala.” säger Hugo, transman som utsatts för Skatteverkets felhantering när hans faderskap registrerades. 

Nu JK-anmäler RFSL, Antidiskrimineringsbyrån Väst och Byrån mot diskriminering i Östergötland Skatteverket, för att ha kränkt Hugos och två andra familjers privat- och familjeliv.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Nu lämnar vi in en JK-anmälan mot Skatteverket, då de utsatt tre transmän och deras familjer för en allvarlig felhantering när deras faderskap skulle registreras. 

Den 1 januari 2019 ändrades föräldrabalken så att transmän inte längre skulle omfattas av faderskapspresumtion. Riksdagen hade beslutat att införa en lag som särbehandlar transmän jämfört med cismän. 

Lagändring

Före lagändringen kunde en man som var gift med en kvinna som födde ett barn, automatiskt registreras som barnets far. Det gällde oavsett om han var cis eller trans och avsett om han var biologisk far eller hade fått barn via assisterad befruktning. Efter lagändringen skulle transmän inte längre omfattas av denna presumtion, utan var i stället tvungna att bekräfta sitt faderskap hos familjerätten eller genomgå en adoption. 

Skatteverkets miss

Inte nog med att själva lagen blev diskriminerande, Skatteverket missade också att ändra i sina system. Under cirka 14 månader efter att lagen infördes fortsatte transmän automatiskt att registreras som fäder till sina barn. I april 2020 upptäckte Skatteverket felet. De skickade då ut ett brev till alla som felregistrerats om att deras faderskap skulle komma att avregistreras och att de måste kontakta kommunen för att få sitt faderskap på plats. Samma brev skickades samtidigt till kommunen, vilket avslöjade pappans transerfarenhet utan hans samtycke. 

Nu är lagstiftningen justerad men under tre år hade Sverige, ett land som säger sig värna allas lika värde, en lagstiftning som behandlade män med transerfarenhet sämre än andra män.

En av de drabbade fäderna är Hugo, vars föräldraskap avregistrerades. Barnet hann bli ett och ett halvt år innan Hugo fick adoptera sitt eget barn och återigen bli pappa juridiskt sett. Under tiden kunde han inte få det extra CSN-bidrag som man kan få som förälder och vid mötet med familjerätten fick han mycket privata och integritetskränkande frågor om sin könsidentitet och den könsbekräftande vård han genomgått. Det var också ren tur att det inte hände den andra föräldern något, under den period barnet saknade Hugo som sin juridiska förälder.

Transpersoner måste kunna leva som alla andra

Det är anmärkningsvärt att Skatteverket inte säkerställde att de administrativa regelverken infördes när lagändringen trädde i kraft, samt att det dröjde nästan ett och ett halvt år innan felet uppdagades. Det måste fungera även för transpersoner att vara föräldrar i Sverige. Det finns en skyldighet för myndigheter att se till att det praktiskt fungerar att kunna leva som alla andra. 

Skatteverkets misstag är allvarligt och felregistreringen hade kunnat få mycket allvarliga konsekvenser för de drabbade familjerna, om något t ex hänt den som fött. Därför JK-anmäler RFSL, Antidiskrimineringsbyrån Väst och Byrån mot diskriminering i Östergötland nu Skatteverket, för att ha kränkt Hugos och två andra familjers privat- och familjeliv i enlighet med artikel 8 i Europakonventionen.

Lagstiftningen har justerats

Nu är lagstiftningen justerad och alla är lika inför lagen igen, men under tre år hade Sverige, ett land som säger sig värna allas lika värde, en lagstiftning som behandlade män med transerfarenhet sämre än andra män. Våra politiker borde framöver slå vakt om att denna typ av särbehandling inte sker igen och be dem som har drabbats om ursäkt.


Av Annika Lindström

Verksamhetschef Antidiskrimineringsbyrån väst

Sandra Isaksson

Ordförande Byrån mot diskriminering i Östergötland

Trifa Shakely 

Förbundsordförande RFSL