Myndigheten som bekämpar folkhälsa

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Livsmedelsverket säger att de ska jobba mer aktivt med åtgärder som förbättrar svenskarnas matvanor och hälsa. Bakgrunden är bland annat den stora matvaneundersökningen, Riksmaten, från i höstas, som visserligen visar att vi äter bättre än tidigare, men som ändå är alarmerande enligt livsmedelsverket.

"Vi äter för mycket socker och mättat fett, men för lite frukt och grönt. Och många av oss är alldeles för feta. Det är hög tid för en gemensam nationell strategi för mat och hälsa" skrev livsmedelsverkets generaldirektör Inger Andersson på DN Debatt i höstas.   Vi på Livsmedelsföretagen anser att det i debatten är alltför ensidigt fokus på enskilda ingredienser, produktkategorier eller näringsämnen som orsaken till att övervikt och fetma ökar bland svenskarna. Mer fokus borde ligga på hur man faktiskt kombinerar sin tallrik och på hur balansen mellan kaloriintag och förbränning ser ut, det  vill  säga 

Inger Andersson, livsmedelsverkets generaldirektör.

 att motionens roll för folkhälsan lyfts fram.

Samtidigt pågår det en positiv utveckling på marknaden där företagen tar fram nya produkter med bland annat lägre sockerinnehåll. Åtgärder som kan bidra till att minska det samlade kaloriintaget. Detta visar att företagen tar ansvar. Det räcker dock inte med att produkterna hamnar på hyllan, konsumenterna ska ju köpa dem också, i konkurrens med tusentals andra produkter i en butik. Och här är kommunikationen gentemot konsumenterna på förpackningar och annat oerhört betydelsefull. När det gäller alternativ till socker har det under året lanserats ett stort antal produkter med ett sötningsmedel utvunnet ur steviaväxten, som härstammar från Sydamerika.

Ingrediensen som vid årsskiftet i fjol godkändes för användning inom EU har den formella beteckningen steviolglykosider, eller E960.

Sötningsmedel som kalorifritt alternativ till socker är ju inget nytt, men för en hel del konsumenter har stevians naturliga ursprung ett tydligt egenvärde. På flera livsmedelsförpackningar i butikerna används i dag uttrycket "stevia" på förpackningarna, utan eller i kombination med det mindre aptitliga och mer svårkommunicerade "steviolgly­kosider" (det senare finns dock alltid med i själva ingrediensförteckningen).

Svenska konsumenters kännedom om "stevia" är i dag betydligt högre än kännedomen om "steviolglykosider", visar en färsk undersökning. Därtill har konsumenterna en betydligt mer positiv känsla kring uttrycket stevia. Som kalorijagande myndighet borde livsmedelsverket välkomna det nya sötningsmedlets användning och att konsumenterna köper produkter med denna ingrediens.

Tyvärr har verket hårdnackat motsatt sig varje användning av uttrycket stevia på förpackningarna. Livsmedelsverket har nu gått så långt som att hota med saluförbud för dessa produkter. Myndigheterna i en del andra EU-länder har haft en mindre snäv tolkning av lag­stiftningen.


Om inte livsmedelsverket mjuknar i sin hållning riskerar försäljningen av livsmedel innehållandes sötningsmedel från steviaväxten att minska. På vilket sätt gagnar det folkhälsan?

Inger Andersson efter­lyser en nationell strategi för mat och hälsa. Vi efterlyser en strategi från Livsmedelsverket som resulterar i att deras aktiviteter och tolkningar av lagstiftningen arbetar mot samma mål.MARIE SÖDERQVIST

VD för Livsmedelsföretagen

Stevia

Steviablad.
• Stevia är ett samlingsnamn för olika fleråriga örter och halvbuskar i Central- och Sydamerika. De kallas för världens mest sötsmakande växt.

• I Paraguay och Brasilien har stevia används som ersättning för socker i mer än 1 500 år. Substansen som utvinns är 250-300 gånger sötare än vanligt socker och helt fri från energi.

• I Japan och Korea har steviolglykosider används som sockerersättning sedan 1970-talet.

• Sötningsmedlet godkändes i USA 2008 och i EU 2011 Växten odlas nu i bland annat Uruguay, Mexiko, USA, Israel, Thailand och Kina.

Källa: Nationalencyklopedin